Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Voit hoitaa palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin Palkka.fi-palvelusta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin itse.

Nämä ohjeet koskevat yritysasiakkaita, jotka toimivat työnantajana. Kotitalous työnantajana – katso ohjeet

Vaihtoehto 1: Ota käyttöön Palkka.fi

Jos käytät palkanlaskentaan Palkka.fi:tä, voit valita, että ohjelma lähettää automaattisesti ilmoituksesi tulorekisteriin. Tällöin sinun ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin. 

Siirry Palkka.fi:hin

Vaihtoehto 2: Ilmoitat itse tulorekisteriin, toimi näin

Jos et käytä Palkka.fi:tä, sinun pitää antaa tulorekisteriin kahdenlaisia ilmoituksia. Älä anna vuosi-ilmoitusta niistä tiedoista, jotka olet ilmoittanut tulorekisteriin.

1

Anna palkkatietoilmoitus

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoita tiedot 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä (ns. palkkapäivä). Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan tiistaina 15.6.2021. Koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 20.6.2021, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.6.2021.

Siirry tulorekisteriin

Ohjevideo: Näin annat palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin (Youtube)

Ohjeita palkkatietojen ilmoittamiseen (Tulorekisteri)

2

Anna työnantajan erillisilmoitus

Anna tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksuista kerran kuukaudessa. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.

Esimerkki: Työ on tehty tammikuussa. Palkka on maksettu 6.4.2021. Työnantajan erillisilmoitus pitää antaa helmikuulta viimeistään 5.5.2021.

Huom. Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, joilta et ole maksanut palkkaa. Anna erillisilmoituksessa silloin Ei palkanmaksua -tieto.

Siirry tulorekisteriin

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta (Tulorekisteri)

Ohjevideo: Tee työnantajan erillisilmoitus (Youtube)

3

Maksa työnantajasuoritukset

Maksa työnantajasuoritukset OmaVerossa. Eräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Lue lisää työnantajasuoritusten maksamisesta

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoita tulorekisteriin työstä maksetut

 • palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset (kun suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä)
 • muut ansiotulot
 • verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.

Ilmoita kaikki tiedot summasta riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Tilaa tulorekisterin uutiskirje

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot OmaVeroon

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot edelleen Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Muita oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi

 • arvonlisävero
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Usein kysyttyä

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tästä, voit etsiä vastauksia myös tulorekisterin sivuilta.

Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa

 • työnantajan erillisilmoitus kuukausittain myös silloin, kun et ole maksanut palkkaa (Ei palkanmaksua -tieto)
 • työnantajan erillisilmoituksella 0-tieto, kun olet maksanut esimerkiksi kustannusten korvauksia mutta et sairausvakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa.

Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), sinun ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, jolloin et maksa palkkaa tai kustannusten korvauksia.

Lue lisää työnantajarekisteristä

Yritys päättää, kuinka usein se maksaa korvauksia kustannuksista. Kun olet maksanut kilometrikorvauksia, ateriakorvauksia tai päivärahoja, ilmoita ne tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitus on annettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Yrityksesi verokauden pituus ei vaikuta ilmoittamisen määräpäivään.

Jos verokausi on kuukausi, työnantajasuoritukset pitää maksaa viimeistään yrityksen verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jos verokausi on neljännesvuosi, työnantajasuoritukset pitää maksaa viimeistään yrityksen verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on neljänneskalenterivuosi. Työntekijöiden palkkapäivä on aina kuun 15. päivä. Työnantaja ilmoittaa ja maksaa toisen kalenterivuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) työnantajasuoritukset seuraavasti:

Palkkapäivä on 15.4.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 22.4.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 6.5.2019.

Palkkapäivä on 15.5.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 20.5.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.6.2019.

Palkkapäivä on 14.6.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 19.6.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.7.2019.

Ilmoittamasi tiedot näkyvät OmaVerossa 9.7.2019.

Maksa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut OmaVerossa viimeistään 12.8.2019.

Voit hakea pidempää verokautta, jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja) ja yrityksesi täyttää muut pidennetyn verokauden edellytykset. 

Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), et voi hakea pidempää verokautta. Verokausi on tällöin aina kalenterikuukausi, ja työnantajasuoritukset pitää maksaa kuukausittain.

Jos haluat maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kolmen kuukauden välein, sinun pitää ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, ennen kuin voit hakea pidennettyä, neljännesvuoden mittaista verokautta. Lisäksi yrityksesi on täytettävä pidemmän verokauden muut edellytykset.

Huomaa, että verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Lue lisää pidennetyn verokauden hakemisesta.

Muista antaa ilmoitukset ajoissa. Lähetämme kehotuskirjeen, jos emme ole saaneet tulorekisteristä verokauden palkkatietoilmoitusta tai työnantajan erillisilmoitusta. Jos emme saa ilmoituksia tulorekisteristä viimeistään kirjeessä mainittuna eräpäivänä, arvioimme yrityksesi palkkatiedot ja määräämme verot sekä veronkorotuksen.

Ilmoita puuttuvat tiedot tulorekisteriin, niin poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen heti, kun ilmoitukset näkyvät järjestelmässämme. Jos olet antanut ilmoitukset ajallaan, poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen, kun saamme ilmoitukset tulorekisteristä.

Palkkatiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Määräpäivään ei vaikuta se, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu.

Jos sinun pitää tehdä muutoksia vanhempien vuosien tietoihin, lue ohjeet vuoden 2018 tai sitä aiempien vuosien tietojen korjaamisesta ja ilmoittamisesta.

Korjaa tarvittaessa myös vuoden 2018 ja aiempien vuosien vuosi-ilmoitusta. 

Lue lisää