Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Deklarationsanvisningar för den periodspecifika bilskattedeklarationen samt anvisningar för betalning av bilskatt

Om du är ett registrerat bilskatteombud för nya fordon ska du varje månad lämna en periodspecifik bilskattedeklaration för nya fordon.

Den periodspecifika bilskattedeklarationen ska lämnas för varje kalendermånad. Deklarationen ska lämnas även om nya fordon inte har registrerats under perioden.

Så här lämnar du en bilskattedeklaration

Lämna den periodspecifika bilskattedeklarationen senast den 10 dagen i den månad som följer efter perioden. Om dagen är en söckenhelg eller ett veckoslut kan du lämna deklarationen följande vardag.

Du kan lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens gränssnittstjänst Vero API. Se närmare anvisningar om elektroniska fullmakter. 

Gå till MinSkatt

Gränssnittstjänsten VeroAPI

Du får använda pappersblanketten endast av särskilda skäl - t.ex. då det på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt. Länken till blanketten finns nere på sidan.

Om du lämnar uppgifterna för sent kan du vara tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Så här korrigerar du uppgifterna i en deklaration

Om du upptäcker ett fel i skattedeklarationen ska du lämna skattedeklarationen på nytt. Den nya skattedeklarationen ersätter den tidigare deklarationen.

Du kan lämna deklarationen på nytt i MinSkatt eller via Vero API oberoende av om du tidigare lämnat deklarationen via MinSkatt eller gränssnittet. Om du lämnar deklarationen via Vero API ska du bifoga samma identifikationsuppgift som finns i den bekräftelse för den ursprungliga deklarationen som Skatteförvaltningen skickat. Du kan kontrollera identifikationsuppgiften även i deklarationen i MinSkatt.

Om du redan har fått bilbeskattningsbeslutet kan du begära omprövning. Läs anvisningarna om hur du begär omprövning.

Så här betalar du bilskatten

När du har fått bilbeskattningsbeslutet, betala bilskatten via MinSkatt eller i nätbanken. Uppgifterna för betalning anges (t.ex. Skatteförvaltningens kontonummer och bilskattens referensnummer) i bilbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Använd bilskattens referensnummer.

Läs närmare anvisningar om betalningen

Du får varje månad ett sammandrag av situationen för alla dina skatter och betalningar i MinSkatt. Sammandraget ger en helhetsbild av läget för alla skatter. Sammandraget innehåller inte fordonspecifika uppgifter. Läs mer på sidan Sammandrag av skattebetalningsläget.

Om du betalar bilskatten för sent måste du betala dröjsmålsränta.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021