Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oikaisuvaatimus oma-aloitteista veroa koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta päätökseen, joka koskee oma-aloitteista veroa.

Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero, valmistevero ja työnantajasuoritukset, kuten ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos haet oikaisua rekisteröintiin, lue oikaisuvaatimusohjeet rekisteröintiasiaan

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta myös myöhästymismaksuun: Jos sinulla on ollut erityinen syy antaa ilmoitus myöhässä, voit pyytää, että Verohallinto jättää myöhästymismaksun perimättä. Lue lisää myöhästymismaksun perimättä jättämisestä

Oikaisua voi hakea päätökseen, jonka mukana on muutoksenhakuohje.

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen yleensä viimeistään 3 vuoden kuluessa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa Verohallinnolle ensimmäisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Esimerkki: Yritys saa tammikuussa 2024 Verohallinnosta päätöksen, joka koskee marraskuun 2023 verokautta. Jos yritys tekee oikaisuvaatimuksen, sen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2026. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi.

Huomaa poikkeukset:

 1. Yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi: 3 vuoden muutoksenhakuaika lasketaan tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.
 2. Oikaisuvaatimus koskee rekisteröintipäätöstä, lupapäätöstä tai muuta ns. erillispäätöstä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut päätöksen.

Esimerkki A: Yrityksellä on päättynyt 2 tilikautta kalenterivuoden 2023 aikana: 1.7.2022–30.6.2023 ja 1.7.2023–31.12.2023. Yritys voi tehdä oikaisuvaatimuksen näihin tilikausiin kuuluvien verokausien päätöksiin vuoden 2026 loppuun saakka.

Esimerkki B: Yritys on saanut lupapäätöksen 11.1.2023. Jos yritys tekee oikaisuvaatimuksen, sen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään 12.3.2023.

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kuitenkin aina aikaa vähintään 60 päivää siitä päivästä, jolloin yritys tai yhteisö on saanut päätöksen.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen mukana tulleesta muutoksenhakuohjeesta.

2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua vapaamuotoisella hakemuksella, johon liität kansilehdeksi lomakkeen 4015.

Siirry OmaVeroon

 1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Veroasiat.
 2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
 3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.
 4. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa
  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
  • mihin päätökseen haetaan muutosta
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi (myös euromäärät)
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan (kirjoita perustelut).
3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Vaikka haet muutosta yrityksen tai yhteisön saamaan päätökseen, päätöstä täytyy noudattaa, kunnes oikaisuvaatimus tai valitus on ratkaistu.

Tarvittaessa voit hakea maksujärjestelyä tai veron ulosoton kieltoa.

Voit seurata oikaisuvaatimuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Lisätietoa ja ohjeita oikaisuista

Vero pitää maksaa viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit hakenut oikaisua verotukseen. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa.

Ota yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 026 (Maksuliikenne), niin saat tarvittavat maksuohjeet. Löydät maksutiedot myös OmaVerosta: Näin maksat veroja tai tarkistat maksutiedot OmaVerossa.

Jos veron maksaminen eräpäivänä aiheuttaa vaikeuksia, sinun kannattaa selvittää, voisitko saada maksujärjestelyn. Lue lisää maksujärjestelyn hakemisesta

Jos oikaisuvaatimuksesi hyväksytään eikä sinulla ole muita verovelkoja, liikaa maksamasi vero palautetaan automaattisesti korkoineen takaisin sinulle.

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Veroasiat. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana vero ei mene ulosottoon tai jo käynnistynyt ulosotto keskeytetään. Voit hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä samalla kun teet oikaisuvaatimuksen tai erikseen myöhemmin.

Jos aiot maksaa veron kokonaan oikaisuvaatimuksestasi huolimatta, täytäntöönpanon keskeytystä ei kannata hakea.

Huomaa, että jos haet täytäntöönpanon keskeytystä

 • verolle kertyy viivästyskorkoa myös keskeytyksen ajalta eli veron alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti
 • veronpalautuksiasi ei voida käyttää jäännösverojen maksuksi
 • et voi saada verovelkatodistusta eli todistusta verojen maksamisesta.

Ulosotto voidaan estää joko kokonaan tai rajoitetusti

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kahdella eri tavalla:

 • Kokonaan: Vero ei mene ulosottoon eikä veroon käytetä veronpalautuksiasi eikä Verohallinnolle tekemiäsi maksuja.
 • Rajoitetusti: Veronpalautuksiasi sekä muita maksuja voidaan käyttää veroon, vero voidaan lähettää ulosottoon, ja myös muuta omaisuutta voidaan ulosmitata. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä ulosmitattua omaisuutta ennen kuin asiasi on lopullisesti ratkaistu.

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kokonaan vain silloin, jos veroa ei ole vielä ehditty lähettää ulosottoon.

Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään, samalla hylätään myös pyyntösi täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tällaisessa tilanteessa maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä esimerkiksi kiinteistöjä, asunto-osakeyhtiön osakkeita eikä keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita sinä aikana, jolloin oikaisuvaatimuksesi on käsittelyssä.

Lue lisää syventävästä vero-ohjeesta: Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2023