Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Ilmoita arvonlisäveron, työnantajasuoritusten sekä muiden oma-aloitteisten verojen tiedot sekä maksa oma-aloitteiset verot OmaVerossa.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisöasiakkaita. Satunnaiselle työnantajalle sekä alkutuottajalle ja kuvataiteilijalle on omat ohjeet.

Ilmoita ja maksa verkossa

Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista on annettava verkossa esimerkiksi OmaVerossa (vero.fi/omavero). Verotili-palvelu on poistunut käytöstä.

Vuoden 2018 tiedot on annettava verkossa: arvonlisäveron, työnantajasuoritusten sekä muiden oma-aloitteisten verojen tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta). 

OmaVero-palveluun 

Tutustu muihin sähköisiin ilmoitusvaihtoehtoihin.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. Sekä verkossa että paperilomakkeella annettavalla ilmoituksella on sama määräaika. Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet voivat olla erimittaiset.

Yleensä verokausi on kalenterikuukausi. Silloin työnantajasuoritukset on ilmoitettava ja maksettava palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä: esimerkiksi tammikuun arvonlisäveroa koskevan ilmoituksen pitää olla perillä maaliskuun 12. päivänä.

Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi, sekä työnantajasuoritukset että arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi ensimmäisen kalenterivuosineljänneksen tiedot on siis ilmoitettava ja vero maksettava viimeistään 12.5.

Arvonlisäveron verokausi voi olla myös kalenterivuosi. Silloin määräpäivä ei poikkeuksellisesti olekaan kuukauden 12. päivä, vaan arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Pidemmät ilmoitusjaksot (neljänneskalenterivuosi ja kalenterivuosi) koskevat pienyrityksiä, ja niiden on erikseen haettava pidempää verokautta. Lue lisää pidempään verokauteen hakeutumisesta

Tarkista verojen määräpäivät vuosikalenterista. Yritys- ja yhteisöasiakkaan tärkeät päivämäärät

Jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu

Tarkista ilmoituksen ja maksun määräpäivä, jos verokausi muuttuu tai toiminta lopetetaan. Lisätietoa: Ilmoita ja maksa näin, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu

Ei toimintaa tai palkanmaksua -ilmoitukset

Jos yrityksellä ei ole tulevina verokausina ilmoitettavia oma-aloitteisia veroja, voi oma-aloitteisten verojen ilmoituksella antaa niin sanotut Ei toimintaa -ilmoitukset tuleville verokausille, kuitenkin enintään 6 kuukautta eteenpäin.

Työnantajasuoritusten osalta kyseessä on Ei palkanmaksua -ilmoitus. Huomaa, että Ei palkanmaksua -ilmoituksia voi tällä hetkellä antaa enintään vuoden 2018 loppuun saakka, johtuen ilmoittamisen siirtymisestä tulorekisteriin vuoden 2019 alusta.

Lisätietoa: Ei palkanmaksua -ilmoituksen voi antaa vain vuoden loppuun saakka

Tarkista verojen määräpäivät vuosikalenterista

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tärkeät päivämäärät

Miten ilmoituksen virheet korjataan?

Korjaukset tehdään uudella, korvaavalla ilmoituksella. Kaikki verolajin tiedot ilmoitetaan uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen ei enää riitä.

Lue lisää veroilmoituksen korjaamisesta

Jos ilmoitus myöhästyy

Jos verokauden ensimmäinen veroilmoitus myöhästyy, sille lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäiseltä 45 päivältä. Tämä myöhästymismaksu on yhteensä enintään 135 euroa.

Jos ilmoitusta myöhemmin korjataan ja tämä korvaava ilmoitus annetaan enintään 45 päivää myöhässä, siitä ei mene myöhästymismaksua.

Lue lisää myöhästymismaksuista

Miten oma-aloitteiset verot maksetaan?

Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisen veron maksamista varten tilisiirtolomaketta. Maksa verot oma-aloitteisten verojen viitenumerolla viimeistään oman verokautesi mukaisena eräpäivänä. Oma-aloitteisten verojen viitenumeron näet OmaVerosta. Myös vanha verotilin viitenumero toimii kuitenkin toistaiseksi.

Oma-aloitteisen verojen viitteellä voit maksaa suorituksia myös etukäteen. Maksu käytetään oma-aloitteiselle verolle vasta veron eräpäivänä. Huomaa kuitenkin, että jos sinulla on erääntyneitä veroja, kaikki käyttämättömät maksusuoritukset kohdistetaan aina kuukauden lopussa erääntyneille veroille, myös maksujärjestelyissä oleville.

Saat oma-aloitteisten verojen tilitapahtumista kerran kuukaudessa yhteenvedon.

Lue lisää yhteenvedosta

Jos maksat veron OmaVerossa, verkkomaksun maksupohjaan on merkitty valmiiksi pankkitilinumero, viitenumero, maksun saaja ja maksupäivä, joten näitä tietoja ei tarvitse itse täyttää. Maksun määräksi on merkitty kuluvan päivän saldo korkoineen, mutta määrää voi itse muuttaa. Maksupäivä on aina kuluva päivä

Käytä maksaessasi oma-aloitteisten verojen tilinumeroita. Oma-aloitteisten verojen pankkitilit:

Oma-aloitteisten verojen tilinumeroita
PankkiIBANBIC
NordeaFI64 1660 3000 1176 25NDEAFIHH
Danske BankFI56 8919 9710 0007 24DABAFIHH
OPFI35 5000 0120 2535 04OKOYFIHH

Nordean, OP:n ja Danske Bankin kautta maksetut maksut näkyvät OmaVerossa yleensä maksupäivää seuraavan arkipäivän aikana ja muiden pankkien kautta maksetut maksut kahden arkipäivän kuluttua. Maksujen välittyminen pankista voi kuitenkin joskus kestää kauemmin. Jos maksu ei näy OmaVerossa, tarkista tilanne uudelleen seuraavana päivänä. Vaikka maksun välittyminen kestäisi tavallista kauemmin, maksupäiväksi katsotaan se päivä, jonka pankki on kirjannut maksupäiväksi.

