Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ändringar i verksamheten och nedläggning av verksamhet – statliga institutioner, kommuner och församlingar

Statliga institutioner, kommuner och församlingar ska till Skatteförvaltningen anmäla ändringar som skett i verksamheten med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. På blanketten anmäler man ändrade kontaktuppgifter och ändringar i Skatteförvaltningens register, såsom momsregistret, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Även nedläggning av verksamheten ska anmälas med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. Då ska även ett beslut om att samfundet lagts ned bifogas. Om samfundet förvaltar över lägenhetsaktier eller fastigheter ska det till anmälan även bifogas en redogörelse över till vem aktierna och fastigheterna överförs efter att samfundet upplösts.  

Sammanslagningar av kommuner och församlingar

Då det gäller kommunsammanslagningar och andra omstruktureringar av organisationer ska en nedläggning av verksamheten anmälas med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. I sammanslagningar av kommuner och församlingar ska dessutom det FO-nummer anmälas som i fortsättningen används av den bildade eller mottagande kommunen eller församlingen. Om namnet på den mottagande kommunen eller församlingen ändras, ska den anmäla namnändringen med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4.

Om många kommuner eller församlingar slås samman och man beslutar att bilda en helt ny kommun eller församling, ska det nybildade samfundet ansöka om ett nytt FO-nummer med etableringsanmälan Y1. Då ska alla kommuner som upplöses fylla i en egen nedläggningsanmälan och bifoga nedläggningsbesluten samt uppgifter om överföringen av eventuella innehav av fastigheter eller lägenheter.

Kommun- och församlingssammanslagningar är bra att anmäla till Skatteförvaltningen redan på förhand, så snabbt som möjligt efter att beslutet om sammanslagningen fattats. Då kan registeruppgifterna uppdateras så fort sammanslagningen träder i kraft.

Blanketten för etableringsanmälan Y1 samt blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 kan hämtas på adressen ytj.fi. Blanketten skickas per post till PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2015