Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Asunto-osakkeen tai kiinteistön vuokrauksen aiheuttama tappio

Jos vuokraus on aiheuttanut enemmän kuluja kuin vuokratuloja, voit vähentää vuokraustoiminnan tappion muista pääomatuloista. Jos muita pääomatuloja ei ole, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Verohallinto vähentää näin syntyneestä alijäämästä 30 % alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Vuokratuloista syntyvää tappiota ei siis voi suoraan vähentää seuraavien vuosien vuokratuloista, vaan vähennys tehdään alijäämähyvityksenä.

Esimerkki: Pekka päättää maksaa 8 600 euron rahoitusvastikkeen putkiremontista kerralla pois vuonna 2022. Vuokratulosta (5 000 euroa) vähennetään hoitovastike 2 400 euroa ja rahoitusvastike 8 600 euroa. Pekalla ei ole vuokrattuun huoneistoon liittyviä lainan korkokuluja eikä muitakaan pääomatuloihin kohdistuvia kuluja verovuoden aikana. 

Vuokrauksesta syntyy alijäämää 6 000 euroa (5 000 e – 2 400 e – 8 600 e). Alijäämästä 30 % vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista: 6 000 e x 30 % = 1 800 euroa. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 400 euroa. Pekan vuoden 2022 veroista vähennetään alijäämähyvityksen enimmäismäärä 1 400 euroa.

Pääomatulolajin tappio

Jos pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja, syntyy alijäämä. Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen (eli alijäämähyvityksen tekemiseen), verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio.

Pääomatulolajin tappiota voi syntyä myös siksi, että alijäämää ei voida kokonaan vähentää ansiotulosta määrätystä verosta alijäämähyvityksen enimmäismäärän takia. Tällöin pääomatulolajin tappio lasketaan vähentämällä alijäämästä jo tehty alijäämähyvitys, joka on ensin kerrottu kertoimella (100:30).

Pääomatulolajin tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Esimerkki: Pekan alijäämähyvityksen määräksi tuli 1 800 euroa, mutta ansiotulojen veroista voitiin vähentää vain alijäämähyvityksen enimmäismäärä eli 1 400 euroa. Pääomatulolajin tappion määrä on 1 333 euroa ((6 000 euroa – ((100:30) x 1 400 euroa)). Tappio vähennetään Pekan pääomatulosta seuraavien 10 verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Lue lisää alijäämähyvityksestä 

Katso lista, mitä asunto-osakkeen tai kiinteistön vuokraukseen liittyviä kuluja voit vähentää vuokratulosta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023