Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rajankävijä – näin hoidat veroasiat Suomessa

Asutko Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelet samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa? Tässä tapauksessa verotukseesi usein sovelletaan rajankävijän sääntöä. Rajankävijä maksaa veroja palkkatulostaan vain asuinvaltioonsa. Sääntö ei koske esimerkiksi taiteilija- ja urheilijatoiminnasta saatua tuloa, sosiaalietuuksia, eläkettä eikä yritystuloa.

Suomen ja Ruotsin rajakunnat: Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio, Ylitornio, Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå.

Suomen ja Norjan rajakunnat: Enontekiö, Inari, Utsjoki, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana

Sinua pidetään verotuksessa rajankävijänä, jos asut Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelet samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa. Asuin- ja työskentelykunnalla ei tarvitse olla yhteistä maarajaa. Rajankävijäsäännöksen mukaan sinun oleskeltava säännöllisesti kotivaltiossasi. Oleskelua pidetään säännöllisenä silloin, kun oleskelet vähintään kerran viikossa kotivaltiossasi olevassa vakinaisessa asunnossasi vähintään kahden päivän ja yhden yön ajan.

Esimerkki 1. Enontekiön kunta rajoittuu Ruotsiin ja Norjaan. Jos asut Enontekiöllä, voit työskennellä rajankävijänä sekä Ruotsin että Norjan rajakunnissa. Jos asut Torniossa, voit työskennellä rajankävijänä vain Ruotsissa.

Esimerkki 2. Asut Inarissa ja työskentelet Norjan Kåfjordissa. Olet verotuksessa rajankävijä, vaikka kunnilla ei ole yhteistä rajaa.

Esimerkki 3. Asut Utsjoella ja työskentelet Kiirunassa Ruotsissa. Et ole verotuksessa rajankävijä, koska Utsjoen kunta ei rajoitu Suomen ja Ruotsin väliseen maarajaan.

Katso ohjeet

Sinun on itse huolehdittava verojen maksamisesta Suomeen hakemalla ennakkoveroa. Ulkomaisella työnantajalla ei ole velvollisuutta toimittaa palkastasi ennakonpidätystä Suomeen. Voit hakea ennakkoveroa joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Toimita todistus verosopimuksen mukaisesta asuinpaikasta työskentelyvaltiosi veroviranomaiselle.Tilaa todistus joko OmaVerosta tai kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta. Katso numero palvelunumerosivulta. 

Todistukseen merkitään se kunta, jossa asuit edellisen vuoden päättyessä. Suomen verotuksessa kotikuntasi on se kunta, jossa asuit verovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Jos muutat kesken vuotta rajakuntaan, sinua pidetään verotuksessa rajankävijänä vasta seuraavana vuonna. Jos muutat kesken vuoden pois rajakunnasta, sinua pidetään rajankävijänä koko verovuoden ajan, jos säännöksen muut edellytykset täyttyvät.

Näin ilmoitat veroilmoituksella

Jos ulkomainen työnantajasi on ilmoittanut palkkasi tulorekisteriin, palkka näkyy veroilmoituksessasi.

Jos palkkaa ei näy, ilmoita se OmaVerossa kohdassa Tiedot ulkomailta saaduista ansiotuloista ja Työskentely, johon ei sovelleta 6 kuukauden sääntöä tai lomakkeella 16A kohdassa Työskentely, johon ei sovelleta 6 kuukauden sääntöä. Vastaa OmaVerossa Kyllä kysymykseen Onko saamasi tulo Ruotsin tai Norjan puolella rajakävijänä ansaittua tuloa. Jos ilmoitat paperilomakkeella 16A, rastita kohta Tulo on Ruotsin tai Norjan puolella rajakävijänä ansaittua tuloa. Ilmoita samassa kohdassa myös tähän työskentelyyn liittyvät asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ja muut tulonhankkimiskulut.

 
Työntekijä on yleensä vakuutettava työskentelyvaltiossa, vaikka rajankävijöitä koskevat verosopimusmääräykset voivat estää palkkatulon verottamisen työskentelyvaltiossa. Ulkomainen työnantajasi perii siten palkastasi vakuutusmaksuja. Jos olet vakuutettu Suomessa, toimita työnantajallesi todistus A1 tai E101 tai muu vastaava todistus, jolla osoitat olevasi vakuutettu kotivaltiossasi.

Toimita työantajallesi lähdeverokortti.

Haet lähdeverokorttia paperilomakkeella - toimi näin:

Käytä lomaketta: Rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortti-, verokortti-, ennakkovero- tai veronumerohakemus (5057)

Rastita lähdeverokorttihakemuksella Tulon luonne kohta muu mikä? Kirjoita kenttään Rajankävijän tulo.

Tarvitset todistuksen siitä, että Ruotsi tai Norja on verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi. Todistuksessa tulee olla myös kotikuntasi Ruotsissa tai Norjassa. Saat todistuksen asuinvaltiosi veroviranomaiselta. Liitä todistus verokortti- tai lähdeverokorttihakemukseen.

Lähetä lomake ja todistus asumisesta lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Kotikuntanasi pidetään sitä kuntaa, jonka asukkaana olit 1.11. edellisenä vuonna. Ruotsissa todistus on nimeltään Hemvistintyg ja Norjassa Bostedsbekreftelse etter skatteavtale. Tarvittaessa voit myös käyttää Verohallinnon lomaketta Asuinpaikkatodistus (6132f).

Jos sinulle on myönnetty edellisenä vuonna rajankävijän verokortti ja asut edelleen rajakunnassa voit osoittaa kotikuntasi ja oikeutesi rajankävijän verokorttiin kotikuntasi asuinvaltiosi väestötietojärjestelmän todistuksella. Ruotsissa todistus on nimeltään Personbevis.

Haet lähdeverokortin OmaVerossa - toimi näin:

Hae OmaVerossa

Hae verokorttia: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Hakemukset linkki Lähdeverokortti tai verokortti ulkomaille. Voit jättää kohdan Lisätietoja täyttämättä. Ilmoita palkka kohdassa Muut tulot ja merkitse kohtaan Tulon tyyppi Rajankävijän palkka.

Liitä todistus asumisesta. Katso kohdasta Haet lähdeverokortin paperilomakkeella, minkälaiseen todistuksen tarvitset ja mistä sen saat.

Näin ilmoitat veroilmoituksella

Ilmoita Suomesta saamasi tulo asuinvaltiosi veroilmoituksessa.

Työntekijä on yleensä vakuutettava työskentelyvaltiossa, vaikka rajankävijöitä koskevat verosopimusmääräykset voivat estää palkkatulon verottamisen työskentelyvaltiossa. Suomalainen työnantaja perii palkastasi vakuutusmaksuja. Jos olet vakuutettu asuinvaltiossasi, toimita työnantajallesi todistus A1 tai E101.

Olet maksanut veroa Suomeen

Palkastasi on voitu periä veroa Suomeen, vaikka verot kuuluisi maksaa vain asuinvaltioon. Verohallinto ei voi palauttaa veroa sinulle vaan sinun on haettava veronsiirtoa Suomen Veronhallinnolta asuinvaltioosi.

Soita 029 497 024 (Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumero) ja saat toimintaohjeet asiakasohjaajaltamme.

Lue lisää Pohjoismaisista veronsiirroista

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2024