Ge respons på tjänsten Ilmoitin.fi

Med denna blankett kan du ge respons på tjänsten Ilmoitin.fi.

Vi utreder inte enskilda ärenden som kommit in via denna responsblankett och vi besvarar inte heller responsen som kommit in med blanketten.
Meddela om tekniska fel, störningar eller problemsituationer i Ilmoitin.fi/ApiTamoPKI/ApiTamo med kontaktblanketten för Ilmoitin.fi.

Uppgifter som antecknats med asterisk (*) är obligatoriska.