Rajankävijä ā€“ näin hoidat veroasiat Suomessa

Asutko Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelet samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa? Tässä tapauksessa verotukseesi usein sovelletaan rajankävijän sääntöä. Rajankävijä maksaa veroja palkkatulostaan vain asuinvaltioonsa. Sääntö ei koske esimerkiksi taiteilija- ja urheilijatoiminnasta saatua tuloa, sosiaalietuuksia, eläkettä eikä yritystuloa.

Suomen ja Ruotsin rajakunnat: Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio, Ylitornio, Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå.

Suomen ja Norjan rajakunnat: Enontekiö, Inari, Utsjoki, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana

Sinua pidetään verotuksessa rajankävijänä, jos asut Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelet samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa. Asuin- ja työskentelykunnalla ei tarvitse olla yhteistä maarajaa. Rajankävijäsäännöksen mukaan sinun oleskeltava säännöllisesti kotivaltiossasi. Oleskelua pidetään säännöllisenä silloin, kun oleskelet vähintään kerran viikossa kotivaltiossasi olevassa vakinaisessa asunnossasi vähintään kahden päivän ja yhden yön ajan.

Esimerkki 1. Enontekiön kunta rajoittuu Ruotsiin ja Norjaan. Jos asut Enontekiöllä, voit työskennellä rajankävijänä sekä Ruotsin että Norjan rajakunnissa. Jos asut Torniossa, voit työskennellä rajankävijänä vain Ruotsissa.

Esimerkki 2. Asut Inarissa ja työskentelet Norjan Kåfjordissa. Olet verotuksessa rajankävijä, vaikka kunnilla ei ole yhteistä rajaa.

Esimerkki 3. Asut Utsjoella ja työskentelet Kiirunassa Ruotsissa. Et ole verotuksessa rajankävijä, koska Utsjoen kunta ei rajoitu Suomen ja Ruotsin väliseen maarajaan.

Jos asut Suomessa ja työskentelet Norjassa tai Ruotsissa, sinun on itse huolehdittava verojen maksamisesta Suomeen hakemalla ennakkoveroa. Ulkomaisella työnantajalla ei ole velvollisuutta toimittaa palkastasi ennakonpidätystä Suomeen.

Voit hakea ennakkoveroa joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Lisäksi sinun täytyy toimittaa todistus verosopimuksen mukaisesta asuinpaikasta työskentelyvaltiosi veroviranomaiselle. Todistukseen merkitään se kunta, jossa asuit edellisen vuoden päättyessä.Tilaa todistus joko OmaVerosta tai kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta. Katso numero palvelunumerosivulta. 

Suomen verotuksessa kotikuntasi on se kunta, jossa asuit verovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Jos muutat kesken vuotta rajakuntaan, sinua pidetään verotuksessa rajankävijänä vasta seuraavana vuonna. Jos muutat kesken vuoden pois rajakunnasta, sinua pidetään rajankävijänä koko verovuoden ajan, jos säännöksen muut edellytykset täyttyvät.

Jos ulkomainen työnantajasi on ilmoittanut palkkasi tulorekisteriin, palkka näkyy veroilmoituksessasi. Jos palkkaa ei näy, ilmoita se OmaVerossa. Vastaa Kyllä kysymykseen Onko saamasi tulo Ruotsin tai Norjan puolella rajakävijänä ansaittua tuloa. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa puuttuvan palkan paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantulosta, ansiotulot. Rastita lomakkeelta kohta Tulo on Ruotsin tai Norjan puolella rajakävijänä ansaittua tuloa. Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Työntekijä on yleensä vakuutettava työskentelyvaltiossa, vaikka rajankävijöitä koskevat verosopimusmääräykset voivat estää palkkatulon verottamisen työskentelyvaltiossa. Ulkomainen työnantajasi perii siten palkastasi vakuutusmaksuja. Jos olet vakuutettu Suomessa, toimita työnantajallesi todistus A1 tai E101 tai muu vastaava todistus, jolla osoitat olevasi vakuutettu kotivaltiossasi.

Jos asut Ruotsissa tai Norjassa ja työskentelet Suomessa, sinun on annettava työantajallesi lähdeverokortti tai verokortti.

Lue tilanteeseesi sopivat ohjeet ja hae verokorttia:

Verokorttia varten tarvitset asuinvaltiosi veroviranomaisen antaman todistuksen asuinpaikastasi. Todistuksessa tulee lukea kotikuntasi. Toimita todistus verokortti- tai lähdeverokorttihakemuksen liitteenä.

Jos asut Ruotsissa tai Norjassa, kotikuntanasi pidetään sitä kuntaa, jonka asukkaana olit 1.11. edellisenä vuonna. Ruotsissa todistus on nimeltään Hemvistintyg ja Norjassa Bostedsbekreftelse etter skatteavtale. Tarvittaessa voit myös käyttää Verohallinnon lomaketta Asuinpaikkatodistus (6132f).

Ilmoita Suomesta saamasi tulo asuinvaltiosi veroilmoituksessa.

Työntekijä on yleensä vakuutettava työskentelyvaltiossa, vaikka rajankävijöitä koskevat verosopimusmääräykset voivat estää palkkatulon verottamisen työskentelyvaltiossa. Suomalainen työnantaja perii palkastasi vakuutusmaksuja. Jos olet vakuutettu asuinvaltiossasi, toimita työnantajallesi todistus A1 tai E101.