Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fusion och delning

Lämna anmälan om fusion med ändringsanmälan enligt företagsformen i Företags- och organisationsdatasystemet. Bifoga fusionsavtalet. Om ett nytt bolag eller andelslag bildas för att fortsätta verksamheten ska du lämna en etableringsanmälan.

Anmälan om fusion (YTJ)

Ytterligare information på Patent- och registerstyrelsens webbplats

Förhandsavgörande om skattepåföljderna av en företagsomstrukturering

Om du vill veta skattepåföljderna av en företagsomstrukturering, kan du hos Skatteförvaltningen ansöka om förhandsavgörande som gäller exempelvis fusion eller fission (delning). Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen avgör ett enskilt skatteärende. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt. Läs mer om innehållet i ansökan om förhandsavgörande som gäller företagsomstrukturering.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2020