Pienen yrityksen alv – vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Pienet yritykset voivat saada helpotuksia alv-asioihin, esimerkiksi

 • Jos yrityksesi liikevaihto on alle 10 000 (12 kk:ssa), sinun ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Huom. Ulkomaisen yrityksen on kuitenkin aina rekisteröidyttävä, jos yrityksellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.
 • Jos hakeudut alv-rekisteriin, voit saada alarajahuojennusta
 • Voit saada tavallista pidemmän arvonlisäveron verokauden.

Pitääkö yritys ilmoittaa alv-rekisteriin?

liikevaihto yli 10 000 euroa: on rekisteröidyttävä

Jos yritys myy tavaroita tai palveluita yli 10 000 eurolla tilikaudessa (12 kk), yrityksen pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Näin rekisteröidyt

liikevaihto alle 10 000 euroa: voi hakeutua vapaaehtoisesti

Myös alle 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti. Hakeutuminen voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yrityksesi ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäveron saa yleensä vähentää.

Näin hakeudut rekisteriin

Huomaa, että 10 000 euron liikevaihtoraja ei koske kuntia, kuntayhtymiä eikä sellaisia ulkomaalaisia yrityksiä, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Miten lasket liikevaihdon, jos tilikausi ei ole 12 kk?

Sinun pitää itse arvioida ja laskea yrityksesi liikevaihto.

Liikevaihto lasketaan 12 kuukauden tilikaudelta. Jos tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto pitää muuttaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Kerro tilikauden liikevaihtoarvio luvulla 12 ja jaa tulos täysien kuukausien lukumäärällä.


Esimerkki: Yrityksen ensimmäinen tilikausi on 20.9.2018–31.12.2018. Yrityksen liikevaihto tänä aikana on 2 600 euroa. Koska ensimmäinen tilikausi on lyhyempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto pitää muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa:

Tilikauden liikevaihto: 2 600 euroa

Tilikauden täydet kuukaudet: 3 (lokakuu, marraskuu ja joulukuu – syyskuu ei ole täysi kuukausi).

Muunnettu, 12 kk:n liikevaihto: 2 600 e x 12 kk / 3 kk = 10 400 euroa.

Yrityksen muunnettu liikevaihto ylittää vähäisen toiminnan 10 000 euron rajan. Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi toiminnan aloittamispäivästä alkaen (20.9.2018).

Mitä liikevaihtoon lasketaan mukaan?

Arvonlisäverotuksen rajaa varten liikevaihtoon lasketaan mukaan yrityksen myymien tavaroiden ja palvelujen

 • arvonlisäverolliset myynnit
 • tietyt arvonlisäverolaissa mainitut arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi vientimyynti ja yhteisömyynti.

Näitä ei lasketa mukaan:

 • yrityksen tekemät käyttöomaisuuden myynnit. Käyttöomaisuuden myyntiä on yrityksen käyttöön hankitun omaisuuden myynti. Jos esimerkiksi maansiirtoyhtiö myy yhden kaivinkoneistaan pois, se on käyttöomaisuuden myyntiä, jota ei tässä yhteydessä lasketa liikevaihtoon
 • jotkut liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit 
 • useimmat arvonlisäverottomat myynnit, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen ja sosiaalihuoltopalveluiden myynti.

Lue lisää liikevaihtorajan laskemisesta: Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa

Usein kysyttyä

Varmista, ettet arvioi tilikauden liikevaihtoa liian pieneksi. Jos et ilmoittaudu alv-velvolliseksi ja liikevaihto ylittääkin 10 000 euroa, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.

Jos huomaat, että liikevaihto ylittää tilikauden aikana 10 000 euron rajan, toimi näin:

 • Ilmoittaudu alv-velvolliseksi heti.
 • Maksa koko tilikauden arvonlisävero.
 • Anna ilmoitukset arvonlisäverosta koko tilikaudelta.

Verohallinto rekisteröi yrityksen alv-velvolliseksi takautuvasti yleensä tilikauden alusta lähtien. Huomaa, että tilikauden ensimmäiset arvonlisäveroilmoitukset ja maksut voivat olla jo myöhässä, jos yrityksesi verokaudeksi tulee kuukausi tai neljännesvuosi mutta tilikautta on kulunut enemmän. Voit ottaa tämän huomioon, kun ilmoittaudut rekisteriin: valitse mahdollisuuksien mukaan pitempi verokausi.

Kun yritys on merkitty alv-rekisteriin, toimi näin:

 • Lisää aina arvonlisävero yrityksesi myymien arvonlisäverollisten tuotteiden ja palveluiden hintaan.
 • Anna ostajalle lasku, jossa on arvonlisäverolain mukaiset merkinnät. Katso syventävä ohje laskutusvaatimuksista.
 • Vähennä arvonlisäverollista liiketoimintaa varten ostamiesi tavaroiden ja palvelujen arvonlisävero myyntien arvonlisäverosta.
 • Jos tilikautesi (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta.
 • Ilmoita ja maksa arvonlisävero Verohallinnolle säännöllisesti verokautesi mukaan (yleensä kerran kuussa).
  • Huolehdi ilmoituksista heti siitä lähtien, kun yrityksesi on rekisteröity arvonlisäverolliseksi.
  • Anna ilmoitus joka verokaudelta, vaikka et olisi vielä aloittanut toimintaa tai tilikaudella ei olisi myyntiä.