Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om förhandsavgörande för bilbeskattningen

Ett förhandsavgörande är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen verkställer beskattningen i ett enskilt bilskatteärende. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande till exempel för

 • beskattningsvärdet på ett fordon
 • beloppet av bilskatten.

Beslutet som meddelats på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt

Ansök om förhandsavgörande skriftligt

Ställ i ansökan den specificerade frågan som gäller bilbeskattningen och lämna den utredning av fordonet som behövs. Skatteförvaltningen meddelar inga förhandsavgöranden för frågor som ställs på allmän nivå eller som har karaktären av en förfrågan.

Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt

Om du inte kan skicka din ansökan i MinSkatt ska du göra så här:

 1. Skriv en fritt formulerad skriftlig ansökan.
 2. Bifoga som pärmblad till ansökan en separat Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r).
 3. Sänd ansökan om förhandsavgörande och följebrevsblanketten till den adress som finns på blankettens första sida.

Läs mer om behandlingstiderna för förhandsavgöranden.

Vilka uppgifter ska anges i ansökan om förhandsavgörande?

Om du ansöker om ett förhandsavgörande för fordonets beskattningsvärde ska du i ansökan ange

 • fordonskategorin
 • fordonets märke, modell och tekniska uppgifter (slagvolym, karossmodell, typ av växellåda, drifttyp, effekt, drivkraft och antalet dörrar)
 • mätarens utslag
 • huruvida fordonet är nytt eller begagnat, och första den ibruktagningsdagen (om begagnat)
 • fordonets tillverkningsnummer (om det är känt)
 • fordonets variant och version (om de är kända)
 • annan eventuell redogörelse.

Om du ansöker om ett förhandsavgörande för beloppet av bilskatten på ett fordon ska du i ansökan också ange

 • grunden för CO2-värdet på fordonet
 • CO2-värde på fordonet eller totalmassan av fordonet.

Förhandsavgörandet är i kraft högst till utgången av det kalenderår som följer efter att förhandsavgörandet meddelats. Ett förhandsavgörande som gäller beskattningsvärdet eller bilskattebeloppet gäller dock i högst 3 månader.

Skatteförvaltningen ska iaktta ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om mottagaren av förhandsavgörandet så yrkar. De faktiska omständigheterna ska motsvara den situation som beskrivs i ansökan.

Om en skattedeklaration redan har lämnats av fordonet, meddelas inget förhandsavgörande.

Ändringssökande

Det är möjligt att söka ändring i ett förhandsavgörande genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden för den som ansökt om förhandsavgörande är 30 dagar från delgivningen av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 dagar från att beslutet fattades.

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2021