Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Työhuonevähennys

Vuodenvaihteessa saapuvissa verokorteissa vuodelle 2024 ei ole mukana palkkatulojen tulonhankkimismenoja, kuten esimerkiksi työhuonevähennystä. Jos sinulla on palkkatulojen tulonhankkimismenoja yli 750 euroa vuodelle 2024, voit tehdä uuden verokortin eli muutosverokortin. Lue ohjeet verokorttiin.

Kun käytät omaa asuntoa työn tekemiseen tai olet vuokrannut erillisen tilan työskentelyyn, voit vähentää siitä johtuvia kuluja.

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Työskentelet kodissasi

Kun työskentelet kodissasi, työhuonevähennys myönnetään lähtökohtaisesti kaavamaisin perustein. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Vähennys voidaan myöntää myös todellisten kulujen mukaan, jos esität niistä riittävän selvityksen.

Jos käytät työhuonetta vain maatalouden, metsätalouden tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, ilmoita työhuonevähennys kyseisen tulon vähennyksenä. Näissä tilanteissa työhuonevähennystä ei siis ilmoiteta verokortille tai esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Kaavamainen työhuonevähennys vuonna 2022:

Työhuonevähennys 920 euroa

  • Työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja käytät työhuonetta pääansiotulosi hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajat.

  • Teet etätyöpäiviä, ja ne ovat yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.
  • Työhuonetta on käytetty eri tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan (katso esimerkki).

Työhuonevähennys 460 euroa

  • Käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi.
  • Teet säännöllisesti etätyötä, mutta etätyöpäiviä on enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.

 Työhuonevähennys 230 euroa

  • Käytät työhuonetta ja hankit satunnaisia sivutuloja.
  • Teet etätyötä vain satunnaisesti.

Jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä yllä esitetyn mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Olet hankkinut työasunnon työn tekemistä varten toiselta paikkakunnalta

Jos sinulla on varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi käytössä työasunto ja vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 km etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu, voit tehdä työasuntovähennyksen.

Olet hankkinut erillisen työtilan

Voit vähentää todelliset kustannukset (vuokra tai vastike), kun työtila on varattu yksinomaan työtä varten. Voit  vähentää myös muita kuluja (muun muassa sähkö- ja puhtaanapitokulut sekä mahdollinen kiinteistövero).

Esimerkkejä työhuonevähennyksestä eri tulolähteillä ja tulolajeilla

Esimerkki 1: Sinulla on sekä maatalouden että metsätalouden tuloja. Voit saada työhuonevähennyksen molemmista tuloista. Kaavamainen vähennys voi kuitenkin olla yhteensä enintään 920 euroa vuodessa.

Esimerkki 2: Sinulla on sekä ansio- että pääomatuloja. Voit saada työhuonevähennyksen sekä ansio- että pääomatuloista, jos olet käyttänyt työhuonetta kummankin tulolajin hankintaan.

Näin ilmoitat tulonhankkimisvähennyksen

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023