Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Maksujärjestelyn hakeminen

Ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Jos et pysty maksamaan veroa määrätyssä ajassa, voit saada lisää maksuaikaa hakemalla maksujärjestelyä. Jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja, Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyä pitää itse hakea. Voit hakea maksujärjestelyä, jos

 • maksuvaikeutesi ovat tilapäisiä
 • aiemmin Verohallinnon kanssa tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu
 • sinulla ei ole veroja ulosotossa
 • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Verohallinto voi hylätä maksujärjestelypyyntösi myös silloin, jos sinulla on ollut useita perättäisiä maksujärjestelyjä.

Mieti kuitenkin ennen maksujärjestelyn hakemista, tarvitsetko välttämättä maksujärjestelyä vai voitko maksaa veron siinä vaiheessa, kun saat siitä maksukehotuksen. Huomaa, että maksukehotus ei ole erillinen kirje, vaan osa yhteenvetoa verojen maksutilanteesta.

Saat myöhässä olevasta verosta 1–3 maksukehotusta, ennen kuin vero menee ulosottoon.

Maksukehotusten määrä riippuu muun muassa siitä, onko sinulla muita maksamattomia veroja. Jos verot ovat menossa ulosottoon, siitä on aina etukäteen ilmoitus maksukehotuksessa.

Maksujärjestelyn kesto on enintään 2 vuotta. Jos maksujärjestelyyn kuuluu veroja, jotka ovat vanhenemassa, maksujärjestely voi olla kestoltaan lyhyempi. Maksujärjestely päättyy silloin 6 kuukautta ennen verojen vanhenemista. Verovelka vanhenee viiden vuoden kuluttua sitä seuraavan vuoden alusta, jona vero on määrätty tai pantu maksuun.

Miten haen maksujärjestelyä?

Voit hakea maksujärjestelyä OmaVerossa tai palvelunumerossa 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.). Saat päätöksen nopeammin OmaVeron kautta kuin soittamalla.

Lue ohje: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa

Lue lisäohjeet, jos haet maksujärjestelyä joillekin näille veroille:

Voit hakea maksujärjestelyä jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Oman verotuksesi päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta. Päivämäärä voi muuttua, jos teet itse tai puolisosi tekee muutoksia veroilmoitukseensa, tai jos Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Silloin saat uuden verotuspäätöksen.

Maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Voit hakea autoverolle maksujärjestelyä. Huomioi kuitenkin, että ajoneuvoa ei pysty rekisteröimään ennen kuin maksujärjestelyssä oleva autovero on kokonaan maksettu.

Voit hakea perintöverolle maksujärjestelyä esimerkiksi OmaVerossa.

Huomaa, että perintövero otetaan automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn myös silloin, jos haet maksujärjestelyä jollekin muulle verolle. Tähän ei vaikuta se, että lain mukaan maksamatonta perintöveroa ei lähetetä ulosottoon ennen kuin ensimmäisen erän eräpäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Milloin maksujärjestely tulee voimaan?

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyyntösi. OmaVerossa tehty maksujärjestelypyyntö voidaan hyväksyä välittömästi automaatiossa, jos edellytykset maksujärjestelylle täyttyvät.

 • Jos teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa, näet siellä vastauksen pyyntöösi heti, kun se on käsitelty.
 • Jos teet maksujärjestelypyynnön puhelimitse, saat vastauksen postitse noin viikon kuluessa.

Jos maksujärjestelyä ei myönnetä, saat siitä tiedon kirjeellä tai puhelimitse.

Miten maksan maksujärjestelyssä olevia veroja?

Saat maksujärjestelyyn kuuluvista veroista postitse maksuohjelman sekä ohjeet maksamista varten. Maksujärjestelyiden maksuohjelmat tulevat myös kirjeenä OmaVeroon. Lue ohje: Näin löydät verotuspäätöksen, verotustodistuksen tai kirjeen OmaVerossa

Maksa verot maksuohjelman mukaisesti kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Ensimmäinen eräpäivä on kuukauden sisällä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Maksaessasi maksujärjestelyn eriä, sinun tulee käyttää maksuohjelman mukana saamaasi viitenumeroa, jolloin maksusi käytetään maksujärjestelyssä oleville veroille.

Maksa muut kuin maksujärjestelyyn kuuluvat verot normaaliin tapaan eli verotuspäätöksessä tai OmaVerossa saamiesi maksuohjeiden mukaan. Huomaa, että maksujärjestelyn ulkopuoliset oma-aloitteiset verot voi maksaa aikaisintaan saman kuukauden aikana, kuin ne erääntyvät.

Maksujärjestely ei vaikuta viivästyskoron määrään. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, viivästyskorko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen todelliseen maksupäivään asti. Viivästyskorko on 7 % vuonna 2022.

Voiko maksujärjestely raueta?

