Skatteförvaltningens gränssnitt Vero API och ApitamoPKI

Vero API och ApitamoPKI skiljer sig från varandra så att Vero API fungerar i realtid. Vero API-gränssnitten utvecklas som bäst och de ska i fortsättningen erbjudas också inom andra ämnesområden.

För tillfället har följande gränssnitt publicerats i Vero API:

  • överlåtelseskattedeklarering
  • betalningsreferensförfrågningar i realtid
  • skattenummerförfrågningar
  • skattenummerregistrering

ApitamoPKI är ett mer omfattande gränssnitt med hjälp av vilket den största delen av de anmälningar och deklarationer som Skatteförvaltningen ber om kan skickas elektroniskt. De anmälningar och deklarationer som ska skickas och tas emot via ApitamoPKI ser du i webbplatsen Ilmoitin.fi:  Ilmoitin.fi