Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaisen yrityksen arvonlisäverotus Suomessa

Arvonlisäveroa maksetaan tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Yleinen arvonlisäveroprosentti on 24 %. Lue lisää arvonlisäprosenteista

Jos yrityksesi on arvonlisäverovelvollinen, sinun täytyy

 • ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero säännöllisesti.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta

Kenen täytyy rekisteröityä arvonlisäveroa varten

Yrityksesi on velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos

 • yritykselläsi on kiinteä toimipaikka Suomessa
 • käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei voida soveltaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
  • Ostaja on ulkomainen yritys jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa tai se ei kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa
  • Ostaja on yksityishenkilö
  • Kyseessä on etämyynti toisesta EU-maasta Suomeen – Lue lisää arvonlisäverosäännöksistä koskien etämyyntiä Suomeen
  • Myytävänä oleva palvelu on henkilökuljetuspalvelu
  • Jos yritys tarjoaa pääsyä opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuteen, messuille ja näyttelyyn ja muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä tilaisuuteen suoraan liittyvään palveluun.

Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa

Yrityksellesi saattaa muodostua Suomessa kiinteä toimipaikka arvonlisäverotusta varten myös silloin, vaikka sinulla ei olisi kiinteää toimipaikkaa tuloverotuksessa.

Arvonlisäverotuksessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain.

 • Liikepaikka voi olla esimerkiksi laitos, huoneisto tai laitteisto, jota käytetään yrityksen liiketoiminnassa.
 • Liikepaikasta voi olla kyse myös silloin, kun yritys ainoastaan hallitsee pysyvästitiettyä tilaa.
 • Liikepaikka voi sijaita myös toisen yrityksen liiketiloissa.

Liikepaikkaa voidaan pitää kiinteänä toimipaikkana, jos sen katsotaan olevan riittävän pysyvä ja siellä on henkilö- ja teknisiä resursseja, joita tarvitaan yrityksen myymien tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen.

Liikepaikalla on oltava pysyvä maantieteellinen sijainti. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä, että liikepaikka on kirjaimellisesti kiinni maassa. Jos esimerkiksi yrityksesi myy kuljetuspalveluita Suomessa säännöllisellä aikataululla ja reitillä, sinulle katsotaan muodostuvan kiinteä toimipaikka Suomeen.

Yrityksen täytyy myös hoitaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain liikepaikassa. Jos esimerkiksi yritykselläsi on toimisto Suomessa, mutta se ei osallistu yrityksesi tarjoamien tavaroiden tai palvelujen myyntiin, paikallisen toimiston ei katsota olevan kiinteä toimipaikka.

Käytännössä sinulla täytyy olla työntekijöitä maassa, jossa sijaitsee kiinteä toimipaikka, josta käsin yrityksesi toimintaa hoidetaan. Vaikka toiminta liikepaikassa olisi pitkälle automatisoitua, tämän voidaan katsoa muodostavan kiinteän toimipaikan yrityksellesi, jos samassa maassa on työntekijöitä hoitamassa teknistä ylläpitoa ja valvontaa.

Liikepaikan ei tarvitse olla toiminnassa yhtäjaksoisesti ilman, että sen katsotaan olevan kiinteä toimipaikka. Sen täytyy kuitenkin olla toiminnassa säännöllisesti.

Esimerkkejä kiinteistä toimipaikoista arvonlisäverotuksessa:

 • liikkeenjohdon sijaintipaikat
 • toimistot
 • teollisuuslaitokset
 • työpajat
 • myymälät ja osto- ja myyntipaikat
 • kaivokset, louhokset, turpeenottopaikat ja muut sellaiset luonnonvarojen talteenottopaikat

Kiinteistöjen tai irtaimien esineiden vuokraus tai immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden luovuttaminen eivät välttämättä sellaisenaan muodosta kiinteää toimipaikkaa.

Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät yli yhdeksän kuukautta. Kiinteän toimipaikan katsotaan muodostuvan jo toiminnan alkaessa eikä vasta silloin, kun yhdeksän kuukauden aikaraja ylittyy.

Niin sanottu call off -varasto ei muodosta kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Call off -varastolla tarkoitetaan ostajan tiloissa sijaitsevaa varastoa, josta tavaroita toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle. Tavaroiden siirto tällaiseen varastoon ei aiheuta ulkomaiselle yritykselle rekisteröitymisvelvollisuutta Suomessa.

Konsignaatiovarasto muodostuu, jos tavaroita siirretään ulkomaisen yrityksen Suomessa olevan varastoon. Jos yrityksellä on konsignaatiovarasto, sen tulee rekisteröityä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2020