Maksujärjestelyä valvotaan automaatiossa ja järjestely raukeaa, jos sen ehtoja ei noudateta. Maksujärjestely raukeaa silloin, jos

 • et noudata maksujärjestelyn aikataulua
 • sinulle syntyy maksujärjestelyn aikana uutta verovelkaa
 • laiminlyöt veroilmoitukset, esimerkiksi jätät oma-aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevat ilmoitukset antamatta.

Jos maksujärjestely raukeaa, saat siitä aina automaatiossa lähetettävän ilmoituksen. Kun maksujärjestely on rauennut, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voidaan myös julkaista protestilistalla. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä.

Huomaa poikkeus: rauenneeseen maksujärjestelyyn kuulunutta perintöveroa ei lähetetä ulosottoon, ennen kuin veron ensimmäisen erän eräpäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Veronpalautusta tai muulle verolle tarkoitettua maksua voidaan käyttää maksujärjestelyn veroihin

Jos saat maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää sitä maksujärjestelyssä oleviin veroihisi.

Veronpalautuksesi käyttö vähentää aina maksujärjestelyyn sisältyvän veron kokonaismäärää. Voit valita, miten jatkat maksujärjestelyn maksamista:

 • Maksat normaalisti maksuohjelman mukaan maksujärjestelyn seuraavan erän. Tällä tavoin maksujärjestelysi voi päättyä suunniteltua aiemmin, jos maksujärjestelyn veroille käytetty veronpalautus riittää kattamaan yhden tai useamman maksuerän määrän.
 • Voit vaihtoehtoisesti jättää maksujärjestelyä maksamatta sen verran kuin palautustasi on käytetty maksujärjestelyssä olevien verojen maksuksi. Huolehdi, että jatkat maksujärjestelyn noudattamista tämän jälkeen normaalisti. Tällä tavalla maksujärjestelysi päättyy suunnitellun maksuohjelman mukaisesti.

Myös muulle verolle tarkoittamaasi maksua käytetään maksujärjestelyssä oleviin veroihin, mikäli sinulla ei ole maksuhetkellä muita veroja, joille maksua voitaisiin käyttää.

Usein kysyttyä:

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että vero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa veroa erikseen e-laskulla, vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Maksujärjestelysi raukeaminen voi johtua seuraavista syistä:

 • Et noudattanut maksujärjestelyssä annettua maksuohjelmaa
 • Sinulle on syntynyt uutta verovelkaa maksujärjestelyn tekemisen jälkeen. Toisin sanoen olet jättänyt maksamatta ajallaan veroja, jotka eivät kuulu maksujärjestelyyn.
 • Olet jättänyt veroilmoituksia antamatta.

Maksujärjestelyyn kuuluneet verot tai muut maksut lähetetään pian raukeamisen jälkeen ulosottoon perittäväksi. Voit tarkistaa OmaVerosta, ovatko maksamattomat verosi ehtineet lähteä ulosottoon. Verohallinto ei pysty kertomaan tarkkaa aikataulua, milloin verot siirtyvät ulosottoon.

Kun vero on siirretty Verohallinnosta ulosottoon, vero on maksettava ulosottoviranomaiselle. Ole yhteydessä ulosottoviranomaiseen, jos sinulla on kysyttävää ulosotossa olevan veron maksusta.

Pystytkö maksamaan veron?

Jos maksujärjestelyyn kuuluneet verot tai muut maksut näkyvät OmaVerossa maksettavina, maksa ne viipymättä, niin saatat ehtiä välttymään ulosotolta.

Huomaa, että rauenneen maksujärjestelyn veroille on kertynyt viivästyskorkoa alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen. Koron määrän näet OmaVerossa.

Helpoiten maksat verot OmaVerossa, jossa maksettavaan summaan on laskettu viivästyskorko automaattisesti mukaan ja viitetiedot ovat maksupohjassa valmiina. Jos maksat verot esimerkiksi verkkopankkisi kautta, käytä maksujärjestelyssä annetun maksuohjelman mukana saamaasi viitenumeroa.

Voit hakea maksujärjestelyä vuoden 2021 jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun tiedät, ettet pysty maksamaan veroa eräpäivänä.

Jos pystyt maksamaan verosta osan, kannattaa tämä osuus maksaa eräpäivänä. Hae jäljelle jäävälle osuudelle maksujärjestelyä. Joudut maksamaan viivästyskorkoa ainoastaan siitä osasta, joka menee maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä lasketaan pyynnön hyväksymispäivästä alkaen eikä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelypyynnön teet helpoiten OmaVerossa. Katso ohjeet: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi pyytää, että Verohallinto lisää voimassa olevaan maksujärjestelyyn uusia veroja tai ottaa maksujärjestelystä veroja pois.

Muista maksaa maksujärjestelyn maksuerät viimeistään eräpäivänä. Muista myös maksaa maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä.

Jos et maksa maksujärjestelyä tai maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja viimeistään eräpäivänä, maksujärjestelysi raukeaa!

Maksuerien määrä

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?