Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Yhteisön jäännösveron maksaminen

Tämä ohje koskee osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä.

Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle lasketaan myös korkoa.

Yhteisön jäännösveron eräpäivä

Jokaisella yhteisöllä ja yhteisetuudella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Lue lisää verotuksen päättymisestä.

Verohallinto lähettää yhteisölle verotuspäätöksen, jossa on laskelma lopullisen veron määrästä. Verotuspäätös on myös OmaVerossa. Verotuspäätöksessä on tiedot mahdollisen jäännösveron määrästä ja ohjeet maksamista varten. Erillisiä tilisiirtolomakkeita ei enää lähetetä. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jos päivä ei ole arkipäivä, eräpäivä on seuraava mahdollinen arkipäivä.

Maksuissa on käytettävä oikeaa viitenumeroa

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero, ennakkoverot ja lisäennakko maksetaan yhteisöjen tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama yhteisön kaikille tuloveroille. Maksu käytetään tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Maksu käytetään myös sellaisille jo määrätyille tuloveroille, jotka erääntyvät myöhemmin.

Esimerkki: Asiakas maksaa 3.7. tuloveron viitteellä 1 500 euroa. Tuolloin erääntyy jäännösvero 1 000 euroa. Koska asiakkaalla ei ole muita erääntyneitä tuloveroja, loput maksusta käytetään ennakolle, joka erääntyy vasta 23.7.

Käytä jäännösveroa maksaessasi aina oikeaa tilinumeroa ja viitenumeroa. Näet ne verotuspäätöksen maksuohjeista tai OmaVerosta. Jäännösvero on maksettava yhdessä erässä.

Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa myös OmaVerossa verkkomaksuna. OmaVeron kautta tehtyyn verkkomaksuun ei tarvitse itse täyttää maksutietoja, vaan ne siirtyvät OmaVerosta valmiiksi verkkopankin maksupohjaan.

Jäännösveron huojennetun viivästyskoron maksaminen

Jos yhteisön ennakkoverot ovat olleet pienemmät kuin lopullinen veron tarve on, puuttuvat verot on maksettava jäännösverona. Verohallinto laskee jäännösverolle huojennettua viivästyskorkoa, joka erääntyy maksettavaksi jäännösveron yhteydessä.

Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2024 huojennettu viivästyskorko on 6 %. Jäännösverolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa (kuitenkin enintään koron määrä).

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Korkoa lasketaan jäännösveron eräpäivään asti. Huojennettu viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Myöhässä olevalle jäännösverolle kertyy viivästyskorkoa

Jos jäännösvero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle ja mahdolliselle veronkorotukselle lasketaan viivästyskorkoa. Korkoa on maksettava eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen jäännösveron maksupäivään asti, nämä päivät mukaan lukien. Viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Vuonna 2024 viivästyskorko on 11 %. Koron määrä tarkistetaan vuosittain. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää. Viivästyskoron voi laskea OmaVerossa.

Myöhässä olevan veron voi maksaa Verohallinnon tilille, ellei veroa ole siirretty ulosottoon.

Verohallinto ei enää lähetä erillisiä maksumuistutuksia jäännösverosta, vaan maksamattomasta verosta on huomautus verojen kuukausittaisessa yhteenvedossa OmaVerossa. Jos jäännösveroa ei ole maksettu huomautuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Ulosotto perii verosta ulosottomaksun, vaikka vero maksettaisiin suoraan Verohallinnon tilille.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024