Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar för att lämna prisuppgifter om nya fordon

Importören eller tillverkaren av fordon ska lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som importören, tillverkaren eller dennes representant använder när hen bjuder ut nya fordon för allmän försäljning i Finland. Prisuppgifterna ska lämnas med en priskod som uppgiftslämnaren valt enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs.

Anmäl också ändringar i priset och om fordonsmodellen inte längre är till salu.

När lämnar du prisuppgifterna?

Lämna en anmälan om prisuppgifter inom 30 dagar från att försäljningen eller marknadsföringen av fordonsmodellen inleds eller priset ändras. Ange också prisets sista giltighetsdag om du vet den. Om dagen i fråga är en söckenhelg eller ett veckoslut kan du lämna anmälan följande vardag.

Hur lämnar du prisuppgifterna?

Du kan lämna en anmälan om prisuppgifter via gränssnittet Vero API eller i MinSkatt. Se närmare anvisningarna om elektroniska fullmakter på webbsidan Så här ger du en fullmakt. För Vero API behöver du ett certifikat, läs mera om certifikattjänsten.

Du kan lämna en anmälan om prisuppgifter i MinSkatt endast om du har ett FO-nummer.

Anmälde du för sent?

Om du lämnar anmälan om prisuppgifter för sent kan du bli tvungen att betala försummelseavgift. Läs mera om försummelseavgifter.

Hur korrigerar du prisuppgifter?

Om du korrigerar en sådan rad med prisuppgifter vars giltighetstid redan gått raderas de senare tidsperioder som angetts med samma priskod och uppgifterna i dem. Ange alla dessa prisuppgiftsrader på nytt.

Anvisningar för ifyllning av anmälan om prisuppgifter

Med hjälp av dessa anvisningar kan importören eller tillverkaren av fordonet lämna anmälan om prisuppgifter för nya fordonsmodeller.

Anmäl via Vero API eller i MinSkatt

Via gränssnittet Vero API kan du lämna prisuppgifterna om nya fordon.

Datasystemet som skickar anmälan genom API-gränssnittet identifieras med hjälp av ett certifikat som Skatteförvaltningen beviljat. Om du har skaffat certifikatet t.ex. för Ilmoitin.fi eller för inkomstregistrets Web Services-kanaler kan du använda samma certifikat för att anmäla prisuppgifter.

Läs mer om certifikatet i certifikattjänstens anvisningar. På skatt.fi finns också tilläggsanvisningar för bl.a. hur man skaffar ett certifikat för testmiljön.

Så här lämnar du en anmälan om prisuppgifter i Vero API. Här finns tekniska anvisningar och information som behövs för att lämna en anmälan om prisuppgifter via gränssnittstjänsten.

I MinSkatt kan du anmäla uppgifterna om varje fordon separat eller ladda upp prisuppgifterna om nya fordon i listformat som en CSV-fil. Anmälan kan sparas som halvfärdig genom att klicka på knappen Spara som halvfärdig.

 1. Logga in i MinSkatt.
 2. Välj fliken Skatteärenden.
 3. Välj i punkten Bilskatt länken Funktioner som gäller bilskatt.
 4. Klicka på Anmälan om prisuppgifter i punkten Prisuppgifter.
 5. Välj i fasen Basuppgifter hur du anmäler prisuppgifterna i Anmälningssätt för prisuppgifterna: En i sänder och välj Nästa.

Lägg till prisuppgifterna skilt för varje modell genom att klicka på knappen Lägg till prisuppgift.

Anvisningar för ifyllning av anmälan

Märke och modell

Ange uppgifterna om fordonets märke och modell.

Om du inte hittar det rätta märket eller den rätta modellen i menyn ska du välja Annan och skriva in uppgiften.

Modellspecificering

Ange också modellspecificeringen om en sådan finns. Om det finns olika längd- eller höjdalternativ av modellen ska du också ange längden eller höjden här.

Utrustningsnivå

Ange fordonets utrustningsnivå eller -paket om det finns en viss fastställd utrustningsnivå för fordonet.

Finns det en viss fastställd utrustningsnivå eller -paket för fordonet? (Ja/Nej). Om det för fordonet finns en viss fastställd utrustningsnivå, ange namnet på den.

Priskod

Ange priskoden som du använder för att specificera fordonsmodellen med i den prislista som du själv upprätthåller.

Pris

Ange fordonsmodellens bilskattefria riktminutpris inklusive moms.

