Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Eläkkeet ja etuudet, jotka ilmoitetaan Verohallinnolle

Ilmoita Verohallintoon sellaiset eläkkeeksi tai etuudeksi luokiteltavat suoritukset, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin: 

1. Ennakonpidätyksen alaiset suoritukset

 • luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maksamat suoritukset:
  • eläke tai rahana maksettu syytinki
  • eläke, joka perustuu testamenttiin tai lahjaan ja joka maksetaan joko määräajan tai koko saajan eliniän ajan
 • sellaisten lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin, esimerkiksi YEL- tai MYEL-vakuutusmaksujen palautukset
 • veronalaiset lakkoavustukset
 • pitkäaikaissäästämissopimuksiin perustuvat suoritukset (sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvolliselle maksetut).

2. Lähdeveron alaiset suoritukset

 • pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto, joka ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista (VSRMUERI, suorituslaji D2).
 • muut suoritukset, kuten stipendit, jotka ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista (VSRMUERI, suorituslaji D1).

Huomaa, että suurin osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue tarkemmin, mitkä etuustulot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Ilmoita tiedot ja maksa verot OmaVerossa

Voit ilmoittaa tiedot OmaVerossa eläkkeiden ja etuuksien veroilmoituksella. Voit myös maksaa verot OmaVerossa. Jos verokaudella ei ole maksettu eläkkeitä tai etuuksia, ilmoitusta ei tarvitse antaa lainkaan. Muista antaa tiedoista myös vuosi-ilmoitus.

Siirry OmaVeroon

Anna oma-aloitteisten verojen veroilmoitus yrityksesi työnantajasuoritusten verokauden mukaisesti. Voit tarkistaa verokautesi OmaVerosta.

 • Jos verokausi on kalenterikuukausi, ilmoita tiedot ja maksa verot viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.
 • Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi, ilmoita tiedot ja maksa verot viimeistään vuosineljänneksen jälkeen toisen kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi kalenterivuoden ensimmäisen vuosineljänneksen (tammi-maaliskuu) ilmoitus on annettava ja verot maksettava viimeistään toukokuun 12. päivänä.

Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, riittää, että ilmoitus on perillä ja vero on maksettu seuraavana arkipäivänä.

Näin ilmoitat tiedot OmaVerossa:

 1. Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat.
 3. Valitse kohdasta Oma-aloitteiset verot linkki Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset.
 4. Klikkaa työnantajasuoritusten kohdalta Valitse kausi.
 5. Valitse linkki Tee ilmoitus sen kauden kohdalta, jonka ilmoituksen haluat antaa.
Ilmoita tiedot kohdissa
 • Ennakonpidätyksenalaiset eläkkeet ja etuudet ja Ennakonpidätys eläkkeistä ja etuuksista
  • Huom. Osinkojen ennakonpidätystä ei ilmoiteta eläkkeiden ja etuuksien ilmoituksella. Katso ohjeet osinkojen ennakonpidätyksen ilmoittamiseen.
 • Lähdeveron alaiset etuudet ja Lähdevero etuuksista
  • Ilmoita lähdeveron alaisen etuuden koko määrä, ilman että siitä on tehty lähdeverovähennystä (ks. laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 6 §).
  • Laske lähdevero etuudesta, josta on tehty vähennys lähdeverolain 6 §:n mukaan (510 e/kk tai 17 e/pv).
  • Lue ohjeet, miten ilmoitat
   • lähdeveron koroista (rajoitetusti verovelvolliset)
   • lähdeveron osingoista ja ylijäämistä (rajoitetusti verovelvolliset)
   • korkotulon lähdeveron (yleisesti verovelvolliset)

Paperilomaketta voit käyttää vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, jos ilmoittaminen sähköisesti on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Linkin lomakkeeseen saat sivun lopusta.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle

Ilmoita tiedot oma-aloitteisen verojen veroilmoituksella kohdassa Eläkkeiden ja etuuksien tiedot.

Merkitse verokauden numero seuraavasti:

 • Jos verokausi on kuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljännesvuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.
 • Jos verokausi on kalenterivuosi, jätä kohta tyhjäksi.

Merkitse lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna.

Verohallinnolle ilmoitettavista eläkkeistä ja etuuksista voit antaa ilmoituksen ennakkoon vain kuluvaa verokautta seuraavalle verokaudelle.

Esimerkki: Kuluva verokausi on helmikuu 2024. Jos työnantajasuoritusten verokausi on kuukausi, maaliskuun 3/2024 ilmoituksen (määräpäivä 12.4.2024) voi antaa aikaisintaan 1.2.2024.

 

Anna OmaVerossa ilmoittamistasi eläkkeistä ja etuuksista myös vuosi-ilmoitus. Ilmoita tiedot suorituksen mukaan jommallakummalla seuraavasta ilmoituksesta:

 • Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista (VSMUUAPT)
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista muista suorituksista (VSRMUERI, suorituslajit D1 tai D2).

Anna vuosi-ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. 

Jos suorituksen maksajalla on useita eri toimipaikkoja, sillä voi olla Verohallinnon rekisteriin merkittyjä niin sanottuja tilityspisteitä. Anna tilityspisteen eläkkeiden ja etuuksien tiedot tilityspisteen omalla tilityspistetunnuksella.

Huom: Tilityspisteitä ei voi käyttää, jos ilmoitat tietoja tulorekisteriin.

Näin korjaat tietoja

Jos huomaat OmaVerossa antamassasi ilmoituksessa virheen, korjaa tiedot viipymättä. Virheelliset tiedot täytyy korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan. Voit korjata oma-aloitteisten verojen tiedot OmaVerossa.

Korjaa virhe antamalla uusi, korvaava veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein. Esimerkiksi kun korjaat eläkkeitä ja etuuksia, ilmoita korvaavalla veroilmoituksella uudelleen sekä ennakonpidätysten että lähdeveron tiedot, jos jossakin näistä on ollut virheitä.

Jos korjaat tietoja, joista olet jo antanut vuosi-ilmoituksen, korjaa myös vuosi-ilmoitus. Lue lisää

Huom: Jos kyse on tulorekisteriin ilmoittamistasi tiedoista, tiedot pitää myös korjata tulorekisterissä. Lue lisää ohjeesta Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2024