Jäännösveron maksaminen

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Milloin jäännösveroa on maksettava?

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Saat jäännösveron tilisiirrot Verohallinnolta verotuspäätöksen mukana. Verovuoden 2017 jäännösveron ensimmäinen erä maksetaan 3.12.2018 ja toinen erä 1.2.2019.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Alle 170 euron jäännösvero on maksettava kerralla 3.12.2018.

Saat jäännösveron tilisiirrot jo keväällä

Saat jäännösveron tilisiirtolomakkeet jo keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa tai täydennettävää, tilisiirrot jäävät voimaan. Pidä ne tallessa maksamista varten. Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle syksyllä uuden verotuspäätöksen ja tilisiirrot.

Kun maksat jäännösveroa, käytä aina pankkitilinumeroa ja viitenumeroa, jotka on merkitty tilisiirtoon. RF-muotoinen viitenumero kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Tilisiirtolomakkeiden tilaaminen

Voit tilata tarvittaessa uudet tilisiirtolomakkeet jäännösveron maksamista varten. Saat uudet tilisiirtolomakkeet postitse noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä. Tilisiirtolomakkeet lähetetään Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Jos maksueriä on useampi kuin yksi, saat tilisiirrot kaikista eristä. Tilaa tilisiirtolomakkeet

Voit maksaa jäännösveron e-laskulla tai suoramaksulla

Voit maksaa jäännösveron helposti ja turvallisesti e-laskulla tai suoramaksulla. E-laskun tai suoramaksun voivat ottaa käyttöön henkilöasiakkaat sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Suoramaksu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia.

Tee e-laskutilaus verkkopankissasi tai suoramaksutoimeksianto pankkisi kanssa viimeistään kolme viikkoa ennen jäännösveron eräpäivää. Saat e-laskun verkkopankkiisi noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Lue lisää: vero.fi/elasku

Jäännösveron korko

Verovuoden 2017 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti. Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2 %. Korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä joudut maksamaan verovuoden 2017 jäännösverolle korkoa, jos jäännösverojesi määrä ylittää noin 4 788 euroa.

Jäännösveron maksaminen ennen eräpäivää

Jos maksat jäännösveroa tai ennakon täydennysmaksua etukäteen 1.10.2018 mennessä, saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamasi osuus on otettu huomioon sekä veron että koron määrässä. Uusi verotuspäätös tilinsiirtolomakkeineen lähetetään sinulle lokakuun loppuun mennessä.

Jos maksettavaa vielä jää, niin jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 3.12.2018. Jos jäljelle jäänyt vero on alle 170 euroa, se on maksettava yhdessä erässä joulukuussa. Vähintään 170 euron jäännösvero jaetaan kahteen maksuerään joulu- ja helmikuulle.

Jos maksat jäännösveron ensimmäisen erän ennen eräpäivää loka-, marras- tai joulukuussa, maksu kohdistuu joulukuun erälle.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 300 euroa ja se on jaettu joulu- ja helmikuussa maksettaviin 150 euron suuruisiin maksueriin. Maksat 13.6.2018 joulukuun erän 150 euroa. Saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeen, jossa maksamatta olevan 150 euron jäännösveron eräpäivä on joulukuussa. Et siis välty joulukuun maksuerältä sillä, että maksat joulukuun erän etukäteen.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 550 euroa. Maksuerät ovat 275 euroa joulukuussa ja 275 euroa helmikuussa. Maksat 200 euroa 18.7.2018. Saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamatta olevan jäännösveron maksuerät ovat 175 euroa joulukuussa ja 175 euroa helmikuussa.

Jos maksat jäännösveroa ennen eräpäivää mutta vasta myöhemmin kuin 1.10.2018, sinulle ei enää lähetetä uusia tilisiirtolomakkeita. Jos maksat etukäteen vain osan jäännösveron maksuerästä, käytä myös loppusummaa maksaessasi samaa viitenumeroa.

Nykyisen käytännön mukainen ennakon täydennysmaksu tulee poistumaan. Voit maksaa nykyistä ennakon täydennysmaksua vielä 31.10.2018 asti. Sen jälkeen ennakon täydennysmaksun korvaa lisäennakko. Lue lisää lisäennakosta.

Verovuoden 2017 jäännösverosta annetaan maksukehotus osana yhteenvetoa

Verohallinto ei lähetä enää erillisiä maksumuistutuksia verovuoden 2017 jäännösverosta, vaan maksamattomasta verosta muistutetaan kuukausittaisessa yhteenvedossa annettavalla maksukehotuksella. Yhteenveto on nähtävillä OmaVerossa pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä päivänä. Saat yhteenvedon myös postitse, mikäli et ole valinnut sähköistä viranomaisasiointia osoitteessa suomi.fi/viestit.

Yhteenvedon maksukehotuksessa kerrotaan päivä, jolloin verot tulee viimeistään maksaa. Huomaathan, että myöhässä olevalle verolle kertyy viivästysseuraamuksia. Koron määrän voit laskea eräpäivän jälkeen esimerkiksi OmaVerossa. Maksa jäännösvero ja korko samalla kertaa.

Jos et pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä, mikäli sen edellytykset täyttyvät. Lue lisää maksujärjestelyistä.

Jos Verohallinto lähettää maksamattoman veron ulosottoon, ulosotossa oleva vero pitää maksaa ulosottovirastolle sen antamien ohjeiden mukaan. Ennen veron ulosottoon lähettämistä saat aina ilmoituksen yhteenvedolla. Maksa vero ilmoituksella annettuun päivään mennessä välttyäksesi ulosotolta.

Jos sinulla on kysyttävää jäännösveron maksamisesta, soita palvelunumeroon 029 497 026. Jos kysymyksesi liittyy jäännösveron määrään tai verotuspäätökseen (esimerkiksi vähennyksiin), soita palvelunumeroon 029 497 002.

Usein kysyttyä maksamisesta

Jos olet vahingossa maksanut veron ensimmäisen erän kahteen kertaan, ylimääräinen suoritus kohdistuu toiseen erään.

Jos sinulla on vain yksi erä, jonka olet maksanut kahteen kertaan, palautamme ylimääräisen maksun jos sinulla ei ole muita maksamatta jääneitä veroja tai muita ulosotossa olevia velkoja. Tarkista tai ilmoita tilinumerosi OmaVerossa.

Jos olet maksanut veron molemmat erät ensimmäisen tai toisen erän viitenumerolla, maksut kohdistuvat kuitenkin oikein. Tärkeää on, että käytät oikean verovuoden viitenumeroita.

Avainsanat: