Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veroilmoitus ā€“ liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (lomake 5) täytyy palauttaa aina – myös silloin, jos toimintaa ei ole ollut. Jos verovuoden aikana on päättynyt useampia tilikausia, ilmoita kaikkien tilikausien tiedot yhdellä veroilmoituksella.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Milloin veroilmoitus pitää viimeistään antaa?

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus pitää antaa viimeistään 2.4.2024.

Jos veroilmoitus myöhästyy, joudut maksamaan myöhästymismaksua.
Jos jätät veroilmoituksen antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena voi olla veronkorotus.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää. Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella (3200).

Asutko ulkomailla ja harjoitat elinkeinotoimintaa?

Muista myös oma henkilökohtainen veroilmoituksesi

Tarkista myös oma esitäytetty veroilmoituksesi ja täydennä tai korjaa sitä tarvittaessa. Myös sen määräpäivä on 2.4.2023. Myös puolisolla on sama määräpäivä. Tarkista määräpäiväsi OmaVerosta jtai veroilmoituksen etusivulta.

Muut ilmoitusvaihtoehdot

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voit antaa sähköisesti myös

Voit antaa veroilmoituksen myös paperilomakkeella (3049). Huomaa, että paperilomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa veroilmoituksen määräpäivänä.

Jos olet antanut veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin. Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon.

Asut ulkomailla ja harjoitat elinkeinotoimintaa Suomessa

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen.

Elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen (lomake 5) määräpäivä voi olla 2.4.2024 tai 21.5.2024, joka on rajoitetusti verovelvollisen määräpäivä. Päivän näet OmaVerosta tai saamastasi veroilmoituslomakkeesta.

Tee mahdolliset korjaukset myös henkilökohtaiseen esitäytettyyn veroilmoitukseesi viimeistään samana päivänä.

Anna aina veroilmoitus

Ulkomainen liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei aina ole velvollinen maksamaan tuloveroja Suomeen, vaikka hän harjoittaisi toimintaa Suomessa. Verosopimukset voivat estää Suomea verottamasta elinkeinotuloa esimerkiksi silloin, jos ulkomailla asuvalle liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on silti palautettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja annettava liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella tuloverovelvollisuutta ei ole.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.1.2024