Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Palautusten käyttäminen maksamattomiin veroihin

Tähän ohjeeseen on koottu tietoa siitä, mitä veronpalautukselle tapahtuu, jos palautuksen saajalla on veroja maksamatta.

Ohjeessa käsitellään näiden verojen palautuksia:

Henkilöasiakkaan tai liikkeen- ja ammatinharjoittajan veronpalautuksien käytöstä voit lukea lisää täältä: Henkilöasiakkaiden veronpalautusten käyttäminen verojen maksuksi.

Käyttämättömän hyvityksen palauttamisesta voi lukea täältä: Käyttämättömän maksun palauttaminen.

Miten palautukset käytetään maksamatta jääneisiin veroihin?

Palautukset käytetään asiakkaan erääntyneiden verojen maksuksi niiden vanhentumis- ja eräpäiväjärjestyksessä. Poikkeuksena on oma-aloitteisen veron palautus, jota käytetään ensiksi erääntyneiden oma-aloitteisten verojen maksuksi. Voit saada palautusta esimerkiksi negatiivisesta arvonlisäverosta.

Jos asiakkaalla on voimassa oleva maksujärjestely, palautusta käytetään viimeisenä maksujärjestelyyn kuuluville veroille.

Palautusta ei käytetä veroihin ennen niiden eräpäivää.

Asiakas ei voi siis itse päättää tai valita, minkä veron maksuksi palautusta käytetään. OmaVerosta näet, mille verolle veronpalautustasi on käytetty. Lue ohjeet: Näin näet OmaVerosta, onko veronpalautustasi käytetty verojen maksuksi

Kenen veroihin palautus voidaan käyttää?

Palautus voidaan käyttää palautuksen saajan omiin veroihin tai muihin veroihin, joista saaja on vastuussa (esimerkiksi yhtiömiehenä). Palautusten käyttämiseen ja käytön aikatauluun vaikuttaa se, minkä veron palautuksesta on kyse.

Palautusta voi saada esimerkiksi yhteisön tuloverosta ja arvonlisäverosta tai muista oma-aloitteisista veroista.

Palautuksen saaja saa aina tiedon siitä, että palautus on käytetty veroihin. Tämä palautuksen käyttöilmoitus näkyy muun muassa verojen yhteenvedossa. Yhteenveto tulee postissa ja näkyy OmaVerossa. Jos asiakas on ottanut käyttöönsä sähköiset suomi.fi-viestit, yhteenveto tulee vain OmaVeroon. Lisätietoa verojen yhteenvedosta.

Verojen lisäksi palautusta voidaan ulosmitata eli käyttää velkoihin, jotka ovat ulosotossa. Saat palautuksen ulosmittauksesta ilmoituksen ulosottoviranomaiselta.

Yhteisön tuloveron palautus

Jos yhteisö saa veronpalautusta tuloverosta, Verohallinto käyttää palautuksen erääntyneisiin veroihin niiden vanhentumis- ja eräpäiväjärjestyksessä. Palautusta käytetään ensiksi kaikille maksujärjestelyn ulkopuolisille veroille.

Milloin veronpalautus käytetään veroihin?

Veronpalautusta ei käytetä veroihin ennen niiden eräpäivää. Veronpalautus käytetään siis vain sellaisiin veroihin, jotka ovat erääntyneet eli joiden eräpäivä on jo mennyt tai joiden eräpäivä on kuluvana päivänä.

Verohallinto voi käyttää yhteisön veronpalautuksen tällaisiin veroihin heti yhteisön verotuksen päättymispäivänä. Jokaisella yhteisöllä on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun yhteisön tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Veronpalautusta käytetään veroihin seuraavan kuukauden 18. päivään saakka. Palautusta käytetään siis niihin veroihin, jotka erääntyvät viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 18. päivänä. Jos 18. päivä ei ole arkipäivä, määräpäivä siirtyy edeltäväksi arkipäiväksi.

Yhteisön verotuksen päättymispäivä on 10.8. ja veronpalautuksen määrä 5 000 euroa. Yhteisöllä on maksettavana muita veroja: 12.8. erääntyy 1 000 euroa arvonlisäveroa ja 24.8. erääntyy 3 000 euroa ennakkoveroa. Yhteisö jättää molemmat verot maksamatta. Verohallinto voi käyttää veronpalautusta niihin veroihin, joiden eräpäivä on viimeistään 18.9. Veronpalautusta käytetään siis arvonlisäveroon 12.8. sekä ennakkoveroon 24.8. Palautuksesta jää jäljelle 1 000 euroa.

