Nya företag

Tänker du starta eller har du nyligen startat ett företag? Bekanta dig med våra anvisningar och beställ vårt paket med nyhetsbrev till nya företagare.

Företagets FO-nummer och registrering

Anmäl bildandet av företaget i Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi). Du kan skicka in anmälan elektroniskt eller på pappersblankett. Ytterligare information och blanketter hittar du på webbplatsen ytj.fi. Observera att en elektronisk etableringsanmälan är förmånligare.

Med en etableringsanmälan:

  • du kan anmäla företaget till handelsregistret som lyder under Patent- och registerstyrelsen (prh.fi). Läs mer om handelsregistret på PRS:s webbplats
  • företaget får ett FO-nummer. När du gör din etableringsanmälan elektroniskt får du numret med detsamma. Om du använder pappersblankett ser du FO-numret i företagsdatasystemets företagssökningom ca två dagar från att anmälan togs emot. Du får FO-numret också per post
  • med etableringsanmälan kan du också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register, t.ex. förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret. Registreringen tar i medeltal tre veckor. När företaget är registrerat får du besked per brev och i företagets MinSkatt.

Skatteförvaltningens register – när lönar det sig och när måste man registrera sig?

Läs mer:

Aktivera företagets MinSkatt

MinSkatt är en webbtjänst som är bra att ta i bruk redan från början av företagsverksamheten. MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster. I MinSkatt kan du i dagens läge t.ex. lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer), lämna in inkomstskattedeklarationer för samfund och samfällda förmåner, ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott för samfund och meddela kontonummer.

Som företagskund behöver du en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Privatpersoner och firmor kan också logga in med sina personliga nätbankskoder.

Läs mer:

Beställ ett infopaket med nyhetsbrev för nya företagare

I nyhetsbreven kan du läsa grundläggande fakta om företagets skatteärenden. Under en månad får du till din e-postadress tre nyhetsbrev, det första strax efter beställningen. Nyhetsbrevet är gratis.

Skatteinfo för nya företagare

Vi ordnar regelbundet webbseminarier, också för nya företagare. Följ vad som händer på skatt.fi och anmäl dig till webbseminariet! Under webbseminarierna kan du också ställa frågor via chattfunktionen.

Läs även:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken