Asuinpaikkatodistus (6132f)

Ulkomailla asuvan henkilön asuinvaltionsa veroviranomaisille täydennettäväksi annettava lomakepohja.

Verovelvollinen esittää asuinvaltionsa veroviranomaisen täydentämän todistuksen Suomen veroviranomaisille vaatiessaan Suomen ja asuinvaltion välisen tuloverosopimuksen soveltamista.

Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.