Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus

Suomalaisia henkilötunnuksia myöntää Digi- ja väestötietovirasto. Henkilötunnuksen voi tietyissä tapauksissa saada myös Maahanmuuttovirastolta ja Verohallinnolta. Alle 15-vuotiaille henkilötunnuksen voi myöntää vain Digi- ja väestötietovirasto.

Verohallinnosta voit saada henkilötunnuksen silloin, kun tarvitset sitä verotuksellisista syistä aloittaessasi työskentelyn Suomessa. Sinulla on oltava henkilötunnus, jotta voit saada verokortin tai veronumeron. Tarvitset veronumeron, jos työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella.

Onko sinulla jo suomalainen henkilötunnus?

Lue ohje verokortin tilaamiseen. Valitse omaa tilannettasi koskeva alasivu.

Lue ohje veronumeron merkitsemisestä veronumerorekisteriin.

Jos tarvitset verokortin tai veronumeron lisäksi henkilötunnuksen, toimi näiden ohjeiden mukaan: 

1

Varaa aika verotoimistoon

Jos tarvitset henkilötunnuksen ja verokortin tai veronumeron, sinun pitää asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa. Huomaa, että vain osa verotoimistoista antaa henkilötunnuksia. Kannattaa varautua siihen, että käsittelyaika on 1–3 päivää.

Varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Työnantajasi voi myös varata ajan puolestasi puhelimitse tai OmaVerossa.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

2

Ota mukaan tarvittavat asiakirjat

Kun haet henkilötunnusta verotoimistosta, sinulla pitää olla mukana tarvittavat asiakirjat. Jos esimerkiksi työsopimus tai selvitys Suomessa työskentelystä on puutteellinen, Verohallinto ei voi antaa henkilötunnusta.

Täytä valmiiksi rekisteröintilomake: Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus (6150)  Lomake allekirjoitetaan vasta verotoimistossa.

Lisäksi tarvitset jommankumman hakemuksen:

Mitä asiakirjoja tarvitset mukaan verotoimistoon?

Ota mukaan verotoimistoon:

 • rekisteröinti-ilmoitus ja hakemus (5057 tai 5042) täytettyinä
 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • työsopimus, jos olet palkkatyössä eli sinulla on työnantaja, joka maksaa sinulle palkkaa
 • toimeksiantosopimus, jos toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana eli työllistät itse itsesi
 • jos työsopimuksesta tai toimeksiantosopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan/toimeksiantajan/suomalaisen työn tilaajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • koko nimesi ja syntymäaikasi
  • työnantajan tai toimeksiantajan nimi
  • tiedot siitä, mitä työtä teet Suomessa
  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa
  • työntekopaikka (esimerkiksi työmaa, urakan kohde ja osoite)
  • työn tilaaja Suomessa eli se taho, jolle työtä tehdään.

Ota mukaan verotoimistoon:

 • rekisteröinti-ilmoitus ja hakemus (5057 tai 5042) täytettyinä
 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (oleskelun keston ja kansalaisuuden mukaan)
 • työsopimus, jos olet palkkatyössä eli sinulla on työnantaja, joka maksaa sinulle palkkaa
 • toimeksiantosopimus, jos toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana eli työllistät itse itsesi
 • jos työsopimuksesta tai toimeksiantosopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan/toimeksiantajan/suomalaisen työn tilaajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • koko nimesi ja syntymäaikasi
  • työnantajan tai toimeksiantajan nimi
  • tiedot siitä, mitä työtä teet Suomessa
  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa
  • työntekopaikka (esimerkiksi työmaa, urakan kohde ja osoite)
  • työn tilaaja Suomessa eli se taho, jolle työtä tehdään.

Jos olet muun maan kuin EU- tai ETA-valtion tai Sveitsin kansalainen, tarvitset yleensä työntekijän tai yrittäjän oleskeluluvan, kun työskentelet Suomessa. Työteko-oikeus tai oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen tai oleskelulupakorttiin. Jos sinulla ei ole oleskelulupaa, joka oikeuttaa työskentelemään tai harjoittamaan elinkeinotoimintaa Suomessa, hanki se Maahanmuuttovirastosta, ennen kuin tulet verotoimistoon.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (Maahanmuuttovirasto)

Jäätkö Suomeen vakituisesti?

Jos jäät Suomeen pidemmäksi ajaksi kuin vuodeksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään. 

Lisätietoa kotikunnan merkityksestä saat Digi- ja väestötietovirastosta

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Lisätietoa veronumerosta

Sivu on viimeksi päivitetty 26.3.2024