Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Företag och samfund ska anmäla en nedläggning av verksamheten till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Nedläggningen anmäls med blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan som kan hämtas på adressen www.ytj.fi.

Med blankletten för ändrings- och nedläggningsanmälan anmäler företag och samfund nedläggningen av verksamheten också till Skatteförvaltningens register, till exempel förskottsuppbördsregistret och registret över momsskyldiga.