Tilaa verokortti eläkettä varten

Eläkkeellä

Kun olet kerran tilannut verokortin eläkettä varten, Verohallinto lähettää jatkossa automaattisesti tiedon veroprosentista eläkkeenmaksajalle joka vuosi.

Saat kuitenkin vuosittain sekä OmaVeroon että postitse selvityksen verokortistasi. Tarkista aina selvityksestä, että seuraavan vuoden veroprosentti on toimitettu eläkettä varten.

Jos tieto puuttuu, tilaa uusi verokortti.

Hae verokorttia OmaVerossa

Katso ohje: Näin tilaat eläketulon verokortin OmaVerossa

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla

 

Eläketulon verokortti on tehty 10.11. 2021 jälkeen

Jos olet hakenut verokortin eläketulolle 10.11. jälkeen, et saa eläketulon verokorttia automaattisesti vuodelle 2022.

Kun saat vuoden 2022 verokortin, voit tehdä siihen muutoksia.

Tarvitset eläketulon verokortin viimeistään helmikuussa. Jos et toimita eläketulon verokorttia eläkkeenmaksajalle, eläkkeen veroprosenttisi on 40 %.

Hae verokorttia OmaVerossa

Katso ohje: Näin tilaat eläketulon verokortin OmaVerossa

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla

Toimitamme uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajallesi. 

Jäät eläkkeelle

Tarvitset eläkettä varten oman verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.

Hae verokortti hyvissä ajoin heti kun olet saanut eläkepäätöksen. Ilman verokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %. 

Kun saat vuoden 2022 verokortin, voit tehdä siihen muutoksia.

Eläketulon verokorttia varten tarvitset

  • eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä
  • tiedot alkuvuoden tuloista
  • tiedot ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Ilman yllä mainittuja tietoja et saa verokorttia.

Hae verokorttia OmaVerossa

Katso ohje: Näin tilaat eläketulon verokortin OmaVerossa

Voit tilata verokortin myös muilla tavoilla

Toimitamme uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajallesi. 

Eläkkeellä ja töissä samaan aikaan

Jos käyt eläkkeellä ollessasi töissä, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten.

Katso ohje: Näin tilaat verokortit eläkettä ja palkkaa varten OmaVerossa

Seuraa tulojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos sinulla on useita työnantajia tai toimeksiantajia.

Jos teet satunnaisesti töitä

Satunnaisille palkkatuloille tarvitset palkkatulon verokortin. Eläkkeen veroprosentti pysyy yleensä ennallaan varsinkin, jos palkan määrä on vähäinen. Ennen työskentelyä kannattaa ottaa yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvittää, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseen.

Jos olet osa-aikaeläkkeellä ja teet töitä

Osa-aikaeläkeläisenä tarvitset eläkeverokortin lisäksi palkkatulon verokortin.

Verokorttia varten tarvitset 

  • eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä
  • selvityksen alkuvuoden tuloista ja vähennyksistä.

Saat palkkatulolle ja osa-aikaeläkkeelle yhtä suuret veroprosentit. Samaa palkan verokorttia voi käyttää samanaikaisesti usealle maksajalle.

Toimitamme uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajalle.

Vanhuuseläkkeen (työeläke sekä kansaneläke ja takuueläke) aikana voi työskennellä vapaasti: palkkatulo ei vaikuta eläkkeeseen. Sen sijaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyy työskentelyn rajoituksia.
Ota aina etukäteen yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvitä, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseesi.

Usein kysyttyä

Jos saat omaishoidon tukea, tarvitset sitä varten erillisen verokortin.

Verokorttia varten tarvitset tiedon siitä, mistä alkaen omaishoidon tukea aletaan maksaa ja paljonko tuki on kuukaudessa.

Toimita verokortti omaishoidon tuen maksajalle.

Omaishoidon tuen veroprosentista tulee yleensä melko suuri, mutta eläkkeen veroprosentti pysyy ennallaan. Mahdollisen liikaa perityn veron saat takaisin veronpalautuksena.

Tilaa verokortti verkosta

Katso OmaVero-ohje: Näin tilaat verokortin OmaVerosta – eläke, omaishoidon tuki, työkorvaus, palkka omasta yrityksestä kohta Saan omaishoidon tukea