Veroja maksaessa on tärkeää, että käytät oikeaa viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi ilman viivettä.

 • Oma-aloitteisten verojen viitenumero: käytä viitenumeroa oma-aloitteisten verojen maksamiseen. Oma-aloitteisia veroja ovat esim. arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. Maksaessasi oma-aloitteisia veroja verkkomaksuna OmaVeron kautta, viitenumero ja muut maksun tiedot siirtyvät suoraan verkkopankin maksupohjaan. Löydät viitenumeron myös yhteenvedon maksutiedoista tai OmaVerosta kohdasta Toiminnot > Maksa veroja tai hae palautusta.
 • Asiakasviitenumero: käytä myöhässä olevien oma-aloitteisten verojen maksamiseen asiakasviitenumeroa. Löydät asiakasviitenumeron OmaVeron yhteenvedolta maksamattomien oma-aloitteisten verojen maksutiedoista. Huomioithan, että asiakasviitteellä maksettu maksu voidaan käyttää myös aiemmin erääntyneille yhteisöjen tuloveroille. Oma-aloitteisten verojen viitteellä maksettu maksu käytetään oma-aloitteisille veroille.

Jos yhteenvedolta puuttuu ilmoittamiasi veroja tai maksuja, tarkista, että ilmoitus on annettu oikealle verokaudelle ja maksussa on käytetty oikeaa viitenumeroa. OmaVerossa voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista.

 • Verotilin viitenumero: Vanha verotilin viitenumero on käytössä vielä toistaiseksi ja maksut kohdistuvat oikein. Ota kuitenkin oma-aloitteisten verojen viitenumero käyttöön mahdollisimman pian, jotta maksut kohdistuvat jatkossakin oikein. Löydät viitenumeron OmaVerosta.  Palkka.fi -palvelussa käytetään edelleen verotiliviitettä.

Käytä viitenumeron kansainvälistä muotoa eli RF-muotoa. Kirjoita siis viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF (esimerkiksi RFXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX). Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä (esimerkissä RFXX) jättää pois.

Jos maksat oma-aloitteisen veron eräpäivän jälkeen, veron lisäksi on maksettava viivästyskorkoa. Vuonna 2018 viivästyskorko on 7 %. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Maksamatta oleville veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Oma-aloitteisten verojen yhteenveto muodostetaan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos saldo on silloin miinuksella eli oma-aloitteisissa veroissa on maksettavaa, yhteenvedossa on maksuhuomautus maksamattomista veroista. Yhteenvedossa on myös ohjeet maksamista varten.

Tarkista maksettava määrä ja viivästyskorko maksupäivänä OmaVerosta (vero.fi/omavero). Huomaa kuitenkin, että koron määrää ei voi laskea OmaVerossa, ellet ole antanut veroilmoitusta kaikista oma-aloitteisista veroista tai niitä ole vielä huomioitu OmaVeron saldossa.

Maksut käytetään veroihin ja muihin saataviin yleensä eräpäivän ja vanhentumisajan mukaisessa järjestyksessä (vanhimmasta uusimpaan). Tarkempi järjestys on määritelty veronkantolaissa. Jos verolle on kertynyt viivästyskorkoja, ne maksetaan ensin ja vero (eli pääoma) vasta sitten.

Oma-aloitteisten verojen maksuksi tarkoitettu summa käytetään ensin erääntyneille oma-aloitteisille veroille. Käyttämätön maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja, palautusajankohdan  ja –rajan mukaisesti ja se käytetään, kun veroja erääntyy. Kuukauden viimeisenä päivänä tai palautettaessa maksua voidaan käyttää myös oma-aloitteisten verojen ulkopuolisin erääntyneisiin velkoihin. Jos maksua jää vielä tämän jälkeen käyttämättä, maksu käytetään Verohallinnon ulkopuolisille saataville tai palautetaan asiakkaalle.

Jos maksat oma-aloitteisia veroja ennen eräpäivää, maksamallesi summalle kertyy hyvityskorkoa. Hyvityskorko lasketaan maksupäivästä alkaen verojen eräpäivään saakka. Hyvityskorkoa maksetaan vain sille summalle, joka käytetään veroihin.

Hyvityskorko on kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa ollut viitekorko, josta on vähennetty kaksi prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Hyvityskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 korko on 0,5 %

Mitkä ovat oma-aloitteisia veroja?

Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan joiden määrän maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Varainsiirtovero ja ennakon täydennysmaksu eivät kuitenkaan ole tässä ohjeessa tarkoitettuja oma-aloitteisia veroja. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa. 

Oma-aloitteisia veroja ovat:

 • Arvonlisävero
 • Työnantajasuoritukset
 • Apteekkivero
 • Arpajaisvero
 • Ennakonpidätys puun myyntitulosta
 • Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • Ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta
 • Vakuutusmaksuvero