Verokorttiohjeet työnantajalle

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen seuraavat asiat:

  • työnantaja saa ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
  • miten työnantaja pyytää työntekijältä verokorttia, jos ei ole saanut sitä sähköisesti

Työnantaja voi pyytää perusverokortin ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti suorasiirtomenettelyllä

Määräaika vuoden 2020 suorasiirtopyynnön tekemiselle on 14.2.2020 asti.

Tarkista tietuekuvaus ja ohjeet 

Työntekijän on esitettävä verokortti työnantajalle seuraavissa tilanteissa:

Muutosverokortti on aina esitettävä työnantajalle

Jos työntekijä muuttaa verokorttiaan vuoden aikana, on hänen aina esitettävä uusi verokortti työnantajalle. Muutosverokortti voi olla myös työntekijän itsensä OmaVerosta tulostama. Työntekijä voi edelleen korottaa verokorttinsa ennakonpidätysprosenttia aina vuositulorajaan asti, eikä silloin tarvita erillistä muutosverokorttia, jos tulorajoihin ei tehdä muutosta.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan verokortin tai sen kopion esittäminen riittää. Palkansaaja voi käyttää samaa verokorttia usealle maksajalle samanaikaisesti. Hänen on itse huolehdittava, että verokorttiin merkitty tuloraja ei ylity. Jos tuloraja ylittyy, palkansaajan on haettava muutosverokortti.

Työnantaja ei ole saanut tietoja sähköisesti

Työnantaja pyytää työntekijää esittämään kopion verokortista, jos hän ei ole saanut tietoja sähköisesti.

Työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Uudella työnantajalla ei ole käytettävissä ennakonpidätystietoja. Työntekijän on aina esitettävä verokortti uudelle työnantajalle.

Verokortti pitää esittää työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksua.

Koska verokorttia ei tarvitse enää toimittaa maksajalle, maksajan ei tarvitse enää palauttaa verokorttia työsuhteen päättyessä. Vastaavasti verokorttiin tai erilliselle liitteelle ei tarvitse enää merkitä verokortin voimassaoloaikana maksettuja palkkoja.