Rakentamisilmoitukset - rakennustarkastajan velvollisuudet

Rakennustarkastajalla on velvollisuus valvoa, että kotitalous antaa rakennustyöstä rakentamisilmoituksen. Kotitalouden on esitettävä rakennustarkastajalle Verohallinnon antama todistus siitä, että tarvittavat tiedot on ilmoitettu.

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Jos loppukatselmus pidetään vain kerran, tiedotkin annetaan vain kerran.

Jos työ on tehty ennen 1.7.2014

Jos kotitalous on teettänyt rakennustyön ennen 1.7., Verohallinnon antamasta todistuksesta täytyy käydä ilmi, että rakennuskohteen tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle.  Kotitalouksien ei tarvitse antaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.

Jos työ on tehty 1.7.2014 tai sen jälkeen

Jos kotitalous on teettänyt rakennustyön 1.7. tai sen jälkeen, Verohallinnon antamasta todistuksesta täytyy käydä ilmi, että seuraavat tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle:

  • työn teettäjän henkilötunnus
  • rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön Y-tunnus)
  • onko rakennustyö uudisrakentamista vai korjausrakentamista.

Rakennustarkastajan on ilmoitettava laiminlyönnistä viimeistään kuukauden 5. päivänä

Jos kotitalous ei esitä loppukatselmuksen yhteydessä Verohallinnon antamaa todistusta, rakennustarkastaja ilmoittaa laiminlyönnistä tulostettavalla paperilomakkeella:

Rakennustarkastajan ilmoitus kotitalouden tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä (3717)

Laiminlyönnistä on annettava seuraavat tiedot:

  • loppukatselmuksen tekijän tiedot (myös työnantajakunta)
  • rakentamisilmoituksen laiminlyöneen henkilön tiedot
  • loppukatselmuksen päivämäärä
  • rakennuskohteen kiinteistötunnus
  • asunto-osakeyhtiön nimi

Ilmoitus laiminlyönnistä on annettava Verohallinnolle loppukatselmusta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Esimerkiksi lokakuussa 2017 tapahtuneen laiminlyönnin tiedot on ilmoitettava viimeistään 5.12.2017.

Kunta valvoo rakennustarkastajien toimintaa. Jos rakennustarkastaja jättää laiminlyönnin ilmoittamatta, siitä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu myös kunnalle.

Lue lisää kunnan velvollisuuksista