Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Makans eller makens arbete i företaget

Om du idkar företagsverksamhet tillsammans med din maka eller make fördelas företagsinkomsten i beskattningen till beskattningsbar inkomst för er båda.

Kapitalinkomsten fördelas i samma proportion som ni äger nettoförmögenheten i näringsverksamheten.

Förvärvsinkomstandelen fördelas däremot enligt hur stor del av det arbete som gagnar näringsverksamheten ni båda gjort, det vill säga hur stor er bådas arbetsinsats i företaget har varit.

Hur en maka eller make definieras i beskattningen?

Obs! Som kostnader i näringsverksamheten kan du inte dra av lön som du betalat till din make, maka eller till ditt barn som fyllt högst 14 år under skatteåret. Om maken/makan arbetar inom näringsverksamheten, kan näringsinkomsten delas mellan makarna i skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2023