Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verokorttiohjeet työnantajalle

Uutta: Verokortti 2022

Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta 

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan jatkossa vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä. Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. 

Työttömyysvakuutusmaksu peritään ajalta 1.1.–31.7., jos työntekijä on 17–64-vuotias. Jos työntekijä on 17-vuotias 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes hän täyttää 18 vuotta.  

Työnantajalla on käytössä rajapintapalvelu (VeroAPI)

Rajapinta (VeroAPI) liitetään työnantajan palkanlaskentaohjelmistoon, jolloin yrityksellä on aina ajantasainen veroprosentti käytettävissä  palkanlaskennan yhteydessä.

Rajapintapalvelun kautta voi hakea myös työkorvausten ja käyttökorvausten veroprosentit.

Huomaa kuitenkin, että työntekijällä on oikeus ilmoittaa työnantajalleen suurempi veroprosentti, vaikka hän ei olisi hakenut uutta verokorttia Verohallinnolta.

Rajapinta: Ennakonpidätystiedot on ollut käytettävissä 16.12.2020 lähtien.

Lue lisää kuinka yritys voi ottaa käytöön rajapinnan

Kerro työntekijöillesi

Työntekijän ei tarvitse toimittaa verokortin tietoja. Yritys saa sekä perusverokortin että muutosverokortin tiedot sähköisesti.

Työnantaja saa perusverokortin tiedot sähköisesti vuodenvaihteessa

Työnantajana pyydät vuoden 2022 perusverokortin ennakonpidätystiedot Verohallinnolta suorasiirtomenettelyllä viimeistään 15.2.2022.

Katso ohjeet sekä tietuekuvaukset

Kerro työntekijöille

Yritys saa vuoden 2022 perusverokortin tiedot sähköisesti. Kyseessä on verokortti, jonka Verohallinto toimittaa joulu-tammikussa.

Jos työntekijä muuttaa veroprosenttia, kerro miten hänen tulee toimia, jotta muuttunut veroprosentti siirtyy palkanlaskentaan.

Työnantaja ei saa verokortin ennakonpidätystietoja sähköisesti

 Työntekijän on toimitettava verokortin veroprosenttitiedot työnantajalle

  • Verokortti pitää esittää työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksua.
  • Verokorttia ei tarvitse toimittaa alkuperäisenä palkan maksajalle, esittäminen riittää
  • Maksajan ei tarvitse palauttaa verokorttia työsuhteen päättyessä
  • Verokorttiin tai erilliselle liitteelle ei merkitä verokortin voimassaoloaikana maksettuja palkkoja.
  • Verokortti voi olla myös työntekijän itsensä Omaverosta tulostama.
  • Palkansaaja voi käyttää samaa verokorttia usealle maksajalle samanaikaisesti.

Kerro työntekijöillesi

Kuinka verokortin (perusverokortin ja muutosverokortin) tiedot toimitetaan palkanlaskentaan.

Työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Tarkista uudelta työnantajalta kuinka toimitat verokortin tiedot.

Jos uudella työnantajalla ei ole käytettävissä ennakonpidätystietoja sähköisesti, työntekijän on aina esitettävä verokortti uudelle työnantajalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021