Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ägarbyten i bolagets verksamhet

Ägarbyten påverkar exempelvis hur bolaget eller andelslaget kan dra av förluster från tidigare år.

Avdrag av förluster och dispens

Om över hälften av ägandet eller andelarna av bolaget, kommanditbolaget, aktiebolaget eller andelslaget byts kan man inte längre dra av förluster från tidigare år. Man kan dock ansöka om dispens för att dra av förluster. Det bolag eller det andelslag som de aktuella förlusterna eller gottgörelserna av bolagsskatten gäller kan lämna ansökan. Läs mer om ansökan om dispens i anvisningen Fastställd förlust och ägarbyte (punkt 3).

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska alltid anmäla byte av bolagsmän

Om bolagsmän byts i ett öppet bolag eller kommanditbolag eller deras bolagsandelar ändras innebär det samtidigt att bolagsavtalet ändras. Alla bolagsmän ska underteckna det nya bolagsavtalet.

Anmäl ändringarna till handelsregistret inom tre månader från bolagsavtalets underteckningsdatum. Du kan anmäla uppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). Bifoga det nya bolagsavtalet.

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2022