Vuokratulo ulkomailta – näin maksat ja ilmoitat

Voit saada vuokratuloa muusta maasta kuin sieltä, missä itse asut. Katso ohjeet, miten toimit seuraavissa tilanteissa:

Saat vuokratuloa Suomesta – asut itse ulkomailla

Vuokratulo Suomesta verotetaan yleensä Suomessa. Jos vuokralle antamasi asunto on Suomessa, maksat vuokratulosta veroa Suomeen, vaikka asuisit itse ulkomailla.

Maksat vuokratuloista veroa aina pääomatulojen veroprosentin mukaan. Asuinmaa ei vaikuta veroprosenttiin. 

1

Hae ennakkoveroa

Hae ennakkoveroa heti, kun annat Suomessa sijaitsevan kiinteistön tai osakehuoneiston vuokralle. Silloin vältyt jäännösveroilta.

Katso maksuohjeet

2

Täydennä ennakkoveroa tarvittaessa ennakon täydennysmaksulla

Jos huomaat, että alun perin haettu ennakkovero ei riitä, pyydä ennakkoveron korotusta. Pyydä korotusta hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään marraskuun puolivälissä. Sen jälkeen voit vielä täydentää ennakkoveroa ennakon täydennysmaksulla. 

Laske ennakon täydennysmaksun määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri)

Lue lisää ennakon täydennysmaksun maksamisesta

3

Ilmoita vuokratulot veroilmoituksessa

Ilmoita kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut veroilmoituksessa. Tiedot pitää ilmoittaa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään verotettavaa vuokratuloa.

Katso ilmoitusohjeet

Esimerkki: Venäjällä asuva Venäjän kansalainen Maria on ostanut Suomesta vapaa-ajan asunnon (osakehuoneiston), jota hän vuokraa suurimman osan vuodesta ja käyttää itse satunnaisesti lomaillessaan Suomessa.

Marian vapaa-ajan asunnosta saama vuokratulo on Suomessa veronalaista, ja hänen on ilmoitettava vuokratulo ja siihen kohdistuvat kulut vuosittain lomakkeella 7H. Maria saa vähentää vuokratulosta kulut samoin kuin suomalainen vuokranantaja. Koska Maria käyttää asuntoa myös itse, hän saa vähentää vain ne kulut, jotka ovat syntyneet vuokrauksen aikana.

Saat vuokratuloa osakehuoneistosta Suomessa – asut itse Espanjassa tai Portugalissa

Jos asut Espanjassa tai Portugalissa ja saat vuokratuloa Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistosta, vuokratuloa ei veroteta Suomessa. Poikkeuksesta on sovittu Suomen verosopimuksissa Espanjan ja Portugalin kanssa.

Poikkeus ei koske kiinteistöstä saatua vuokratuloa. Jos saat vuokratuloa suomalaisesta kiinteistöstä, vuokratulo verotetaan Suomessa, vaikka asuisitkin Espanjassa tai Portugalissa.

Saat vuokratuloja ulkomailta – asut itse Suomessa

Jos saat vuokratuloja ulkomailta, ilmoita ne aina Suomen veroilmoituksessa.

Vuokratulo kiinteästä omaisuudesta (esim. asunnosta) voidaan verosopimusten mukaan verottaa siinä valtiossa, jossa omaisuus on. Jos sen sijaan saat vuokratuloa irtaimesta omaisuudesta ulkomailla ja asut Suomessa, tulo verotetaan yleensä vain Suomessa.

Katso ilmoitusohjeet

Kun täytät veroilmoituksesi liitteenä lomakkeen 7H (osakehuoneistot) tai 7K (kiinteistöt):

  • Merkitse rasti kohtaan Huoneisto sijaitsee ulkomailla.
  • Ilmoita ulkomainen vero lomakkeen kohdassa Lisätietoja.
  • Siirrä vuokratulon tai -tappion määrä myös veroilmoitukseesi.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Hyvitysmenetelmä

Hyvitysmenetelmä tarkoittaa sitä, että Suomi verottaa ulkomailta saadun tulon mutta vähentää eli hyvittää ulkomailla maksetun veron Suomen verosta. Suomella on joidenkin valtioiden – kuten Pohjoismaiden – kanssa verosopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tällaisella niin sanotulla hyvitysmenetelmällä.

Jos olet saanut vuokratuloa tällaisesta valtiosta, Verohallinto

  • määrää vuokratulosta 30 %:n veron (yli 30 000 euron pääomatulosta 34 %:n veron)
  • vähentää määräämästään verosta sen veron, jonka olet maksanut ulkomailla.

Vuokratun asuntosi lainan korot Verohallinto vähentää Suomessa pääomatuloista. Ulkomaisen kiinteistöveron voit vaatia vähennettäväksi tulonhankkimiskuluna kiinteistön vuokratulosta.

Vapautusmenetelmä

Sinulla on oikeus vapautusmenetelmään verosopimuksen mukaisesti, jos vuokrattava asuntosi sijaitsee

  • Espanjassa
  • Portugalissa
  • Ranskassa
  • Egyptissä.

Suomi ei verota vuokratuloa, mutta tulo voi korottaa veroa, jota maksat muista pääomatuloista. Tästä syystä sinun pitää ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa myös tulot, jotka saat näistä valtioista.

Vapautusmenetelmän mukaan verotettavasta vuokratulosta ei voi vähentää tulonhankkimiskuluja ja tulonhankkimisvelan korkoa tulon ylittävältä osuudelta.