Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nedläggning av företagsverksamheten i Finland – ett utländskt företag

När verksamheten för ett utländskt företag upphör i Finland ska företaget alltid anmäla nedläggningen och lämna de skattedeklarationer som behövs.

Gör så här när företagsverksamheten upphör i Finland:

1

GÖR EN NEDLÄGGNINGSANMÄLAN

När företagsverksamheten upphör ska du meddela om det med en nedläggningsanmälan både till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen. Sök med samma anmälan om avregistrering från Skatteförvaltningens register, såsom förskottsuppbördsregistret.

Välj blankett enligt företagsform

 • Y4: ett utländskt samfund
 • Y5: ett utländskt företag som motsvarar finländska personbolag (öppna bolag och kommanditbolag)
 • Y6: en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare

Hämta Y-blanketten på ytj.fi

Skicka blanketten till adressen:

PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

2

KONTROLLERA FÖRSKOTTSSKATTEN

Kom ihåg att kontrollera förskottsskattebeloppet för det sista verksamhetsåret. Anmäl ditt kontonummer till Skatteförvaltningen för betalning av eventuella skatteåterbäringar. Du kan anmäla kontonumret

3

LÄMNA DE SISTA ANMÄLNINGARNA OCH DEKLARATIONERNA

Lämna de sista anmälningarna och deklarationerna samt betala skatterna.

 • Lämna momsdeklarationen.
 • Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret. Om inga löner har betalats ut ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan (Uppgiften Ingen lönebetalning). Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer.
 • Lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet eller en redogörelse för verksamheten om inget fast driftställe skapas för företaget i Finland. Lämna skattedeklarationen eller redogörelsen för verksamheten inom 4 månader från utgången av den månad då företagsverksamheten upphörde.

Exempel: Räkenskapsperioden för ett företag är 1.1–31.12. Företaget anmäler med Y-blanketten att verksamheten upphör 20.6. Samtidigt vill företaget avregistrera sig från Skatteförvaltningens register. Företaget ska lämna en skattedeklaration för perioden 1.1–20.6 senast 31.10.

Företaget ska lämna deklarationer och anmälningar tills Skatteförvaltningen avregistrerat företaget, även om verksamheten i Finland upphört.

Beskattningen av ett företag i Finland under det sista verksamhetsåret

När företaget lägger ned det fasta driftstället i Finland påverkas beskattningen under nedläggningsåret av

 • hur verksamheten nedlagts
 • hurudan förmögenhet företaget har i Finland.

I samband med nedläggningen kan företaget sälja driftställets tillgångar eller flytta dem tillbaka till företagets hemviststat.

Skattepliktig inkomst för ett fast driftställe är det belopp som motsvarar det sannolika försäljningspriset på egendomen om företaget lägger ned sin verksamhet på något av följande sätt:

 • Företaget säljer den egendom som hör till det fasta driftställets verksamhet.
 • Företaget överför den egendom bort från Finland som ingår i det fasta driftställets förmögenhet.
 • Företagets verksamhet hänför sig inte längre till det fasta driftstället i Finland.

Nedläggningen av verksamheten leder även till att eventuella reserveringar måste upplösas.

Om hemviststaten för ett utländskt företag är en annan medlemsstat inom den Europeiska unionen kan ett fast driftställe även ombildas till exempelvis ett självständigt bolag. På en sådan överföring av affärsverksamheten tillämpas den så kallade kontinuitetsprincipen då man anser att filialen inte upplöses.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 17.2.2021