Det är möjligt att söka ändring i rättelse av internprissättning

Det är möjligt att framföra en begäran om omprövning av rättelse av internprissättning hos skatterättelsenämnden. Skatteförvaltningens enhet för internprissättning bereder begäran om omprövning som gäller internprissättning. Det är möjligt att överklaga ett beslut av skatterättelsenämnden hos förvaltningsdomstolarna.

Behandling av begäran om omprövning

En skattskyldig och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan i internprissättningsärenden (vad gäller verkställd ordinarie beskattning eller rättelse av beskattningen) framföra en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden.

Om en skattskyldig gör en begäran om omprövning som gäller rättelse av internprissättning, omprövar Skatteförvaltningens enhet för internprissättning, som finns vid Koncernskattecentralen, grunderna för den redan gjorda rättelsen av internprissättning. Det är möjligt att beredaren av ärendet begär en tilläggsutredning av den skattskyldige. Efter omprövningen av ärendet kan Skatteförvaltningen i vissa fall godkänna begäran om omprövning bland annat utifrån nya omständigheter som lagts fram i begäran om omprövning eller ny rättspraxis i ärendet.

Om Skatteförvaltningen inte godkänner begäran om omprövning av den skattskyldige, avgörs den av skatterättelsenämnden. Enheten för internprissättning bereder och föredrar begäran om omprövning som gäller internprissättning för rättelsenämnden. Beredaren av ärendet och rättelsenämnden kan begära en tilläggsutredning av den skattskyldige.

Läs mer om skatterättelsenämndeförfarandet  (Anvisningar om skatterättelsenämndeförfarandet).

Det är möjligt att överklaga ett beslut av skatterättelsenämnden

En skattskyldig och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan överklaga ett beslut av skatterättelsenämnden hos förvaltningsdomstolen och ett beslut av förvaltningsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Läs mer om skattebesvärsförfarandet (Anvisning om skattebesvärsförfarandet).

Läs också de mer allmänna anvisningen om rättelsenämnds- och skattebesvärsförfarandet (Sökande av ändring i beskattningen).