Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vakuutusmaksuverotus

Vakuutusmaksuverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Eduskunta on hyväksynyt muutoksen, mutta lakia ei ole vielä vahvistettu. Uutta 25,5 % verokantaa sovelletaan 1.9.2024 tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta maksettavaan vakuutusmaksuun. Lue lisää: Eduskunta hyväksyi arvonlisäveron korotuksen (eduskunta.fi)

Vakuutusmaksuverovelvollisten yritysten ja henkilöiden pitää rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi sekä ilmoittaa ja maksaa vakuutussopimusten perusteella saaduista verollisista vakuutusmaksuista vakuutusmaksuvero.

Ketkä ovat vakuutusmaksuverovelvollisia?

Yleensä vakuutusmaksuverovelvollisia ovat ne suomalaiset vakuutusyhtiöt ja muut vakuutuslaitokset, jotka harjoittavat vakuutusliikettä Suomessa. Myös ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt ovat verovelvollisia Suomessa, jos ne harjoittavat Suomessa toimintaa vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan perusteella. ETA-vakuutusyhtiön pitää tehdä Finanssivalvonnalle aloittamisilmoitus, kun yhtiö aloittaa vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan Suomessa. Finanssivalvonta pitää tällaisista ETA-vakuutusyhtiöistä notifikaatioluetteloa (finanssivalvonta.fi).

Tietyissä tilanteissa vakuutuksenottaja, joko yksityishenkilö tai yritys, voi olla vakuutusmaksuverovelvollinen. Lue lisää, missä tilanteissa vakuutuksenottaja on vakuutusmaksuverovelvollinen.

Mistä vakuutuksista vero pitää maksaa?

Vakuutusmaksuveroa pitää Suomessa maksaa muun muassa erilaisista omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksista.

Mitkä vakuutukset ovat verottomia? Lue lisää ohjeesta Vakuutusmaksuverotus Suomessa (luku 3).

Vakuutusmaksuverokanta ja veron peruste

Vakuutusmaksuveron verokanta on 31.8.2024 saakka 24 % ja 1.9.2024 alkaen 25,5 %.

Vero lasketaan joko kertyneiden tai maksettujen vakuutusmaksujen perusteella (vakuutusmaksuverolaki 4 §). Veron perusteeseen luetaan myös esimerkiksi palosuojelumaksu ja liikenneturvallisuusmaksu.

Vakuutuskausi ratkaisee, mitä verokantaa käytetään. Uutta 25,5 %:n verokantaa sovelletaan 1.9.2024 tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta maksettavaan vakuutusmaksuun.

Esimerkki: Asiakas on ottanut vakuutuksen, jonka vakuutuskausi on 1.8.2024 - 31.7.2025. Vakuutus maksetaan neljässä erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan elokuussa 2024 ja neljäs eli viimeinen erä toukokuussa 2025.

Koska vakuutuskausi on alkanut ennen 1.9.2024, vakuutukseen sovelletaan 24 %:n verokantaa. Vakuutusmaksusta suoritetaan 24 % veroa.

Esimerkki: Asiakas on ottanut vakuutuksen, jonka vakuutuskausi on 1.9.2024 - 31.8.2025. Vakuutus maksetaan neljässä erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan syyskuussa 2024 ja neljäs eli viimeinen erä kesäkuussa 2025.

Koska vakuutuskausi on alkanut 1.9.2024 jälkeen, vakuutukseen sovelletaan 25,5 %:n verokantaa.

Rekisteröidy vakuutusmaksuverovelvolliseksi ytj.fi:ssä

Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin liittyvät ilmoitukset tehdään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Voit rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoittaa rekisteritietojen muutoksista tai hakeutua rekisteristä pois yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ilmoituksilla Y1–Y6. Lisätietoa näistä ilmoituksista (ytj.fi).

Ilmoita ja maksa vakuutusmaksuvero OmaVerossa

Ilmoita vakuutusmaksuvero kuukausittain OmaVerossa: valitse välilehdeltä Omat verolajit kohdasta Vakuutusmaksuvero linkki Tee vakuutusmaksuveroilmoitus. Voit myös maksaa vakuutusmaksuverot OmaVerossa.

Vakuutusmaksuveron ilmoittamiseen ei tule muutoksia, vaikka veroprosentti nousee. Laske yhteen sekä 24 %:n verot että 25,5 %:n verot ja ilmoita vakuutusmaksuveroilmoituksella vakuutusmaksuveron yhteismäärä.

Vakuutusmaksuveron verokausi on aina kalenterikuukausi. Ilmoita ja maksa vakuutusmaksuvero kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 12. päivänä (esimerkiksi kesäkuun maksut 12. heinäkuuta). Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, riittää, että ilmoitus on perillä ja verot maksettu seuraavana arkipäivänä. Lue lisää veron maksamisesta.

Tee vakuutusmaksuveroilmoitus jokaiselta verokaudelta, vaikka verokauden aikana ei olisi ollut lainkaan vakuutusmaksuverollista toimintaa Suomessa. Jos toiminta on kausiluonteista tai se keskeytyy useamman kuukauden ajaksi, voit antaa vakuutusmaksuveroilmoituksen jo etukäteen. Valitse silloin vakuutusmaksuveroilmoituksesta kohta "Ei toimintaa verokaudella". Voit tehdä tällaisen ilmoituksen kuluvalle verokaudelle ja seuraaville 6 kuukaudelle.

Paperilomaketta voit käyttää vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, jos ilmoittaminen sähköisesti on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Ilmoita tiedot oma-aloitteisen verojen veroilmoituksessa (lomake 4001) kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (veron tunnus 16). Älä yhdistä eri verokausien tietoja samaan ilmoitukseen, vaan anna kunkin kuukauden tiedot aina omalla lomakkeellaan.

Vakuutusmaksuveron verokausi on aina kalenterikuukausi. Merkitse verokauden numero seuraavasti:

  • Merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12) ja ilmoita lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna. Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta 2022, merkitse verokaudeksi 3 ja vuodeksi 2022.
  • Jos verokaudella ei ole ollut vakuutusmaksuverollista toimintaa, merkitse nolla kohtaan 'maksettava vero'.

Ilmoituksen korjaaminen

Jos huomaat vakuutusmaksuveroilmoituksessa virheen, korjaa tiedot viipymättä. Korjaa virhe antamalla korvaava veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on.

Korvaava ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan, joten sinun pitää antaa korjattujen tietojen lisäksi uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat jo oikein. Voit käyttää pohjana aiemman ilmoituksen tietoja.

Muista myös maksaa puuttuva vero, jos olit alun perin ilmoittanut liian vähän maksettavaa veroa.

Jos tarvitset lisäohjeita

Voit ottaa yhteyttä vakuutusmaksuverotusta koskevissa kysymyksissä sähköpostilla (vakuutusmaksuvero(a)vero.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2024