Opiskelemaan ulkomaille

Pelkkä ulkomailla opiskelu ei vaikuta verotukseesi Suomessa eikä vaadi mitään ilmoitusta Verohallinnolle. Jos sen sijaan teet opiskelun ohessa myös töitä ulkomailla, sinun on otettava huomioon ulkomaantulojen verotukseen liittyvät asiat. Veroasiat on selvitettävä myös silloin, jos lähdet tilapäisesti töihin ulkomaille.

Kansaneläkelaitokselta (Kela) saamasi opintoraha verotetaan Suomessa myös silloin, kun opiskelet ulkomailla. Kela toimittaa opintorahasta ennakonpidätyksen.

Lue lisää opintorahan ennakonpidätyksestä.

Opiskelun ohella töitä

Jos työskentelet ulkomailla ja työnantajasi on ulkomainen, et voi käyttää suomalaista verokorttia. Sinun on otettava yhteyttä paikalliseen verotoimistoon. Mukaan kannattaa ottaa passi sekä opiskelijakortti tai todistus opiskelustasi joko englanninkielisenä tai kohdemaan kielellä. Veroprosenttisi voi olla pienempi, jos osoitat olevasi opiskelija. Todistuksen opiskelusta voit saada esimerkiksi oppilaitoksesi kansainväliseltä sihteeriltä. Selvitä samalla, pitääkö sinun antaa oleskelumaahan veroilmoitus tuloistasi.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

 

Ulkomaantulot ovat verotettavaa tuloa Suomessa. Tarkista aina kaikki esitäytetyn veroilmoituksesi tiedot. Ilmoita verkossa myös ulkomaan tulot ja vaadi kaksinkertaisen verotuksen poistamista. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Voit myös ilmoittaa tiedot paperilla:

Jos et ilmoita verkossa, merkitse ulkomaan tulot esitäytetyllä veroilmoituksella kohtaan Muut ulkomaan ansiotulot. Ulkomaantyöskentelystä saatu palkka ja Suomessa vietetyt päivät ilmoitetaan silloin myös  lomakkeella 16 (Selvitys ulkomaan tulosta). Säilytä työnantajalta saamasi palkkakuitit ja muut tositteet.

Ulkomailla oleskelun kesto voi vaikuttaa verotukseen

Jos työskentelet ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta, joissakin tapauksissa voidaan soveltaa ns. kuuden kuukauden sääntöä. Silloin ulkomaanpalkasta ei tarvitse maksaa veroa Suomeen. Edellytyksenä on muun muassa, että et oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä kuukaudessa ja että työskentelyvaltiolla on ensisijainen verotusoikeus saamaasi palkkaan. Jos työskentelet ulkomailla vain satunnaisesti opiskelun ohella, kuuden kuukauden sääntöä ei sovelleta.

Muistilista ulkomaille opiskelemaan lähtevälle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta maistraattiin

  • Verohallinto saa automaattisesti maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.
  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta maistraattiin ja Verohallinnolle.
  • Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä ulkomailla työskentelyn ajan (Kela, Eläketurvakeskus)

Avainsanat: