Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maksujärjestelyn hakeminen

Jos sinulla on tilapäisiä maksuvaikeuksia, voit saada verolle lisää maksuaikaa ja pienempiä maksueriä hakemalla maksujärjestelyä. Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon, jos noudatat maksujärjestelyn ehtoja.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Mieti kuitenkin ennen maksujärjestelyn hakemista, tarvitsetko välttämättä maksujärjestelyä vai voitko maksaa veron siinä vaiheessa, kun saat siitä maksukehotuksen. Huomaa, että maksukehotus ei ole erillinen kirje, vaan osa yhteenvetoa verojen maksutilanteesta.

Saat myöhässä olevasta verosta 1–3 maksukehotusta, ennen kuin vero menee ulosottoon. Maksukehotusten määrä riippuu muun muassa siitä, onko sinulla muita maksamattomia veroja. Jos verot ovat menossa ulosottoon, siitä on aina etukäteen ilmoitus maksukehotuksessa.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyä pitää itse hakea. Voit hakea maksujärjestelyä, jos

 • maksuvaikeutesi ovat tilapäisiä
 • aiemmin Verohallinnon kanssa tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu
 • sinulla ei ole veroja ulosotossa
 • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Verohallinto voi hylätä maksujärjestelypyyntösi. Jos pyyntösi hylätään, saat siitä kirjeen postitse ja OmaVeroon. Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, kirje tulee vain OmaVeroon. Saat siitä tiedon sähköpostiisi. Kirjeessä kerrotaan, miksi pyyntösi on hylätty.

Maksujärjestelyn kesto on enintään 2 vuotta ja pienin mahdollinen maksuerä 20 euroa. Maksujärjestelyyn tulee automaattisesti mukaan verot, jotka ovat jo erääntyneet, sekä verot, jotka erääntyvät 45 päivän sisällä.

Jos maksujärjestelyyn kuuluu veroja, jotka ovat vanhenemassa, maksujärjestely voi olla kestoltaan lyhyempi. Maksujärjestely päättyy silloin 6 kuukautta ennen verojen vanhenemista.

Verovelka vanhenee viiden vuoden kuluttua sitä seuraavan vuoden alusta, jona vero on määrätty, pantu maksuun tai jona vero on erääntynyt. Poikkeuksena on perintövero, jonka ensimmäinen erä on erääntynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen. Verovelka vanhenee silloin 12 vuoden kuluttua sitä seuraavan vuoden alusta, jona vero on määrätty.

Miten haen maksujärjestelyä?

Hae maksujärjestelyä OmaVerossa. Lue ohje: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Jos et voi käyttää OmaVeroa, voit hakea maksujärjestelyä soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.).

Kirjaudu OmaVeroon

Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa.

Lue lisäohjeet, jos haet maksujärjestelyä joillekin näille veroille:

Voit hakea maksujärjestelyä jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Oman verotuksesi päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta. Päivämäärä voi muuttua, jos teet itse tai puolisosi tekee muutoksia veroilmoitukseensa, tai jos Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Silloin saat uuden verotuspäätöksen.

Maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Voit hakea autoverolle maksujärjestelyä. Huomioi kuitenkin, että ajoneuvoa ei pysty rekisteröimään ennen kuin maksujärjestelyssä oleva autovero on kokonaan maksettu. Ainoastaan rekisteröity autoveroilmoittaja voi rekisteröidä ajoneuvon ennen kuin autovero on kokonaan maksettu.

Voit hakea perintöverolle maksujärjestelyä. Perintövero otetaan automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn myös silloin, jos haet maksujärjestelyä jollekin muulle verolle.

Perintöveron ensimmäisen erän eräpäivällä on vaikutusta perintöveron maksuaikaan ja siihen, milloin vero lähetetään ulosottoon. Valitse oikea ohje eräpäivän perusteella:

Ensimmäisen erän eräpäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen

Perintöverosi lähetetään ulosottoon vasta kymmenen vuoden kuluttua ensimmäisen erän eräpäivästä. Voit maksaa perintöveroa sen ajan myös ilman maksujärjestelyä.

Jos haet perintöverolle maksujärjestelyä, sinun pitää maksaa vero kokonaan kahdessa vuodessa.

Molemmissa vaihtoehdoissa verolle kertyy viivästyskorkoa eräpäivää seuravasta päivästä viimeiseen maksupäivään asti. Myös veronpalautuksia käytetään perintöveron erille normaalisti.

Ensimmäisen erän eräpäivä oli ennen 1.1.2024

Perintöverosi lähetetään ulosottoon kahden vuoden kuluttua ensimmäisen erän eräpäivästä. Voit maksaa perintöveroa sen ajan myös ilman maksujärjestelyä.

