Tulot ja vähennykset

Verotettavat tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi omaisuuden luovutusvoitot, osingot ja vuokratulot. Kaikki muut tulot ovat ansiotuloa. Ansiotuloa ovat siis esimerkiksi palkat ja eläkkeet.

Ansio- ja pääomatuloja verotetaan eri tavalla. Pääomatulojen veroprosentti on kiinteä. Ansiotulojen verotus on progressiivista - mitä enemmän saat tuloja, sitä suurempi on veroprosenttisi.

Vähennykset lasketaan tulosta tai verosta

Verosta tehtävät vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää. Suoraan verosta tehtäviä vähennyksiä ovat mm. kotitalousvähennys, elatusvelvollisuusvähennys ja tulontasaus.

Tuloista tehtävät vähennykset vähennetään tuloista ennen veron laskemista. Vähennys tehdään joko valtionverotuksessa tai kunnallisverotuksessa tai molemmissa, vähennyksestä riippuen. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sekä tulonhankkimisvähennys.

Arvioi vähennysten vaikutus omaan verotukseesi (vero.fi/verolaskuri).