Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yrityksen työnantajavelvollisuudet

Jos ulkomainen yritys maksaa palkkaa työntekijälle, joka työskentelee Suomessa, yrityksellä voi olla velvollisuus hoitaa Suomessa sekä verotukseen että sosiaaliturvaan liittyviä asioita.

Tällaisiin työnantajavelvollisuuksiin vaikuttaa se, onko yrityksellä Suomessa kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa.

Mitä tarkoittaa kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa?

Nämä ohjeet ovat rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle. Ulkomaista yhteisöä pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena, jos sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Lue lisää tosiasiallisesta johtopaikasta ja yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön työnantajavelvollisuuksista.

Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen pitää kuitenkin antaa palkkatietoilmoitus tulorekisteriin näissä tilanteissa:

 1. Yritys maksaa palkkaa työntekijälle, joka työskentelee Suomessa ja täyttää jonkin näistä ehdoista:
  • on vakuutettu Suomessa
  • oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta
  • on rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä, jonka palkkaa Suomi voi verottaa työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella.
 2. Yritys maksaa palkkaa työntekijälle, joka työskentelee ulkomailla mutta on vakuutettu Suomessa. 
Ulkomaisen yrityksen ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos yrityksen työntekijä oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta. Työntekijä maksaa itse verot ennakkoverona.

Ulkomainen yritys voi aina hakeutua työnantajarekisteriin vapaaehtoisesti. Silloin yrityksellä on samat työnantajavelvollisuudet kuin yrityksellä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Missä tilanteessa maksajan täytyy toimittaa ennakonpidätys?

Jos työnantaja kuitenkin toimittaa työntekijän palkasta ennakonpidätyksen, työnantajan pitää myös ilmoittaa ennakonpidätys.

Jos palkan maksaa niin sanottu sijaismaksaja Suomessa, sijaismaksajan pitää toimittaa palkasta ennakonpidätys. Silloin Verohallinto ei määrää ennakkoveroa työntekijälle.

Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa

Jos ulkomaisella yrityksellä on tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa, toimi näin:

1

Ilmoita yritys työnantajarekisteriin

Yrityksen täytyy rekisteröityä Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se maksaa Suomessa palkkaa

 1. vakituisesti 2:lle tai useammalle palkansaajalle
 2. samanaikaisesti vähintään 6:lle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos yrityksellä ei ole vielä suomalaista Y-tunnusta, ilmoita yritys työnantajarekisteriin perustamisilmoituksella Y1, Y2, tai Y3.

Jos yrityksellä jo on suomalainen Y-tunnus, ilmoita yritys työnantajarekisteriin OmaVerossa tai muutosilmoituksella Y4, Y5 tai Y6.

Ilmoittaudu työnantajarekisteriin OmaVerossa

Hae Y-lomake YTJ-palvelusta

2

Toimita ennakonpidätys

Toimita palkoista ennakonpidätys työntekijän verokortin tai lähdeverokortin mukaan. Laske verot rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä.

Ennakonpidätykset täytyy maksaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle joka kuukausi.

Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Näin maksat oma-aloitteiset verot

3

Maksa työnantajan sairausvakuutusmaksu

Maksa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksu, jos työntekijällä ei ole lähetetyn työntekijän todistusta A1 (E 101).

Työnantajan sairausvakuutusmaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle joka kuukausi.

Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Näin maksat oma-aloitteiset verot

Sosiaaliturvaan liittyvät velvollisuudet

Työnantajan täytyy huolehtia sosiaaliturvaan liittyvistä velvollisuuksista sen perusteella, onko työntekijällä lähetetyn työntekijän todistus.

Työntekijällä on todistus A1 (E 101) tai muu lähetetyn työntekijän todistus

Jos työntekijällä on todistus A1 (E 101), työnantajan ei tarvitse maksaa mitään sosiaaliturvaan liittyviä maksuja Suomeen todistuksen voimassaoloajalta. Todistus kertoo, että työntekijä on edelleen vakuutettu kotivaltiossaan

Kotivaltion sosiaaliturvaviranomaiset ovat voineet myöntää työntekijälle todistuksen A1 (E 101), jos

 • ulkomainen yritys on lähettänyt työntekijänsä Suomeen
 • yrityksen kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa tai Sveitsissä.

Työntekijällä ei ole lähetetyn työntekijän todistusta

Jos työntekijä ei ole vakuutettu kotivaltiossaan, työnantajan pitää ottaa hänelle eläkevakuutus suomalaisesta eläkevakuutusyhtiöstä.

Työnantaja maksaa eläkelaitokselle vakuutusmaksun. Vakuutusmaksu on noin 20 % palkasta. Maksuun sisältyy työntekijän oma maksuosuus, joka työnantajan pitää periä työntekijän palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Myös ulkomaisen työnantajan pitää yleensä järjestää Suomessa työskenteleville työntekijöilleen eläketurva, joka on työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen.

Lisätietoja saat Eläketurvakeskuksesta

Eläkevakuutuksen lisäksi työnantaja voi joutua ottamaan myös

 • tapaturmavakuutuksen
 • työttömyysvakuutuksen
 • ryhmähenkivakuutuksen.

Lisätietoja saat

Kuinka paljon vakuutusmaksut ovat?

Tarkista sosiaalivakuutusmaksujen määrät

Mitä seurauksia velvollisuuksien laiminlyönneistä voi olla?

Maksetut palkat ja tehdyt ennakonpidätykset pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Jos ilmoitat tiedot myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos et ilmoita verotukseen liittyviä tietoja lainkaan, seurauksena on veronkorotus tai laiminlyöntimaksu.

Jos työnantaja ei ole pidättänyt veroja työntekijän palkasta, Verohallinto voi määrätä ne työnantajan maksettavaksi. Verohallinto voi myös poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2023