Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsbeskattningen inom finansbranschen

Från momsbeskattningens synpunkt är aktörer inom finansbranschen aktörer inom bank-, försäkrings- och finanssektorn som i sin affärsverksamhet producerar finansiella tjänster på vilka moms inte betalas enligt 42 § MomsL. Dylika finansiella tjänster erbjuds också av andra än de ovannämnda aktörerna inom finansbranschen. För exempelvis försäkringspremieskatt kan också andra än försäkringsbolag ansvara för.

Skattskyldighetsgrupp i mervärdesbeskattningen

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller flera företag besluta att dessa ska behandlas som en enda momsskyldig, det vill säga att företagen ska registreras som en skattskyldighetsgrupp. Följande förutsättningar ska härvid uppfyllas:

  • Företagen bedriver i huvudsak momsfri finans- eller försäkringsverksamhet.
  • Företagen har hemort eller fast driftställe i Finland.

Läs mer om skattskyldighetsgrupp i mervärdesbeskattningen

Momsbeskattningsfrågor som behandlats i nyhetsbreven för finansbranschen

Skatteförvaltningen har under 2019 fäst uppmärksamhet vid momsbeskattningen av de tjänster som försäkringsmäklare utför. Försäkringsrepresentanter säljer bland annat förmedlingstjänster som gäller försäkringar. Det har rått oklarheter om den momsbehandling som försäkringsrepresentanter följer vid försäljning och inköp. 

Tjänstens innehåll avgör momsbehandlingen av de tjänster och försäljningar som försäkringsrepresentanter erbjuder. Försäljningen av tjänster är inte momsfri endast på grund av att den som utför tjänsten är en försäkringsmedlare.

Den förmedling av försäkringar som försäkringsrepresentanten utför för försäkringsbolaget är en momsfri tjänst. Försäkringsrepresentanten kan också sälja andra tjänster och varor. Momsbehandlingen av dessa försäljningar ska avgöras från fall till fall. 

Om försäkringsrepresentanten har momspliktig försäljning ska försäkringsrepresentanten registrera sig som momsskyldig. Man behöver dock inte registrera sig om omsättningen understiger 10 000 euro under räkenskapsperioden. I omsättningen beräknas även de momsfria arvodena för försäkringsförmedlingen.

Om försäkringsrepresentanten har registrerat sig som momsskyldig och hen har momspliktig försäljning är försäkringsrepresentanten berättigat till inköpsavdrag. Avdragsrätten för försäkringsrepresentanten uppkommer beträffande de inköp och tjänster som har en direkt anknytning till försäkringsrepresentantens momspliktiga försäljning. Om den inköpta varan eller tjänsten däremot anknyter till den momsfria verksamheten som försäkringsrepresentanten idkar kan representanten inte dra den moms som ingår i inköpspriset.

Försäkringsrepresentanterna kan vid behov be om skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen för att garantera den riktiga momsbehandlingen av sina tjänster. 

Skatteförvaltningen skickar ett handledningsbrev i månadsskiftet februari-mars angående detta.

Europeiska unionens domstol har 3.10.2019 meddelat sin dom i målet C-42/18, Cardpoint GmbH, som handlade om en tjänst för drift av uttagsautomater. Tjänsten omfattade bland annat underhåll av uttagsautomater samt transport av sedlar och påfyllning av uttagsautomaterna. I tjänsten ingick inte genomförande av överföringar. Europeiska unionens domstol ansåg att drifttjänsten för uttagsautomater var en momspliktig tjänst.

Enligt Skatteförvaltningen är också andra kontanthanteringstjänster, såsom tjänster för värdetransport och räkning av kontanter, momspliktiga om utförandet av tjänsten inte omfattar genomförande av överföringar. Den här typen av tjänster ska behandlas som momspliktiga från och med 1.1.2020.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2020