Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin ilmoitat ja maksat palkat ja työnantajasuoritukset

Voit hoitaa palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin Palkka.fi-palvelusta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin itse.

Nämä ohjeet koskevat yritysasiakkaita, jotka toimivat työnantajana. Kotitalous työnantajana – katso ohjeet

Vaihtoehto 1: Ota käyttöön Palkka.fi

Jos käytät palkanlaskentaan Palkka.fi:tä, voit valita, että ohjelma lähettää automaattisesti ilmoituksesi tulorekisteriin. Tällöin sinun ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin. 

Siirry Palkka.fi:hin

Vaihtoehto 2: Ilmoitat itse tulorekisteriin, toimi näin

Jos et käytä Palkka.fi:tä, sinun pitää antaa tulorekisteriin kahdenlaisia ilmoituksia. Älä anna vuosi-ilmoitusta niistä tiedoista, jotka olet ilmoittanut tulorekisteriin.

1

Anna palkkatietoilmoitus

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoita tiedot 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä (ns. palkkapäivä). Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan tiistaina 19.3.2024. Koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 24.3.2024, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 25.3.2024.

Siirry tulorekisteriin

Ohjevideo: Näin käytät tulorekisteriä - tee palkkatietoilmoitus (Youtube)

Ohjeita palkkatietojen ilmoittamiseen (Tulorekisteri)

2

Anna työnantajan erillisilmoitus

Anna tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksuista kerran kuukaudessa. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työ on tehty tammikuussa. Palkka on maksettu 5.4.2024. Työnantajan erillisilmoitus pitää antaa huhtikuulta viimeistään 6.5.2024.

Huom. Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, joilta et ole maksanut palkkaa. Anna erillisilmoituksessa silloin Ei palkanmaksua -tieto.

Siirry tulorekisteriin

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta (Tulorekisteri)

Ohjevideo: Näin käytät tulorekisteriä – tee työnantajan erillisilmoitus (Youtube)

Tarkista sosiaalivakuutusmaksujen prosentit

3

Maksa työnantajasuoritukset

Maksa työnantajasuoritukset OmaVerossa. Eräpäivä on kuukauden 12. päivä.

OmaVero-ohje: Näin maksat veron tai tarkistat tili- ja viitenumeron

Lue lisää työnantajasuoritusten maksamisesta

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoita tulorekisteriin työstä maksetut

 • palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset (kun suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä)
 • muut ansiotulot
 • verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.

Ilmoita kaikki tiedot summasta riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta.

Tilaa tulorekisterin uutiskirje

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot OmaVeroon

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot edelleen Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Muita oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi

 • arvonlisävero
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Usein kysyttyä

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tästä, voit etsiä vastauksia myös tulorekisterin sivuilta.

Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa

 • työnantajan erillisilmoitus kuukausittain myös silloin, kun et ole maksanut palkkaa (Ei palkanmaksua -tieto)
 • työnantajan erillisilmoituksella 0-tieto, kun olet maksanut esimerkiksi kustannusten korvauksia mutta et sairausvakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa.

Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), sinun ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, jolloin et maksa palkkaa tai kustannusten korvauksia.

Lue lisää työnantajarekisteristä

Yritys päättää, kuinka usein se maksaa korvauksia kustannuksista. Kun olet maksanut kilometrikorvauksia, ateriakorvauksia tai päivärahoja, ilmoita ne tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Lue lisää ohjeesta Kustannusten korvaukset - Tulorekisteri.

Yrityksesi verokauden pituus ei vaikuta ilmoittamisen määräpäivään.

Jos verokausi on kuukausi, työnantajasuoritukset pitää maksaa viimeistään yrityksen verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jos verokausi on neljännesvuosi, työnantajasuoritukset pitää maksaa viimeistään yrityksen verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on neljänneskalenterivuosi. Työntekijöiden palkkapäivä on aina kuun 15. päivä. Työnantaja ilmoittaa ja maksaa toisen kalenterivuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) työnantajasuoritukset seuraavasti:

Palkkapäivä on 15.4.2022. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 20.4.2022
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.5.2022.

Palkkapäivä on 13.5.2022 (koska 15.5. on sunnuntai). Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 18.5.2022
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 6.6.2022.

Palkkapäivä on 15.6.2022. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 20.6.2022
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.7.2022.

Ilmoittamasi tiedot näkyvät OmaVerossa 6.7.2022.

Maksa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut OmaVerossa viimeistään 12.8.2022.

Voit hakea pidempää verokautta, jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja) ja yrityksesi täyttää muut pidennetyn verokauden edellytykset. 

Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), et voi hakea pidempää verokautta. Verokausi on tällöin aina kalenterikuukausi, ja työnantajasuoritukset pitää maksaa kuukausittain.

Jos haluat maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kolmen kuukauden välein, sinun pitää ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, ennen kuin voit hakea pidennettyä, neljännesvuoden mittaista verokautta. Lisäksi yrityksesi on täytettävä pidemmän verokauden muut edellytykset.

Huomaa, että verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Lue lisää pidennetyn verokauden hakemisesta.

Muista antaa ilmoitukset ajoissa. Lähetämme kehotuskirjeen, jos emme ole saaneet tulorekisteristä verokauden palkkatietoilmoitusta tai työnantajan erillisilmoitusta. Jos emme saa ilmoituksia tulorekisteristä viimeistään kirjeessä mainittuna eräpäivänä, arvioimme yrityksesi palkkatiedot ja määräämme verot sekä veronkorotuksen.

Ilmoita puuttuvat tiedot tulorekisteriin, niin poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen heti, kun ilmoitukset näkyvät järjestelmässämme. Jos olet antanut ilmoitukset ajallaan, poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen, kun saamme ilmoitukset tulorekisteristä.

Palkkatiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Määräpäivään ei vaikuta se, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2023