Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Fusion och delning

Lämna anmälan om fusion med ändringsanmälan enligt företagsformen i Företags- och organisationsdatasystemet. Bifoga fusionsavtalet. Om ett nytt bolag eller andelslag bildas för att fortsätta verksamheten ska du lämna en etableringsanmälan.

Anmälan om fusion (YTJ)

Ytterligare information på Patent- och registerstyrelsens webbplats