Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklarationerna och inkomstbeskattningen när företagsverksamheten läggs ned

Deklarationsanvisningar enligt företagsform:

Lämna ännu skattedeklarationen för näringsverksamhet för det skatteår då verksamheten lades ned. Den utsatta dagen för deklarationen infaller i början av april följande år. Det har ingen betydelse när räkenskapsperioden faktiskt har gått ut. På skattedeklarationen ska du också ange att verksamheten upphört.

Om du lämnar skattedeklarationen för sent eller inte lämnar den alls, kan följden vara en skatteförhöjning.

Läs mer om att lämna skattedeklarationen.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag upplöses, ska skattedeklarationen lämnas fram till slutdatumet för den sista räkenskapsperioden.

On aktiebolaget eller andelslaget upplöses genom fusion eller delning ska du till skattedeklaration bifoga en utredning av

  • de utgifter för det fusionerade eller delade samfundet som dras av från det mottagande samfundets inkomster
  • andra i beskattningen avdragbara poster
  • hur fusionsdifferensen har behandlats i bokföringen
  • ändringarna i ägarförhållandena, i fall att förlusterna för det fusionerade eller delade samfundet ska dras av från det mottagande samfundets inkomster. En utredning av ändringarna i ägarförhållandena behövs också om det fusionerade eller delade bolaget har oanvända gottgörelser för bolagsskatt.

Mer information om att lämna skattedeklarationen

Läs mer om upplösningen av ett aktiebolag

Om en förening eller stiftelse upplöses ska den lämna skattedeklarationen fram till slutdatumet för den sista räkenskapsperioden. Om verksamheten avbryts ska föreningen eller stiftelsen i vissa situationer lämna en skattedeklaration.

Lämna ännu skattedeklarationen för jordbruk för det skatteår då du lade ned verksamheten. På skattedeklarationen ska du också ange att verksamheten upphört. Om du lämnar skattedeklarationen för sent eller inte lämnar den alls, kan följden vara en skatteförhöjning.

Läs mer om att lämna skattedeklarationen för jordbruk.

Du ska lämna skattedeklarationen för det år då verksamheten upphört senast i början av april följande år, oavsett när räkenskapsperioden faktiskt har gått ut. Om du lämnar skattedeklarationen för sent eller inte alls, kan det leda till skatteförhöjning. På skattedeklarationen ska du också ange att verksamheten har upphört.

Läs mer om att lämna skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2022