Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisävero

Ilmoita ja maksa arvonlisävero OmaVerossa.

OmaVero

Ilmoittamisen ja maksamisen yleinen määräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Ilmoitus- ja maksuohjeet

Työnantajasuoritukset

Ilmoita 1.1.2019 lähtien maksetut palkat tulorekisteriin. Työnantajasuoritukset voi maksaa OmaVerossa.

Tulorekisteri

Ohjeita ilmoittamiseen

Maksuohjeet

Ilmoitus- ja maksuohjeet kotitalouksille

Mitkä ovat oma-aloitteisia veroja?

Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan joiden määrän maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa. 

Oma-aloitteisia veroja ovat:

 • Arvonlisävero
 • Työnantajasuoritukset
 • Apteekkivero
 • Arpajaisvero
 • Ennakonpidätys puun myyntitulosta
 • Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • Ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta
 • Vakuutusmaksuvero