Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista - näin ilmoitat ja maksat veron

Muun muassa luonnolliselle henkilölle maksetusta korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä pitää toimittaa ennakonpidätys.

Voit ilmoittaa ennakonpidätykset OmaVerossa veroilmoituksella korkojen ja osuuksien ennakonpidätyksistä. Myös ennakonpidätykset osakesäästötilin tuotoista ilmoitetaan korkojen ja osuuksien ilmoituksella. Voit myös maksaa verot OmaVerossa. Muista antaa tiedoista myös vuosi-ilmoitus.

Siirry OmaVeroon

Voit antaa tiedot myös esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä.

Verokausi, eli jakso, jolta vero pitää ilmoittaa ja maksaa, on yleensä kalenterikuukausi. Tiedot voi ilmoittaa neljännesvuosittain vain, jos yritys on saanut Verohallinnolta erillisen ilmoituksen pidemmästä verokaudesta.

Ilmoita ja maksa ennakonpidätys viimeistään

 • verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä, jos verokausi on kuukausi
 • verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, jos verokausi on neljännesvuosi. Eli jos kyseessä on 1. neljännesjakson ilmoitus (tammi–maaliskuu), ilmoituksen määräpäivä on 12.5.

Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, riittää, että ilmoitus on perillä ja verot maksettu seuraavana arkipäivänä.

Näin ilmoitat tiedot OmaVerossa

 1. Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat.
 3. Valitse kohdasta Oma-aloitteiset verot linkki Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset.
 4. Klikkaa ilmoituksen "Ennakonpidätys koroista ja osuuksista" kohdalta Valitse kausi.
 5. Valitse inkki Tee ilmoitus sen kauden loppupäivän kohdalta, jolle haluat antaa ilmoituksen.

Huom: Jos ilmoitat ennakonpidätyksiä osakesäästötilin tuotoista, vastaa "Kyllä" kysymykseen "Ilmoitatko ennakonpidätystä, joka on toimitettu osakesäästötilin tuotoista?". Et voi ilmoittaa osakesäästötilin tuottoja paperilomakkeella. Jos ilmoitat lisäksi ennakonpidätyksiä muista koroista ja osuuksista, anna niistä oma ilmoitus. 

Paperilomaketta voit käyttää vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, jos ilmoittaminen sähköisesti on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Lomakkeen saat sivun lopusta.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle:

Ilmoita tiedot oma-aloitteisen verojen veroilmoituksella (4001) kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (veron tunnus 68).

Merkitse verokauden numero seuraavasti:

 • Jos verokausi on kuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljännesvuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.

Merkitse lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna.

Jos huomaat antamassasi ilmoituksessa virheen, korjaa tiedot viipymättä. Virheelliset tiedot täytyy korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan. Voit korjata tiedot OmaVerossa.

Korjaa virhe antamalla uusi, korvaava veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Jos korjaat tietoja, joista olet jo antanut vuosi-ilmoituksen, korjaa myös vuosi-ilmoitus. Lue lisää vuosi-ilmoituksen korjaamisesta.

Tilinhoitaja, arvopaperikeskus tai muu valtuutettu ilmoittaja (esim. pankki, joka hoitaa arvo-osuusmuotoisen yhtiön osingonmaksuun liittyviä asioita) voi antaa oma-aloitteisten verojen tiedot suorituksen maksajan puolesta seuraavista verolajeista:

 • 68 ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • 92 ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • 39 lähdevero osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • 69 lähdevero koroista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • 84 lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta).

Edellytyksenä on se, että suorituksen maksaja (esim. osingonjakajayhtiö) on valtuuttanut tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan antamaan nämä oma-aloitteisten verojen tiedot. Tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan on annettava ilmoituksella Y-tunnuksensa. Ilmoituksella ei anneta esimerkiksi ohjelmistotoimittajan tai asiaa hoitavan tilitoimiston Y-tunnusta. Tiedot voi antaa vain tiedostona esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä.

Täyttöohjeita (Tietuekuvaus VSRMUUKV)

Ilmoita tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan Y-tunnus jossakin seuraavista kohdista:

 • Ilmoituksen antaneen Tilinhoitajan tunnus (080)
 • Ilmoituksen antaneen Arvopaperikeskuksen tunnus (088)
 • Ilmoituksen antaneen Muun ilmoittajan tunnus (093)
  • Muu ilmoittaja on yleensä ulkomaisen maksajan puolesta toimiva asiamies

Huom: Asiakkaan Y-tunnus (010) ei voi olla sama kuin Ilmoituksen antajan tunnus (ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tunnus, arvopaperikeskuksen tunnus tai muun ilmoittajan tunnus). Tilanteessa, jossa asiakas ja tilinhoitaja ovat samat, on annettava tilinhoitajan tunnuksen sijasta arvopaperikeskuksen tunnus ilmoituksen antajana.

Arvopaperikeskuksen nimi, jossa liikkeeseen laskettu (067)

Ilmoita sen arvopaperikeskuksen nimi, jossa arvopaperi on liikkeeseen laskettu. Tieto on pakollinen, kun arvopaperi on liikkeeseen laskettu kotimaisessa tai ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa liikkeeseen laskettu (068)

Ilmoita sen arvopaperikeskuksen suomalainen y-tunnus tai ulkomainen verotunniste, jossa arvopaperi on liikkeeseen laskettu. Tieto on pakollinen, kun arvopaperi on liikkeeseen laskettu kotimaisessa tai ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

 • Jos ilmoitat arvo-osuusmuotoisen yhtiön osinkojen ennakonpidätyksiä tai lähdeveroja, ilmoita aina myös arvopaperikeskuksen tunnus.
 • Jos ilmoitat esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai lähdeveroja koroista, ilmoita arvopaperikeskuksen tunnus silloin, kun tieto on olemassa.
Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023