Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ändring av räkenskapsperioden i företagsverksamheten

Eftersom räkenskapsperioden definierar företagets skatteår ska ändringen av räkenskapsperioden anmälas till Skatteförvaltningen. 

Anmäl ändringen av räkenskapsperioden med ändringsanmälan. Det räcker med en enda anmälan: både Skatteförvaltningen och handelsregistret får uppgifterna.

Anmäl ändringen av räkenskapsperioden (YTJ)

Anmäl ändringarna senast 2 månader innan den nuvarande räkenskapsperioden går ut. Ändringen träder i kraft först efter att din anmälan har behandlats. Räkenskapsperioden kan inte ändras retroaktivt. 

Närmare information för olika företagsformer

Bestämmelserna om ett aktiebolags räkenskapsperiod finns antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutar alltid om ändring av räkenskapsperioden.

Bestämmelserna om ett andelslags räkenskapsperiod finns i andelslagets stadgar. Andelsstämman beslutar om ändring av räkenskapsperioden.

Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår bildas skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Flera räkenskapsperioder kan alltså gå ut under ett och samma kalenderår och då räknas deras inkomster samman och beskattas för samma år.

Din räkenskapsperiod är alltid ett kalenderår om du har enkel bokföring. Du kan alltså inte ändra räkenskapsperioden utan att övergå till dubbel bokföring. 

Om du har dubbel bokföring kan din räkenskapsperiod också vara någon annan 12 månaders period än ett kalenderår. Om du vill ändra räkenskapsperioden kan räkenskapsperioden tillfälligt vara längre eller kortare än 12 månader. Räkenskapsperioden kan dock vara högst 18 månader.

Räkenskapsperioden påverkar vilket kalenderårs företagsinkomst som beaktas i beskattningen.

Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår bildas skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Flera räkenskapsperioder kan alltså gå ut under ett och samma kalenderår och då räknas deras inkomster samman och beskattas för samma år.

Räkenskapsperioden i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag är vanligen 12 månader. Räkenskapsperioden kan tillfälligt även vara kortare eller längre exempelvis då företaget vill ändra sin räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är dock alltid högst 18 månader.

Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår bildas skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Flera räkenskapsperioder kan alltså gå ut under ett och samma kalenderår och då räknas deras inkomster samman och beskattas för samma år.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag har avtalat om sin räkenskapsperiod i bolagsavtalet krävs en ändring i bolagsavtalet för att ändra räkenskapsperioden. Bolaget ska anmäla ändringen av bolagsavtalet till handelsregistret inom tre månader från bolagsavtalets underteckningsdatum. Bifoga också det nya, ändrade bolagsavtalet.

En förenings och en stiftelses räkenskapsperiod regleras i stadgarna.

Ändringen av räkenskapsperioden ska anmälas till Skatteförvaltningen och också till föreningsregistret, stiftelseregistret eller handelsregistret om föreningen eller stiftelsen hör till något av dessa register.

Bifoga till anmälan en redogörelse för att ändringen av föreningens stadgar eller räkenskapsperiod gjorts genom annat nödvändigt beslut.

En förening ska först lämna en anmälan om ändring av räkenskapsperioden till föreningsregistret och sedan i e-tjänsten på ytj.fi. Anvisningar om anmälan till föreningsregistret (PRS).

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2020