Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvolliset) - näin ilmoitat ja maksat veron

Lähdeveron alaisia korkoja ovat korot, jotka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille tai kotimaisille kuolinpesille:

 • rahalaitosten ja osuuskuntien säästökassojen maksamat veronalaiset talletusten korot, jotka maksetaan yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille Suomessa
 • työnantajien huoltokonttoritalletusten korot ja veronalaiset joukkovelkakirjalainan korot.

Voit ilmoittaa verot OmaVerossa lähdeveroilmoituksella korkotulosta yleisesti verovelvollisilta. Voit myös maksaa verot OmaVerossa. Muista antaa tiedoista myös vuosi-ilmoitus.

Siirry OmaVeroon

Voit antaa tiedot myös esimerkiksi Ilmoitin.fi-palvelussa.

Verokausi, eli jakso, jolta vero pitää ilmoittaa ja maksaa, on yleensä kalenterikuukausi. Tiedot voi ilmoittaa neljännesvuosittain vain, jos yritys on saanut Verohallinnolta erillisen ilmoituksen pidemmästä verokaudesta.

Ilmoita ja maksa ennakonpidätys viimeistään

 • verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä, jos verokausi on kuukausi
 • verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, jos verokausi on neljännesvuosi. Eli jos kyseessä on 1. neljännesjakson ilmoitus (tammi–maaliskuu), ilmoituksen määräpäivä on 12.5.

Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, riittää, että ilmoitus on perillä ja verot maksettu seuraavana arkipäivänä.

Näin ilmoitat tiedot OmaVerossa

 1. Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat.
 3. Valitse kohdasta Oma-aloitteiset verot linkki Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset.
 4. Klikkaa ilmoituksen "Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) " kohdalta Valitse kausi.
 5. Valitse Tee ilmoitus sen kauden loppupäivän kohdalta, jolle haluat antaa ilmoituksen.

Paperilomaketta voit käyttää vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, jos ilmoittaminen sähköisesti on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Linkin lomakkeeseen saat sivun lopusta.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle:

Ilmoita tiedot oma-aloitteisen verojen veroilmoituksella (4001) kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot (veron tunnus 84).

Merkitse verokauden numero seuraavasti:

 • Jos verokausi on kuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljännesvuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.

Merkitse lisäksi verokauden vuosiluku nelinumeroisena lukuna.

Ilmoita korkotulon lähdeveron alaiset korot myös vuosi-ilmoituksella. Anna vuosi-ilmoitus viimeistään lähdeveron toimittamista seuraavan helmikuun 15. päivänä. 

Lue lisää vuosi-ilmoituksista.

Jos huomaat antamassasi ilmoituksessa virheen, korjaa tiedot viipymättä. Virheelliset tiedot täytyy korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan. Voit korjata tiedot OmaVerossa.

Korjaa virhe antamalla uusi, korvaava veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Jos korjaat tietoja, joista olet jo antanut vuosi-ilmoituksen, korjaa myös vuosi-ilmoitus. Lue lisää vuosi-ilmoituksen korjaamisesta.

Tilinhoitaja, arvopaperikeskus tai muu valtuutettu ilmoittaja (esim. pankki, joka hoitaa arvo-osuusmuotoisen yhtiön osingonmaksuun liittyviä asioita) voi antaa oma-aloitteisten verojen tiedot suorituksen maksajan puolesta seuraavista verolajeista:

 • 68 ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • 92 ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • 39 lähdevero osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • 69 lähdevero koroista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • 84 lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta).

Edellytyksenä on se, että suorituksen maksaja (esim. osingonjakajayhtiö) on valtuuttanut tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan antamaan nämä oma-aloitteisten verojen tiedot. Tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan on annettava ilmoituksella Y-tunnuksensa. Ilmoituksella ei anneta esimerkiksi ohjelmistotoimittajan tai asiaa hoitavan tilitoimiston Y-tunnusta. Tiedot voi antaa vain tiedostona esimerkiksi Ilmoitin.fi:ssä.

Täyttöohjeita (Tietuekuvaus VSRMUUKV)

Ilmoita tilinhoitajan, arvopaperikeskuksen tai muun ilmoittajan Y-tunnus jossakin seuraavista kohdista:

 • Ilmoituksen antaneen Tilinhoitajan tunnus (080)
 • Ilmoituksen antaneen Arvopaperikeskuksen tunnus (088)
 • Ilmoituksen antaneen Muun ilmoittajan tunnus (093)
  • Muu ilmoittaja on yleensä ulkomaisen maksajan puolesta toimiva asiamies

Huom: Asiakkaan Y-tunnus (010) ei voi olla sama kuin Ilmoituksen antajan tunnus (ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tunnus, arvopaperikeskuksen tunnus tai muun ilmoittajan tunnus). Tilanteessa, jossa asiakas ja tilinhoitaja ovat samat, on annettava tilinhoitajan tunnuksen sijasta arvopaperikeskuksen tunnus ilmoituksen antajana.

Arvopaperikeskuksen nimi, jossa liikkeeseen laskettu (067)

Ilmoita sen arvopaperikeskuksen nimi, jossa arvopaperi on liikkeeseen laskettu. Tieto on pakollinen, kun arvopaperi on liikkeeseen laskettu kotimaisessa tai ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa liikkeeseen laskettu (068)

Ilmoita sen arvopaperikeskuksen suomalainen y-tunnus tai ulkomainen verotunniste, jossa arvopaperi on liikkeeseen laskettu. Tieto on pakollinen, kun arvopaperi on liikkeeseen laskettu kotimaisessa tai ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa.

 • Jos ilmoitat arvo-osuusmuotoisen yhtiön osinkojen ennakonpidätyksiä tai lähdeveroja, ilmoita aina myös arvopaperikeskuksen tunnus.
 • Jos ilmoitat esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai lähdeveroja koroista, ilmoita arvopaperikeskuksen tunnus silloin, kun tieto on olemassa.
Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023