Prisets giltighet

Ange prisets första giltighetsdag. Ange också prisets sista giltighetsdag om du vet den.

När du har angett de begärda uppgifterna ska du klicka på OK.

De prisuppgifter som lagts till syns i tabellen Prisuppgifterna som ska anges.

Om det finns fel i prisuppgifterna får du en anmärkning på orangefärgad botten om felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom syns det i tabellen ett orangefärgat utropstecken på vänstra sidan av priskoden i fråga.

Du måste korrigera felen innan du kan fortsätta med anmälan. Klicka på priskoden för att öppna den och redigera eller ta bort prisuppgiften. Redigera det som behövs eller ta bort prisuppgiften genom att klicka på knappen Ta bort uppgifterna.

Klicka på Kopiera för att kopiera en prisuppgift som du redan lagt till. Klicka på priskoden för att redigera den prisuppgift som du lagt till.

När du har lagt till uppgifterna om fordonet, klicka på knappen Nästa för att fortsätta till fas 3 Förhandsgranska och skicka.

Filen ska vara i CSV-formatet (*.csv) som är ett lagringsformat t.ex. i Excel-programmet. Om du skapar filen med något annat program än Excel ska du se till att uppgifterna är avskilda med semikolon.

Uppgifterna ska vara specificerade i den ordning som anges i exempelfilen.

Exempelfil:

Exempelfil i tabellen.
Dataelement Obligatorisk Frivillig Datatyp (maximiantalet tecken)
Fordonets priskod x   Individuell kod som företaget definierat.
Alfanumerisk kod som får innehålla siffror och bokstäver.
Maximilängden på koden är 255 tecken.
Fordonets riktminutpris x   Dataelementet måste vara ett heltal utan decimaler/+2 decimaler
Prisets första giltighetsdag x   Datumen måste vara i formatet
dd.mm.åååå
Fordonets märke x   Dataelementet får innehålla siffror och bokstäver.
Maximilängden på elementet är 255 tecken.
Fordonets modell x   Dataelementet får innehålla siffror och bokstäver.
Maximilängden på elementet är 255 tecken.
Namnet på fordonets utrustningsnivå   x Dataelementet får innehålla siffror och bokstäver.
Maximilängden på elementet är 255 tecken.
Fordonets modellspecificering   x Dataelementet får innehålla siffror och bokstäver.
Maximilängden på elementet är 255 tecken.
Prisets sista giltighetsdag   x Datumen måste vara i formatet dd.mm.åååå
 1. Logga in i MinSkatt.
 2. Välj fliken Skatteärenden.
 3. Välj i punkten Bilskatt länken Funktioner som gäller bilskatt.
 4. Klicka på länken Anmälan om prisuppgifter i punkten Prisuppgifter.
 5. Välj i fasen Basuppgifter hur du anmäler prisuppgifterna i Anmälningssätt för prisuppgifterna: Som fil.

För att lägga till en fil klicka på knappen Lägg till en fil.

 • Beskriv filen och klicka på Välj fil. Därefter kan du välja en fil som du har på din dator.
 • Klicka på knappen Spara, tabellen laddas upp i MinSkatt.
 • När du har lyckats lägga till CSV-filen visas en anmärkning på grön botten om att Filen har lagts till.
 • Du kan ta bort en felaktig fil genom att klicka på knappen Ta bort filen.

Du kan bara lägga till en bilaga till anmälan.

Felmeddelanden

Om du försöker ladda upp en CSV-fil till anmälan och kolumnantalet i den avviker från det krävda formatet, hindras uppladdningen av bilagan.

Om filformatet är något annat än en CSV-fil, hindras också uppladdningen av bilagan.

De prisuppgifter som lagts till syns i tabellen Prisuppgifterna som ska anges.

Om det finns fel i prisuppgifterna får du en anmärkning på orangefärgad botten om felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom syns det i tabellen ett orangefärgat utropstecken på vänstra sidan av priskoden i fråga.

Felen måste korrigeras innan du kan fortsätta med anmälan. Klicka på priskoden för att öppna den och redigera eller ta bort prisuppgiften. Redigera det som behövs eller ta bort prisuppgiften genom att klicka på knappen Ta bort uppgifterna.

Tilläggsutrustning

Skicka in prislistorna om tilläggsutrustning endast om Skatteförvaltningen separat ber om det.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024