Verokorttiohjeet 2018 työnantajalle

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen seuraavat asiat:

  • työnantaja saa ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
  • miten työnantaja pyytää työntekijältä verokorttia, jos ei ole saanut sitä sähköisesti

Työntekijän on toimitettava verokortti työnantajalle seuraavissa tilanteissa:

Muutosverokortti on aina toimitettava työnantajalle

Jos työntekijä muuttaa ennakonpidätysprosenttia vuoden aikana, on hänen aina toimitettava uusi verokortti työnantajalle. Muutosverokortti voi olla myös työntekijän itsensä tulostama. Työntekijä voi edelleen korottaa verokorttinsa ennakonpidätysprosenttia eikä silloin tarvita erillistä muutosverokorttia, jos tulorajoihin ei tehdä muutosta.

Työnantaja ei ole saanut tietoja sähköisesti

Työnantaja pyytää työntekijää toimittamaan kopion verokortista, jos hän ei ole saanut tietoja sähköisesti.

Työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Uudella työnantajalla ei ole käytettävissä ennakonpidätystietoja. Työntekijän on aina toimitettava verokortti uudelle työnantajalle.

Verokortti pitää edellä mainituissa tilanteissa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksua.

Työnantajan todistus maksetuista palkoista verokortin liitteeksi

Jos verokorttia on käytetty yhden tulorajan verokorttina (B) tai käytössä on ollut portaikkoverokortti, ja työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden, työnantajan on merkittävä maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat

Jos ennakonpidätystiedot oli saatu sähköisesti, annetaan työntekijälle pelkästään lomake Työnantajan todistus maksetuista palkoista (lomake 5049). Työntekijä liittää todistuksen verokorttiinsa ja vie verokortin liitteineen seuraavalle työnantajalle. Seuraavan työnantajan käytettävissä oleva tuloraja on verokorttiin merkitty tuloraja vähennettynä aikaisempien työnantajien maksamilla palkoilla.

Verokorttimallit

Päätoimen palkkaverokortti 2018 (kuva, pdf)

Verokortilla on edelleen kaksi tuloraja vaihtoehtoa: palkkakauden tulorajat (vaihtoehto A) tai yksi tuloraja (vaihtoehto B). Työnantaja käyttää automaattisesti palkkakausikohtaisia tulorajoja A, ellei työntekijä ole vaatinut vaihtoehtoa B.

Työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen perusprosentin suuruisena vaihtoehto A:ssa palkkakauden tulorajaan saakka ja vaihtoehto B:ssä yhteen tulorajaan saakka ja ylimenevästä tulon määrästä lisäprosentin mukaan.

Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Siihen sisältyy lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi. Tuloraja ajalle 1.2.‒31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä.

Merillä työskenteleville verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä ennakonpidätysprosentteja voi käyttää vain merityötulon maksaja (laivanisäntä).

Lisätietoa portaikkoverokortista sekä tulorajoista vuonna 2018

Muutosverokortit

Jos työntekijä muuttaa ennakonpidätysprosenttia vuoden aikana, on hänen aina toimitettava uusi verokortti työnantajalle. Vuoden 2018 muutosverokortit ovat lähes samanlaisia kuin vuoden 2017 muutosverokortit. Ainoastaan muutosverokortti, joka on tehty marras-joulukuussa 2018, näyttää erilaiselta kuin verokortti aikaisemmin.

Ohjeita työnantajalle muutosverokortin käyttämiseen

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Lähdeverolakia on muutettu siten, että rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi pyytää verotusmenettelylain (VML) mukaista verotusta ansiotuloista 1.1.2014 lähtien. Työntekijän tulee hakea verotoimistosta suomalaista työnantajaa varten rajoitetusti verovelvollisen verokortti.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti 2018 (kuva pdf)

Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti, tehty 11-12/2018 (kuva pdf)

Jos työntekijä ei toimita Rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, toimitetaan tulosta lähdevero, kuten tähänkin saakka.

Yleistä rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta

Vuodelle 2017 tehtyä Rajoitetusti verovelvollisen verokorttia ei saa käyttää tammikuun 2018 palkan maksussa, koska vaatimus verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta on tehtävä verovuosikohtaisesti. Jos asiakkaalla on vuodelle 2017 myönnetty Rajoitetusti verovelvollisen verokortti ja hän haluaa verotusmenettelylain mukaisen verotuksen myös vuonna 2018, tulee vuodelle 2018 toimittaa uusi verokortti. Jos verokorttia ei toimiteta, peritään suorituksesta lähdevero 35 %:n mukaan.

Lähdeverokortti

Rajoitetusti verovelvollisen tuloista peritään lähdevero, mikäli työntekijä ei toimita rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia. Lähdevero on tulojen suuruudesta riippumaton lopullinen vero.

Suomalainen työnantaja perii palkasta 35 %:n suuruisen lähdeveron palkkaa maksaessa. Mikäli verokortissa on merkintä lähdeverovähennyksestä (17 euroa päivässä tai 510 euroa kuukaudessa), palkasta voidaan vähentää lähdeverovähennys ennen veron perimistä. Mikäli tulon saaja on esiintyvä taiteilija tai urheilija, tulosta peritään 15 %:n suuruinen lähdevero verokortin mukaan.

Lähdeverokortti 2018, tehty 11-12/2018 (kuva, pdf)

Lisätietoa vuoden 2018 palkan ja ennakonpidätysten ilmoittamisesta vuosi-ilmoituksella

Lisätietoa palkkojen ilmoittamisesta vuodesta 2019 alkaen