Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Suomen kansalainen ja kolmen vuoden sääntö

Jos olet Suomen kansalainen ja muutat ulkomaille, olet yleensä Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan (ns. kolmen vuoden sääntö). Yleinen verovelvollisuus voi tänä aikana vaihtua rajoitetuksi verovelvollisuudeksi vain, jos vaadit sitä itse ja pystyt osoittamaan, ettei sinulla ole verovuoden aikana enää olennaisia siteitä Suomeen.

Jos ulkomailla oleskelu on tilapäistä

Jos tarkoituksesi on asua ulkomailla enintään 2–3 vuotta ja palata sen jälkeen Suomeen, sinua pidetään yleensä tämän ajan Suomessa yleisesti verovelvollisena. Vaikka varsinainen asuntosi ja kotisi ei säilyisikään Suomessa, sinulla on olennaiset siteet Suomeen, koska et asetu toiseen maahan pysyvästi.

Jos asetut ulkomaille pysyvästi

Olennaisia siteitä Suomeen joudutaan arvioimaan tarkemmin, jos ilmoitat ulkomaille muuton olevan pysyvä. Asiaa arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen, ja kokonaistilanne ratkaisee. Yleensä kuitenkin katsotaan, että olennaiset siteet ovat kolmen ensimmäisen vuoden aikana olemassa, jos yksikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Suomeen jää puoliso tai asunto.
  • Suomeen jää muu kiinteistö kuin kesähuvila.
  • Kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan.
  • Harjoitat liiketoimintaa Suomessa.
  • Työskentelet Suomessa.

Puolisoa ei kuitenkaan katsota olennaiseksi siteeksi, jos olet muuttanut hänestä erilleen yhteiselämän lopettamisen vuoksi. Pelkkää kesähuvilaa ei katsota olennaiseksi siteeksi, jos sinulla on sen lisäksi Suomesta vain eläketuloa. Tilanne on toinen, jos Suomeen jää myös esimerkiksi vuokralle annettu osakehuoneisto.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020