Ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Jos lähdet ulkomaille työntekovaltiosta olevan työnantajan palvelukseen, on työntekovaltiolla yleensä oikeus verottaa palkkasi. Sinun on silti annettava Suomeen veroilmoitus. Myös ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka palkkaa ei aina verotetakaan Suomessa. Ulkomaantyöskentelyn aikana muun tulon verotus säilyy yleensä ennallaan. Esimerkiksi pääomatulojen verot maksetaan tavallisesti Suomeen.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Jos työntekovaltio verottaa palkkaasi eikä palkka ole kuuden kuukauden säännön perusteella Suomessa verovapaata, voit vaatia, että kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa. Vaatimuksen voit tehdä OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

  • Ilmoita ulkomaanpalkka, Vaikka kuuden kuukauden sääntö soveltuisi.

  • Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Ulkomaan tulojen verotus

Jos työnantajasi on ulkomainen, mutta muusta valtiosta kuin työntekovaltiosta, palkkasi verotetaan yleensä Suomessa. Jos oleskelet työntekovaltiossa enemmän kuin 183 päivää eli noin puoli vuotta, työntekovaltiolla voi olla oikeus verottaa palkkaasi. Eri valtioissa 183 päivää lasketaan joko kalenterivuoden tai perättäisten 12 kuukauden ajalta sen mukaan, mitä laskutavasta on sovittu verosopimuksessa.

Sinun kannattaa käydä työntekovaltion verotoimistossa selvittämässä, verottaako työntekovaltio palkkaasi. Selvitä samalla, onko työntekovaltiossa annettava veroilmoitus ja milloin se on tehtävä. Säilytä palkkaan ja verotukseen liittyvät tositteet ja päätökset, jotka saat työnantajalta ja työntekovaltiolta.

Ulkomailta saamasi palkka voi olla Suomessa verovapaata

Suomen verotuksessa palkkaasi voi soveltua ns. kuuden kuukauden sääntö, jonka mukaan ulkomailta saamastasi palkasta ei tarvitse maksaa veroa Suomeen. Ehtona on, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työstä johtuva oleskelusi ulkomaisessa valtiossa kestää vähintään 6 kuukautta.
  • Et oleskele tänä aikana Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivää kuukaudessa.
  • Suomen ja työntekovaltion välinen verosopimus ei estä palkkasi verottamista työntekovaltiossa.

Kuuden kuukauden säännön soveltumistesti, pdf 

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
  • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020