Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

YK:n rauhanturvajoukot

YK:n rauhanturvajoukoissa ulkomailla työskentelevät suomalaiset maksavat veronsa Suomeen eli ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Myös rauhanturvatehtävistä saatu palkka verotetaan Suomessa, koska rauhanturvaajat ovat työsuhteessa Suomen valtioon eivätkä YK:hon.

Ilmoita tulot veroilmoituksella

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Päivärahat ja ilmainen majoitus vaikuttavat verovähennyksiin

Jos työskentelet YK:n rauhanturvaajana ja työnantaja tarjoaa sinulle maksuttoman majoituksen

  •  majoitus ei ole verotettava etu

  • et myöskään saa vähentää majoituskuluja verotuksessasi

  • majoituksen järjestämisenä pidetään myös työnantajan maksamaa korotettua päivärahaa, josta osa on tarkoitettu asumiskulujen kattamiseen.     

Verotuksessa voi vähentää vain tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Elantomenot (esimerkiksi majoitus- ja ateriakulut) eivät yleensä ole tällaisia kuluja, eikä niitä voi vähentää. Joissakin tapauksissa vähennyksen voi saada, jos elantomenot ovat kasvaneet tulonhankkimistoiminnan takia. Jos työnantaja on maksanut sinulle verovapaata päivärahaa, ei ulkomaantyöskentelystä yleensä katsota aiheutuneen ylimääräisiä elantokustannuksia.

Matkakulut saa vähentää vain, jos työnantaja ei tarjoa kuljetusta

Matkakulut Suomessa olevan kodin ja komennuspaikan välillä saa vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkoina halvimman kulkuneuvon kulujen mukaan.

Rauhanturvaajille järjestetään yleensä maksuton matka kohdemaahan komennuksen alkaessa ja kotimaahan komennuksen päättyessä.

  • Sen sijaan jos työnantaja ei tarjoa kuljetusta kohdemaahan tai kotimatkalle, voit vähentää matkakustannukset verotuksessa.

  • Komennuspaikalla työtehtäviin liittyvät matkat tehdään yleensä YK:n ajoneuvoilla, joten niistä ei synny matkakuluja. Jos teet tällaisia matkoja poikkeuksellisesti omalla autolla tai muuten omalla kustannuksellasi, voit vähentää matkakulut verotuksessa.

Huom. Rauhanturvaajat voivat saada vapautuksen verojen maksamisesta vain poikkeustapauksissa, samoin edellytyksin kuin muutkin. Asiasta on kerrottu sivulla Verosta vapauttaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020