Eläkettä ulkomailta

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä verosopimus Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välillä. Sinun on aina ilmoitettava ulkomailta saamasi eläke Suomen veroilmoituksella. Eläke on ilmoitettava silloinkin, kun Suomi ei verota sitä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Usein eläkkeestä on jo maksettu vero ulkomaille. Verosopimus voi vaikuttaa niin, ettei eläkkeestä määrätä tuloveroa Suomessa. Eläke voi silti korottaa Suomesta saamiesi ansiotulojen verotusta progression kautta. Esimerkiksi Ruotsista saadut ns. vanhat eläkkeet vaikuttavat näin. Aina eläkettä ei veroteta siinä valtiossa, josta eläke on saatu. Silloin Suomi verottaa eläkkeen normaalisti.

Ulkomaisesta eläkkeestä määrätään yleensä Suomessa sairaanhoitomaksu, joka vuonna 2020 on 1,65 % eläkkeestä.