Jos haet perintöverolle maksujärjestelyä, sinun pitää maksaa vero kokonaan kahdessa vuodessa.

Molemmissa vaihtoehdoissa verolle kertyy viivästyskorkoa eräpäivää seuravasta päivästä viimeiseen maksupäivään asti. Myös veronpalautuksia käytetään perintöveron erille normaalisti.

Voit hakea maksujärjestelyä vain veron ensimmäiselle maksuerälle, jos

 • olet saanut sukupolvenvaihdoshuojennuksen perintö- tai lahjaverotukseesi
 • vero on jaettu enintään 10 vuosittaiseen erään.

Milloin maksujärjestely tulee voimaan?

Verohallinto käsittelee maksujärjestelypyyntösi noin viikon kuluessa sen saapumisesta. Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt pyyntösi. Jos maksujärjestelysi hyväksytään automaatiossa, maksujärjestelysi voi tulla voimaan jo pyyntöä seuraavana päivänä.

Kun Verohallinto on käsitellyt maksujärjestelypyyntösi, saat siitä kirjeen postitse ja OmaVeroon. Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, kirje tulee vain OmaVeroon. Saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Miten maksan maksujärjestelyssä olevia veroja?

Saat maksujärjestelyyn kuuluvista veroista postitse maksuohjelman sekä ohjeet maksamista varten. Maksujärjestelyiden maksuohjelmat tulevat myös kirjeenä OmaVeroon. Lue ohje: Näin löydät verotuspäätöksen, verotustodistuksen tai kirjeen OmaVerossa

Maksa verot maksuohjelman mukaisesti kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Käytä maksaessasi aina maksujärjestelyn viitenumeroa. Ensimmäinen eräpäivä on kuukauden sisällä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Maksa muut kuin maksujärjestelyyn kuuluvat verot normaaliin tapaan eli verotuspäätöksessä tai OmaVerossa saamiesi maksuohjeiden mukaan. Huomaa, että maksujärjestelyn ulkopuoliset oma-aloitteiset verot voi maksaa aikaisintaan saman kuukauden aikana, jona ne erääntyvät.

Viivästyskorko

Maksujärjestely ei vaikuta viivästyskoron määrään. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, viivästyskorko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen todelliseen maksupäivään asti. Vuonna 2024 viivästyskorko on 7,5 % (perintövero) tai 11 % (muut verolajit).

Voiko maksujärjestely raueta?

Maksujärjestelyä valvotaan automaatiossa ja järjestely raukeaa, jos sen ehtoja ei noudateta. Maksujärjestely raukeaa silloin, jos

 • et noudata maksujärjestelyn aikataulua
 • sinulle syntyy maksujärjestelyn aikana uutta verovelkaa
 • laiminlyöt veroilmoitukset, esimerkiksi jätät oma-aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevat ilmoitukset antamatta.

Jos maksujärjestely raukeaa, saat siitä aina automaatiossa lähetettävän ilmoituksen. Ilmoitus maksujärjestelyn raukeamisesta näkyy myös OmaVerossa.

Rauenneen maksujärjestelyn uusiminen

Jos maksujärjestelysi raukeaa, voit pyytää sen uusimista 10 päivän kuluessa raukeamisesta. Jotta voit uusia maksujärjestelyn, sinun pitää ensin hoitaa maksujärjestelysi puutteet kuntoon ja maksaa myöhässä olevat maksut. Tarkista OmaVerosta, mitä puutteita maksujärjestelyssäsi on.

Huomaa, että sinun pitää pyytää itse rauenneen maksujärjestelyn uusimista. Verohallinto ei siis tee sitä automaattisesti, vaikka hoitaisit maksujärjestelysi puutteet kuntoon määräajassa.

Pyydä rauenneen maksujärjestelyn uusimista OmaVerossa. Valitse linkki Siirry tekemään maksujärjestelyn uudistamispyyntö OmaVeron etusivun kohdasta Maksujärjestelyn saldo.

Jos et voi käyttää OmaVeroa, voit pyytää maksujärjestelyn uusimista myös soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.). 10 päivän määräaika koskee myös puhelimitse tehtyjä uusimispyyntöjä.

Kun Verohallinto on käsitellyt uusimispyyntösi, saat siitä kirjeen. Maksujärjestelyn uusiminen ei pidennä maksujärjestelyn kestoa. Viimeisen maksuerän määrä voi kuitenkin muuttua mahdollisten korkojen takia. Jos uusit maksujärjestelyn puhelimitse, myös maksujärjestelyn viitenumero muuttuu. Jos uusit maksujärjestelyn OmaVerossa, viitenumero pysyy samana.

