Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaille maksettavat osingot, korot ja rojaltit

Vaikka asuisit ulkomailla, sinun on yleensä maksettava Suomeen veroa osingoista, koroista ja rojalteista, jotka saat Suomesta.  Suomi perii veron verosopimuksen mukaan ja vero hyvitetään asuinvaltiossasi.

Jos asut ulkomailla ja saat Suomesta osinkoja, korkoja tai rojalteja, niiden verotus määräytyy yleensä Suomen ja asuinvaltiosi välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. Suomi voi yleensä verosopimuksen mukaan verottaa osinko-, korko- ja rojaltitulosi tietyn prosentin (esimerkiksi 15 %) mukaan.

Katso verosopimusten mukaiset osinkojen ja rojaltien lähdeveroprosentit.

Olet rajoitetusti verovelvollinen ja saat osinkoa, korkoa ja rojaltia Suomesta

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja saat Suomesta osinko-, rojalti- tai korkotuloa, maksaja perii tulosta lähdeveron. Lähdevero on yleensä 30 %. Jos kyseessä on hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, maksajalla ei ole osingonsaajan yksilöintietoja. Tällöin lähdevero on yleensä 35 %. Verosopimuksen mukaan veroprosentti voi kuitenkin olla pienempi tai tulo on voitu vapauttaa verosta kokonaan.

Maksaja voi noudattaa verosopimuksen mukaisia prosentteja, jos olet esittänyt maksajalle selvityksen verosopimuksen soveltumisesta ja antanut yksilöintiäsi varten tarvittavat tiedot (yksilöintitiedot).

Yksilöintitietoja ovat:

  • nimi
  • syntymäaika ja mahdollinen muu virallinen tunnistetieto
  • osoitteesi asuinvaltiossasi ja
  • asuinvaltiosi veroviranomaisen antama todistus verotuksellisesta asuinvaltiostasi.

Jos lähdeveron oikea määrä on epäselvä osinkoa, korkoa tai rojaltia maksettaessa, hae Verohallinnolta  lähdeverokortti (lomakkeella 5057).

Voit hakea Verohallinnolta myös maksullista ennakkoratkaisua.

Korkotuloista ei yleensä makseta veroa Suomeen

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja saat Suomesta korkotuloja, niistä ei yleensä tarvitse maksaa veroa Suomeen. Tämä koskee muun muassa pankkitalletusten, obligaatioiden tai joukkovelkakirjalainojen korkoja. Rojalteista ei makseta veroa Suomeen, jos kyse on korko- ja rojaltidirektiivin tarkoittamista rojalteista.

Jos sinulta on peritty liikaa lähdeveroa

Jos olet saanut osinkoa ja siitä on peritty liikaa lähdeveroa, ota yhteyttä osingonmaksajaan. Osingonmaksaja voi oikaista verotusta jo maksuvuoden aikana.

Jos osingon-, koron- tai rojaltinmaksaja ei ole oikaissut liikaa perittyä lähdeveroa maksuvuonna, hae liikaa peritty lähdevero takaisin Suomen Verohallinnolta. Voit hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen. Voit tehdä hakemuksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella Hakemus lähdeveron palauttamiseksi (6164).

Lue lisää sähköisten lähdeveron palautushakemusten lähettämisestä.

Jos et saa Suomeen maksettua veroa hyvitetyksi asuinvaltiossasi

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja asut Euroopan talousalueella etkä saa osingosta Suomeen maksamaasi veroa kokonaan hyvitettyä asuinvaltiossasi, voit vaatia Suomen Verohallinnolta, että Suomesta saatu osinko verotetaan vastaavalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisella. 

Voit tehdä vaatimuksen täyttämällä seuraavat lomakkeet:

Olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta asut ulkomailla

Jos asut ulkomailla, Suomesta saamiisi osinko-, korko- tai rojaltituloihin voidaan mahdollisesti soveltaa verosopimuksen mukaisia prosentteja, vaikka olisit Suomessa yleisesti verovelvollinen. Edellytyksenä on, että sinun katsotaan asuvan verosopimusvaltiossa eikä Suomessa. Tällaisessa tapauksessa voit hakea verokorttia lomakkeella 6207. Vaihtoehtoisesti voit vaatia verosopimuksen soveltamista jälkikäteen. Vaatimuksen voit tehdä esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 50B.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus.

Voit hakea Verohallinnolta myös maksullista ennakkoratkaisua.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.5.2024