YK:n rauhanturvajoukot

YK:n rauhanturvajoukoissa ulkomailla työskentelevät suomalaiset maksavat veronsa Suomeen eli ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Myös rauhanturvatehtävistä saatu palkka verotetaan Suomessa, koska rauhanturvaajat ovat työsuhteessa Suomen valtioon eivätkä YK:hon.

Ilmoita tulot veroilmoituksella

Tarkista aina kaikki esitäytetyllä veroilmoituksessasi olevat tiedot. Jos tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä muuta. Jos et palauta veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen veroilmoituksesi sen sisältöisenä.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Päivärahat ja ilmainen majoitus vaikuttavat verovähennyksiin

Jos työskentelet YK:n rauhanturvaajana ja työnantaja tarjoaa sinulle maksuttoman majoituksen

  •  majoitus ei ole verotettava etu

  • et myöskään saa vähentää majoituskuluja verotuksessasi

  • majoituksen järjestämisenä pidetään myös työnantajan maksamaa korotettua päivärahaa, josta osa on tarkoitettu asumiskulujen kattamiseen.     

Verotuksessa voi vähentää vain tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Elantomenot (esimerkiksi majoitus- ja ateriakulut) eivät yleensä ole tällaisia kuluja, eikä niitä voi vähentää. Joissakin tapauksissa vähennyksen voi saada, jos elantomenot ovat kasvaneet tulonhankkimistoiminnan takia. Jos työnantaja on maksanut sinulle verovapaata päivärahaa, ei ulkomaantyöskentelystä yleensä katsota aiheutuneen ylimääräisiä elantokustannuksia.

Matkakulut saa vähentää vain, jos työnantaja ei tarjoa kuljetusta

Matkakulut Suomessa olevan kodin ja komennuspaikan välillä saa vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkoina halvimman kulkuneuvon kulujen mukaan.

Rauhanturvaajille järjestetään yleensä maksuton matka kohdemaahan komennuksen alkaessa ja kotimaahan komennuksen päättyessä. Jos et käytä hyväksi tätä mahdollisuutta, koska haluat esimerkiksi ajaa ostamasi verovapaan muuttoauton Suomeen, et voi vähentää matkakuluja verotuksessa.

  • Sen sijaan jos työnantaja ei tarjoa kuljetusta kohdemaahan tai kotimatkalle, voit vähentää matkakustannukset verotuksessa.

  • Komennuspaikalla työtehtäviin liittyvät matkat tehdään yleensä YK:n ajoneuvoilla, joten niistä ei synny matkakuluja. Jos teet tällaisia matkoja poikkeuksellisesti omalla autolla tai muuten omalla kustannuksellasi, voit vähentää matkakulut verotuksessa.

Huom. Rauhanturvaajat voivat saada vapautuksen verojen maksamisesta vain poikkeustapauksissa, samoin edellytyksin kuin muutkin. Asiasta on kerrottu Verohallinto > Verosta vapauttaminen (veronhuojennus).