Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Näin ilmoitat tulonhankkimismenot verotuksessa

Ilmoita tulonhankkimismenot vain, jos niitä on enemmän kuin 750 euroa vuodessa. 

Jos sinulle kertyy tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Älä vähennä omavastuuosuutta itse. Erittele kulut ja selvitä, miten ne liittyvät verotukseen.

Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. 

Ilmoita vähennys veroilmoituksessa

Voit ilmoittaa vuoden 2022 tulonhankkimismenot veroilmoitukselle jo nyt OmaVerossa. 

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella.

Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Esimerkkejä, miten 750 euron omavastuu toteutuu verotuksen laskennassa

Esimerkki 1: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimismenoja: 

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen liikenteen mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 300 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja tulonhankkimisvähennys 750 euroa.

Jäsenmaksut sekä asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneita menoja ei vähennetä, koska niiden määrä on pienempi kuin tulonhankkimisvähennyksen määrä.

Esimerkki 2: Palkkatulosi määrä on 10 000 euroa. Ilmoitat veroilmoituksella tulonhankkimismenoja:

  • jäsenmaksuja 150 euroa
  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja julkisen kulkuneuvon mukaan 1 000 euroa
  • ammattikirjallisuuden hankintamenoja 500 euroa
  • työhuonevähennystä 450 euroa.

Palkkatulostasi vähennetään jäsenmaksuja 150 euroa, matkakuluja 250 euroa (omavastuu 750 euroa) ja muita tulonhankkimismenoja yhteensä 950 euroa.

Jäsenmaksut ja asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään aina tulonhankkimisvähennyksestä huolimatta. Ammattikirjallisuudesta aiheutuneiden menojen ja työhuonevähennyksen yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän, minkä vuoksi palkkatuloista vähennetään 950 euroa eikä 750 euron tulonhankkimisvähennystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023