Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Periodvis bilskattedeklaration (1208)

Med denna blanketten kan du lämna den periodvisa bilskattedeklarationen för registrerade uppgiftslämnare för bilskatt.

Du får använda en pappersblankett endast av särskilda skäl. Det anses vara fråga om särskilda skäl i situationer där det rimligen inte kan krävas att skattedeklarationen lämnas elektroniskt. En sådan situation är till exempel då elektronisk anmälning är omöjlig på grund av ett tekniskt hinder.

Se anvisningarna

Deklarera i MinSkatt

Lämna deklarationen via Vero API (teknisk guide)