Yhteisön verotus päättyy 7.7. ja yhteisö saisi 2 000 euroa veronpalautusta. Veronpalautusta voidaan kuitenkin käyttää erääntyneisiin veroihin 18.8. saakka. Yhteisön olisi pitänyt maksaa 6.7. kiinteistöveroa 400 euroa, mutta se on jättänyt veron maksamatta. Verohallinto käyttää veronpalautusta kiinteistöveroon verotuksen päättymispäivänä eli 7.7. Koska kiinteistövero on myöhässä, sille on kertynyt viivästyskorkoa, ja palautusta käytetään myös korkoon.

Yhteisöllä on lisäksi maksettavana 1 000 arvonlisäveroa, joka erääntyy 12.7. Yhteisö maksaa Verohallinnolle 1 000 euroa 12.7. ja käyttää maksussa oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Yhteisön tarkoitus on maksaa erääntyvä arvonlisävero.

Veronpalautusta käytetään 12.7. arvonlisäveron maksuksi, vaikka yhteisö maksoi arvonlisäveron eräpäivänä. Yhteisön maksama summa jää odottamaan tulevia veroja tai Verohallinto maksaa sen takaisin yhteisölle. Tähän vaikuttaa se, millaisen ajankohdan ja eurorajan yhteisö on valinnut oma-aloitteisten verojen palautuksille. Lue lisää siitä, miten palautusajankohdan ja -rajan voi valita OmaVerossa.

Miten tuloveron muutoksesta johtuva palautus käytetään?

Yhteisö voi saada veronpalautusta myös silloin, jos Verohallinto alentaa tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Veronpalautusta voi tulla esimerkiksi silloin, jos yhteisö hakee muutosta ennakkoveroon tai jäännösveroon vasta sen jälkeen, kun yhteisö on jo ehtinyt maksaa veron. Tällaisen muutoksesta johtuvan veronpalautuksen Verohallinto voi käyttää maksamattomiin veroihin heti, kun päätös palautuksesta on tehty. Yhteisön verotuksen päättymispäivällä ei siis vaikuta näihin palautuksiin.

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa yhteensä 24 000 euroa. Ennakkovero erääntyy 2 000 euron erissä joka kuukausi. Yhteisö hakee OmaVerossa muutosta ennakkoveroon 10.8. Yhteisö on jo maksanut ennakkoveron erät tammi-heinäkuulta, yhteensä 14 000 euroa.

Verohallinto hyväksyy muutoshakemuksen 14.8. Ennakkoverot alenevat 12 000 euroon, ja ainoastaan tammi-kesäkuun maksuerät jäävät voimaan. Yhteisö on siis maksanut ennakkoveroa 2 000 euroa liikaa.

Yhteisö saisi ennakkoverosta 2 000 euroa palautusta, mutta yhteisöllä on arvonlisäveroa maksamatta. Yhteisön olisi pitänyt maksaa 1 000 euroa arvonlisäveroa viimeistään 12.8. Verohallinto käyttää ennakkoveron palautusta arvonlisäveroon sekä sille kertyneeseen viivästyskorkoon 14.8. eli sinä päivänä, kun päätös ennakkoveron palautuksesta on tehty. Jäljelle jäävä osuus palautuksesta maksetaan yhteisön pankkitilille noin viikon kuluessa.

Arvonlisäveron, valmisteveron, työnantajasuorituksen tai muun oma-aloitteisen veron palautus

Oma-aloitteisista veroista voi saada palautusta esimerkiksi silloin, jos arvonlisävero on negatiivinen tai jo maksetun veron määrä myöhemmin pienenee. Voit saada palautusta myös silloin, jos olet maksanut oma-aloitteisia veroja niiden viitenumerolla, mutta maksu jää käyttämättä. Tällaisen oman maksun saat takaisin tilillesi, jos teet OmaVerossa palautuspyynnön tai olet valinnut OmaVerossa palautusvaihtoehdoksi "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen".

Asiakas voi itse muuttaa palautusajankohtaa OmaVerossa. Lue lisää arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen palautuksen maksamisesta.

Puutteet ilmoituksissa estävät palautuksen maksamisen

Jos palautuksen saajalla on puutteita veroilmoituksissa, palautuksia ei voida maksaa. Palautuksia käytetään kuitenkin erääntyneisiin veroihin tavallista pitempään eli siihen asti, kunnes kaikki puuttuvat ilmoitukset on annettu. Sen jälkeen Verohallinto laittaa palautuksen maksuun.

Yhtiön verotus päättyy 28.8. Yhtiön veronpalautusta käytettäisiin tavallisesti 18.9. saakka, mutta yhtiöltä on jäänyt arvonlisäveron ilmoituksia antamatta. Puuttuvien ilmoituksien vuoksi palautusta ei makseta yhtiölle, vaan sitä käytetään myös 23.9. erääntyvään ennakkoveroon.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022