Huomaa, ettet voi uusia maksujärjestelyä, jos olet maksanut siihen kuuluvat verot kokonaan. Jos tarvitset lisää maksuaikaa uusille veroille, hae kokonaan uutta maksujärjestelyä.

Jos maksujärjestelysi raukeaa, voit hakea uutta maksujärjestelyä vasta, kun olet maksanut aiempaan maksujärjestelyyn kuuluneet verot kokonaan.

Jos maksujärjestelysi raukeaa, voit pyytää sen uusimista 10 päivän kuluessa raukeamisesta. Jos et pyydä maksujärjestelysi uusimista tai pyyntöäsi ei hyväksytä, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Saatat kuitenkin ehtiä välttymään ulosotolta, jos pystyt maksamaan rauenneeseen maksujärjestelyyn kuuluneet verot tai muut maksut heti raukeamisen jälkeen.

Maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voidaan julkaista protestilistalla. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä.

Huomaa poikkeus: rauenneeseen maksujärjestelyyn kuulunutta perintöveroa ei lähetetä ulosottoon, ennen kuin veron ensimmäisen erän eräpäivästä on kulunut kaksi tai kymmenen vuotta. Kymmenen vuoden määräaika koskee veroja, joiden ensimmäisen erän eräpäivä oli 1.1.2024 tai sen jälkeen. Jos ensimmäisen erän eräpäivä oli jo aiemmin, vero voidaan lähettää ulosottoon kahden vuoden päästä eräpäivästä.

Voit tarkistaa OmaVerosta, ovatko maksamattomat verosi ehtineet lähteä ulosottoon. Verohallinto ei pysty kertomaan tarkkaa aikataulua, milloin verot siirtyvät ulosottoon.

Kun vero on lähetetty Verohallinnosta ulosottoon, sinun pitää maksaa vero ulosottoviranomaiselle. Ole yhteydessä ulosottoviranomaiseen, jos sinulla on kysyttävää ulosotossa olevan veron maksusta.

Veronpalautusta tai muulle verolle tarkoitettua maksua voidaan käyttää maksujärjestelyn veroihin

Jos saat maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää sitä maksujärjestelyssä oleviin veroihisi.

Veronpalautuksesi käyttö vähentää aina maksujärjestelyyn sisältyvän veron kokonaismäärää. Voit valita, miten jatkat maksujärjestelyn maksamista:

 • Maksat normaalisti maksuohjelman mukaan maksujärjestelyn seuraavan erän. Tällä tavoin maksujärjestelysi voi päättyä suunniteltua aiemmin, jos maksujärjestelyn veroille käytetty veronpalautus riittää kattamaan yhden tai useamman maksuerän määrän.
 • Voit vaihtoehtoisesti jättää maksujärjestelyä maksamatta sen verran kuin palautustasi on käytetty maksujärjestelyssä olevien verojen maksuksi. Huolehdi, että jatkat maksujärjestelyn noudattamista tämän jälkeen normaalisti. Tällä tavalla maksujärjestelysi päättyy suunnitellun maksuohjelman mukaisesti.

Myös muulle verolle tarkoittamaasi maksua käytetään maksujärjestelyssä oleviin veroihin, mikäli sinulla ei ole maksuhetkellä muita veroja, joille maksua voitaisiin käyttää.

OmaVerosta näet maksujärjestelysi maksuaikataulun ja pystyt tarkistamaan maksujärjestelyn jäljellä olevan saldon.

Usein kysyttyä:

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että vero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa veroa erikseen e-laskulla, vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Voit hakea maksujärjestelyä vuoden 2023 jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun tiedät, ettet pysty maksamaan veroa eräpäivänä.

Jos pystyt maksamaan verosta osan, kannattaa tämä osuus maksaa eräpäivänä. Hae jäljelle jäävälle osuudelle maksujärjestelyä. Joudut maksamaan viivästyskorkoa ainoastaan siitä osasta, joka menee maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä lasketaan pyynnön hyväksymispäivästä alkaen eikä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelypyynnön teet helpoiten OmaVerossa. Katso ohjeet: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi pyytää, että Verohallinto lisää voimassa olevaan maksujärjestelyyn uusia veroja tai ottaa maksujärjestelystä veroja pois.

Muista maksaa maksujärjestelyn maksuerät viimeistään eräpäivänä. Muista myös maksaa maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä.

Jos et maksa maksujärjestelyä tai maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja viimeistään eräpäivänä, maksujärjestelysi raukeaa!

Maksuerien määrä

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024