Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hemvistintyg

Du kan nu ansöka om hemvistintyg i MinSkatt.

Ansök om hemvistintyg i MinSkatt

Välj fliken Skatteärenden och sedan i punkten Intyg länken Hemvistintyg.

Samfund med hemvist i Finland som från utlandet får till exempel dividend-, ränte- och royaltyinkomst måste ofta begära ett hemvistintyg av skattemyndigheten i Finland (hemvistintyg, "certificate of residence"). Detta beror på att det i många länder av utländska skattskyldiga krävs en tillförlitlig utredning av hemviststaten, så att källskatteprocenterna enligt skatteavtalen kan tillämpas i källstaten för inkomsten. Ett hemvistintyg kan behövas till exempel för att innehålla källskatt till rätt belopp eller för att ansöka om återbäring av källskatt som innehållits tidigare.

Ett hemvistintyg ges om den skattskyldige under året i fråga är allmänt skattskyldig i Finland och också för tillämpning av ett skatteavtal om den skattskyldige har hemvist i Finland.

Det ska också anges till vilken stat intyget lämnas. Innehållet i ett hemvistintyg beror på om Finland har ett gällande skatteavtal med källstaten. Den skattskyldige ska lämna intyget till källstaten. Hemvistintyget är avgiftsfritt.

Flera stater använder särskilda blanketter, i vilka myndighetens intyg om hemvisten enligt skatteavtalet antecknas. Sådana blanketter kan bifogas till ansökan i MinSkatt eller skickas till Skatteförvaltningen för att undertecknas. Skatteförvaltningens adress:

Södra Finlands skattebyrå 2

PB 30

00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2024